MENY

I Årstadveien 17 finner du det kommunale legekontoret Alrek legesenter. 

For oppdatert informasjon om legesenteret, åpningstider og kontaktinformasjon, gå til Alrek legesenter på kommunens nettsider.

Legene på Alrek legesenter er kommunalt ansatte, i motsetning til øvrige fastleger som er selvstendige næringsdrivende med driftsavtale med kommunen.

Legesenteret har 5 fastleger hvorav 2 er fast ansatte spesialister i allmennmedisin og 3 er allmennleger i spesialisering (ALIS), som skal rullere to år om gangen. I tillegg har senteret 4 helsesekretærer.

Legesenteret er tilrettelagt slik at det skal kunne skal samarbeide tett med forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøene i helseklyngen. Prosjektsamarbeid, bistillinger, stipender og undervisningsoppdrag hos klyngepartnere vil være ønskelig for å få til formaliserte og gjensidig forpliktende samarbeid. Legesenteret skal være en arena for videreutdanning og spesialisering i allmennmedisin, deriblant prøve ut nye modeller for utdanningssamarbeid med partnere i klyngen. Studentutplassering via UiB er et eksempel på dette.

Alrek legesenter ønsker å være en foregangsmodell for fremtidig eldreomsorg. Beboere ved OmsorgPluss-enheter i kommunen har høyere omsorgsbehov enn øvrige hjemmeboende innbyggere. Alrek legesenter ønsker derfor å fokusere på disse eldre og gi optimal helsehjelp ved å utføre hjemmebesøk og ha et tettere samarbeid med hjemmebaserte tjenester.

Beboere ved OmsorgPluss-boliger har, på lik linje med andre innbyggere, mulighet til å melde seg opp til fastlegelistene tilknyttet Alrek legesenter.

Legesenteret holder til i 1 etg. i Årstadveien 17. Inngang på nordsiden av bygget.

 

Åpningstid: 08:00-15:50. Ekspedisjonen stenger klokken 15:00 (onsdager åpner vi kl.09.00).

Telefon: 53 00 56 20. Telefontid alle dager: 08.30-11.00 og 12.30-14.00. (onsdager åpner telefonen klokken 09.00)

Ønsker du fastlege ved Alrek legesenter kan du søke om dette via HelseNorge.no. Der finner du også nærmere informasjon.