MENY
Ansatte på Alrek legesenter
De ansatte ved Alrek legesenter.

I Årstadveien 17 har Bergen kommune fra 1. oktober 2020 startet opp Alrek legesenter, som er et nytt, helkommunalt legekontor.

Legene her er kommunalt ansatte, i motsetning til øvrige fastleger som er selvstendige næringsdrivende med driftsavtale med kommunen.

Legesenteret har 5 fastleger hvorav 2 er fast ansatte spesialister i allmennmedisin og 3 er allmennleger i spesialisering (ALIS), som skal rullere to år om gangen. I tillegg har senteret ansatt 4 helsesekretærer.

Les mer om Alrek legesenter på kommunens nettsider.

Legesenteret er tilrettelagt slik at det skal kunne skal samarbeide tett med forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøene i helseklyngen. Prosjektsamarbeid, bistillinger, stipender og undervisningsoppdrag hos klyngepartnere vil være ønskelig for å få til formaliserte og gjensidig forpliktende samarbeid. Legesenteret skal være en arena for videreutdanning og spesialisering i allmennmedisin, deriblant prøve ut nye modeller for utdanningssamarbeid med partnere i klyngen. Studentutplassering via UiB er et eksempel på dette.

Alrek legesenter ønsker å være en foregangsmodell for fremtidig eldreomsorg. Beboere ved Omsorg+ enheter i kommunen har høyere omsorgsbehov enn øvrige hjemmeboende innbyggere. Alrek legesenter ønsker derfor å fokusere på disse eldre og gi optimal helsehjelp ved å utføre hjemmebesøk og ha et tettere samarbeid med hjemmebaserte tjenester.

Beboere ved OmsorgPluss-boliger har, på lik linje med andre innbyggere, mulighet til å melde seg opp til fastlegelistene tilknyttet Alrek legesenter.

Legesenteret holder til i 1 etg. i Årstadveien 17. Inngang på nordsiden av bygget.

Faglig leder for senteret er Kathy Ainul Mashrooka Møen.

Åpningstid: 08:00-15:30 (onsdager åpner vi kl.09.00).

Telefon: 53 00 56 20. Telefontid alle dager: 08.30-11.00 og 12.30-14.00. (onsdager åpner telefonen klokken 09.00)

Ønsker du fastlege ved Alrek legesenter kan du søke om dette via HelseNorge.no. Der finner du også nærmere informasjon.