Tverrfaglig undervisning om bruk av og samarbeid med tolk

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle og pilotere flere undervisningsmoduler om bruk av og samarbeid med tolk for forskjellige grunnutdanninger.

Prosjektets delmål

Elementer i undervisning

 

  1. Informasjon til lærere: Kort tekst rettet mot lærere i de forskjellige institusjonene – vi tror at interessen ville øke i stor grad blant studentene om lærere tar pasienter med behov for tok i sin egne kasuistikker og læring. Vi setter derfor en pot for at alle lærere som vil ha tolk i undervisning i 2020 får dette dekket av

 

  1. Digitale elementer: Det finnes allerede tilgjengelige ressurser som hovedsakelig tar seg av kunnskap om når, hvem og hvordan bruke talespråktolk. Vi vil utvikle selv noen få nye elementer som har som mål å jobbe både med kunnskapsformidling, men også med ferdigheter og holdninger.
  • Video 1: Tegnspråktolkning: studentene presenterer hva er det med å tolke
  • Video 2: Opplæring/veiledning i bruk av skjermtolking
  • Video 3: Flere korte videoer med tolkesituasjoner og som egner seg til å bli sett hver for seg (asynkron) eller sammen i synkron møte for diskusjon deretter. Videoene slutter med hver sitt forslag for spørsmål til refleksjoner som komplementerer hverandre
  1. Piloten med studentene fysisk tilstede for rollespill (evt Zoom/Teams i koronatid): Gruppene skal være tverrfaglig med studenter ra forskjellige fag. Vi vil benytte profesjonelle tolk og simulant pasienter. Refleksjonene i små gruppene skal være organisert på forhånd og ledet av en fagperson.
  • Foredrag tolketjenester med åpning for spørsmål fra studentene
  • Rollespill med refleksjoner

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Videosnuttene er blitt tilgjengelige i Youtube

Både medisin og fysioterapi har planer om å bruke deler av oppleget i vanlig undervisning i fremtiden.

Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures
Bilde fra Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Foto: Jørgen Barth

Esperanza Diaz

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 44

MEDLEM

Foto: Privat

Maria Nordheim Alme

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 59 84

MEDLEM

Marie Tjelta

Læring- og mestringssenteret, Helse Bergen

MEDLEM

Wegdan Hasha

Stipendiat, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Signe Hjelen Stige

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB

MEDLEM

Britt Øvrebø Haugland

Førstelektor, Studieleder, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høyskole

MEDLEM

Gro Beate Samdal

Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høyskole

MEDLEM

Panita Laksuktom

Forsknings- og utviklingsavdelinga, Helse Bergen

MEDLEM

Åse Johnsen

Instituttleder, Institutt for fremmedspråk, UiB

MEDLEM

Gro Hege Saltnes Urdal

Førsteamanuensis, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, HVL

MEDLEM

Ingeborg Skaten

Førstelektor, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, HVL

MEDLEM

Parniam Bemanian

Avdelingsleder, Tolketjenesten, Bergen kommune

Oppdatert: 19.02.2021 (Først publisert: 19.02.2021)