Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Formålet med studien er å undersøke og beskrive etiske dilemma personalet på sykehjem har opplevd under COVID-19, med spesielt fokus på prioriteringsdilemma, opplevd moralsk stress og støtte.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Dette prosjektet utføres gjennom:

  • Kvalitative intervjuer med enhetsledere og avdelingsledere i sykehjem i Bergensregionen
  • Kvalitative intervjuer med sykehjemsleger
  • Kvalitative intervjuer med andre ansatte i sykehjem

Studien er en del av et større forskningsprosjekt, «Prioritering, moralsk stress og støtte under COVID-19-epidemien», som ledes av Helse Bergen i samarbeid med Universitetet i Bergen (BCEPS, IGS, Medisinsk Fakultet og Psykologisk Fakultet). Første del av det større forskningsprosjektet er en kvantitativ undersøkelse av prioriteringsdilemma, moralsk stress og støtte blant leger og sykepleiere i Helse Vest, hvor spørreskjema blir sendt ut til leger og sykepleiere i tre faser av epidemien.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Målsetningen med studien «Prioriteringsdilemma, moralsk stress og støtte under COVID-19 pandemien er todelt:

1) Forskningsresultater som kan publiseres

2) Resultater som kan tilbakeføres til feltet og som kan ha praktisk betydning for å bidra til

a) legitime prioriteringer

b) redusert nivå av moralsk stress

c) å fange opp spesielt utsatte grupper

d) å fremme tilrettelegging av støtte av ansatte i en spesielt krevende situasjon.

Erfaringsmessig kan også oppmerksomhet om prosjektet gi påminning om ansattes moralske stress og nødvendigheten av å sørge for støtte slik at de orker å bli i jobben. Informert av funn fra den kvantitative studien, planlegger vi å følge opp med kvalitative intervjuer av utvalgte grupper ansatte med to fokusområder:

1) Erfaringer fra ansatte i Helse Bergen

2) Erfaringer fra ansatte i sykehjem i kommunene.

Fordi sykehjemmene har blitt spesielt hardt rammet av COVID-19-epidemien i Bergen og omegn, er det avgjørende å studere hvordan de har opplevd prioriteringsdilemma, moralsk stress og støtte og vi ønsker å gå i gang med denne delen av datainnsamlingen nå.

Finansieringskilder

Samarbeidsmidler, Alrek helseklynge

People in protective masks. Woman doctor visits the elderly man and provides him with support and talks to him during the quarantine. Nurse visits a man who is at risk.
Colourbox

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

LEDER

Ingrid Miljeteig

Førsteamanuensis, nestleder Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Ingeborg Forthun

Postdoktor, Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Kristine Husøy Onarheim

Forsker, Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Elisabeth Schanche

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Margethe Aase Scahufe

Overlege Lungeavdelingen, Helse Bergen

MEDLEM

Karl Ove Hufthammer

Biostatistiker, Forsknings- og utviklingsavdelinga, Helse Bergen

MEDLEM

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data, Helse Bergen

MEDLEM

Hege Rinke

Rådgiver, Etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune

MEDLEM

Rune Eidset

Spesialrådgiver, Etat for sykehjem, Bergen kommune

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Oppdatert: 12.02.2021 (Først publisert: 05.02.2021)