MENY

Prosjekter

Nurse holding hand of senior man in rest home

«Hver dag hele livet» – livskvalitet og velvære i sykehjem

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi

Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe; f.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik Eliassen, Julie Knutsen, Gunnar Bondevik

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

ALREKPODDEN en forskningsbasert helse- og undervisning podcast

Brukerstyrt dag på helsepedagogikk-kurs for helsepersonell

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

Digital helse-dager 2022 – samarbeidsprosjektet

Foredrag innen helseteknologi og innovasjon, for studenter knyttet til medisin- og medtekstudier

Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse)

Eldre mann med ung sykepleer/lege/praksisstudent. Ser inn i kamera og holder tommelen opp. Smiler. Den ungekvinnen har armen rundt den eldre mannen

Kickstart på sykehjem

Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures

Tverrfaglig undervisning om bruk av og samarbeid med tolk

Helsepersonell på Haukeland

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

PraksisNett

Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus

Formidling om Covid-19 gjennom scenekunst

Tannlege gir sprøyte til pasient

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

People in protective masks. Woman doctor visits the elderly man and provides him with support and talks to him during the quarantine. Nurse visits a man who is at risk.

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (forhelse)

E-helsearena HVL (avsluttet)

Covid19 i Norge – CONOPRI

Bergen i Endring COVID19 studien – BiE studien