MENY

Prosjekter

Sad teen sitting on old cracked steps, feeling grief and sorrow, parents loss

Autisme og sorg

Papirløse kvinners seksuelle og reproduktive helse: Økt kunnskap – bedre tilgang

Supportive doctor soothing worried overweight patient, discussing test result in emergency room. Illnesses and diseases in middle-aged men's health. Compassionate physician supporting stressed patient. Concept of health risks of overwight and obesity.

Partnerskapsbygging i utvikling av en ny forskningsagenda for oppfølging av pasienter operert for alvorlig overvekt

bilde av steiner stablet i høyden

Utvikling av innovativt undervisningsmateriell for åndeleg omsorg innan geriatri og psykisk helse

Hender samlet i en sirkel for å illustrere samarbeid

UTVID: Forprosjekt for fremtidens samarbeidslæring

Grafikk av ungdom som sitter i en trapp og tar bilde av seg selv med mobilen.

Helsefremmende miljø på sosiale medier: Tilpasning og utprøving av et helsefremmende tiltak på ungdomsskolen (Ung på SoMe)

Haukenes og Mæland sitter på en grønn sofa og smiler inn i kameraet

KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Elderly care

Psykisk helse og relasjonskompetanse i eldreomsorgen – PHORE

Aldringshuben

Refleksjonsfilmer til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester og utdanningsinstitusjoner

Nurse holding hand of senior man in rest home

«Hver dag hele livet» – livskvalitet og velvære i sykehjem

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi

Brukerstyrt dag på helsepedagogikk-kurs for helsepersonell

ALREKPODDEN en forskningsbasert helse- og undervisning podcast

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

Digital helse-dager 2022 – samarbeidsprosjektet

Foredrag innen helseteknologi og innovasjon, for studenter knyttet til medisin- og medtekstudier

Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse)

Eldre mann med ung sykepleer/lege/praksisstudent. Ser inn i kamera og holder tommelen opp. Smiler. Den ungekvinnen har armen rundt den eldre mannen

Kickstart på sykehjem

Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures

Tverrfaglig undervisning om bruk av og samarbeid med tolk

Helsepersonell på Haukeland

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

E-helsearena HVL (avsluttet)

PraksisNett

Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus

Formidling om Covid-19 gjennom scenekunst

Tannlege gir sprøyte til pasient

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

People in protective masks. Woman doctor visits the elderly man and provides him with support and talks to him during the quarantine. Nurse visits a man who is at risk.

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe; f.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik Eliassen, Julie Knutsen, Gunnar Bondevik

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (forhelse)

Covid19 i Norge – CONOPRI

Bergen i Endring COVID19 studien – BiE studien