Covid19 i Norge – CONOPRI

Covid-19 i Norge – epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten (CONOPRI)

NORCE, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Tromsø legevakt samarbeider om å kartlegge helsetjenestens håndtering av korona-pandemien.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Prosjektets delmål

  • Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
  • Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
  • Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
  • Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
  • Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Hva innebærer prosjektet

Forskerne bruker data fra helseregistre til å granske krisehåndteringen av korona-pandemien i primærhelsetjenesten, hvordan beredskapen kan styrkes. Videre ser man på bruken av helsetjenester under en pandemi, pasientforløp og risikofaktorer for alvorlig forløp. Forskerne vil også finne svar på hva som kjennetegner alvorlige sykdomsforløp med koronavirusinfeksjon.

Bakgrunn

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Konsekvensene et globalt utbrudd har for primærhelsetjenesten er vist under tidligere influenspandemi. Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten. 2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Tone Morken

Forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 62

MEDLEM

Valborg Baste

Forsker II, , Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 09

MEDLEM

Guri Rørtveit

Instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 41

MEDLEM

Jesper Blinkenberg

Leder, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 16

MEDLEM

Vivian Midtbø

Forsker III, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 60

MEDLEM

Jonas Dale

Forsker III , Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 90

MEDLEM

Ingrid Rebnord

Forsker II, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 73

MEDLEM

Trond Riise

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 13

MEDLEM

Knut-Arne Wensaas

Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

+47 56 10 72 94

Knut Eirik Eliassen, uib.no

MEDLEM

Knut Eirik R. Eliassen

Lege og førsteamanuensis v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Foto: Paraplyen

MEDLEM

Steinar Hunskår

Professor emeritus i allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

MEDLEM

Knut Erik Emberland

Ph.d.-kandidat, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 932 62 368

MEDLEM

Siri Håberg

Viseadministrerende direktør, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

+47 21 07 83 32

MEDLEM

Hogne Sandvik

Forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

MEDLEM

Øystein Hetlevik

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 34

PROSJEKTPARTNERE

Oppdatert: 18.12.2020 (Først publisert: 17.12.2020)