Helsefremmende miljø på sosiale medier: Tilpasning og utprøving av et helsefremmende tiltak på ungdomsskolen (Ung på SoMe)

Prosjektets mål er å tilpasse, pilotere og evaluere helsefremmende tiltak om sosiale medier til ungdomsskole.

Målet til tiltaket er å øke ungdoms bevissthet om og refleksjon rundt egen og andres bruk av sosiale medier og bidra til et helsefremmende miljø på sosiale medier.

Ungdomsskoleelever er i en alder hvor bruk av sosiale medier øker, og hvor vaner og holdninger knyttet til sosiale medier etableres. Sosiale medier er også en arena hvor foreldre og andre voksne har lav tilstedeværelse, noe som betyr at ungdom ofte blir overlatt til seg selv. Samme periode er viktig for ungdoms utvikling av sosiale og kognitive evner, og etablering av livsvaner, noe som gjør det til en periode hvor ytre påvirkning kan ha ekstra stor betydning for folkehelsen. Tiltak som kan bidra til et mest mulig helsefremmende miljø på sosiale medier har potensialet til å forebygge utviklingen eller forverringen av psykiske vansker hos ungdom og fremme god psykisk helse. Tiltaket, samt informasjon om sosiale medier og prosjektet, ligger tilgjengelig på nettsiden www.ungpasome.no

 

 

Grafikk av ungdom som sitter i en trapp og tar bilde av seg selv med mobilen.
Illustrasjonsbilde, Bergen kommune

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Turi Reiten Finserås

Postdoktor, avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet.

Oppdatert: 12.09.2023 (Først publisert: 12.09.2023)