Foredrag innen helseteknologi og innovasjon, for studenter knyttet til medisin- og medtekstudier

Med prosjektet håper vi å skape tverrfaglig diskusjon mellom studenter fra sivilingeniør studiet Medisinsk Teknologi og studenter fra medisin, farmasi og andre studier. Med dette vil vi gi studentene nye perspektiv på sitt fagfelt, noe som forhåpentligvis vil inspirere til master- eller hovedoppgavesamarbeid, innovasjon og mulige karriereveier etter endt utdanning.

Prosjektets delmål

  • Tverrfaglig diskusjon mellom studenter fra forskjellige studieretninger
  • Inspirere til mulige master- og hovedoppgave samarbeid
  • Inspirere til å ta doktorgrad
  • Vise studenter mulige karriereretninger etter endte studier
  • Inspirere til innovasjon og entreprenørskap

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

I prosjektet skal vi arrangere totalt 8 foredrag og en karrierekveld. Hvert av foredragene skal ta for seg et tema knyttet opp mot helseteknologi og innovasjon, hvor forskjellige foredragsholdere bidrar til å belyse temaet fra forskjellige perspektiver. Her skal vi skape et knutepunkt for tverrfaglig diskusjon for studenter fra forskjellige studieretninger.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Formålet er å gi studentene innsikt i forskning innenfor en rekke viktige medisinske teamer. Vi ønsker å invitere foredragsholdere fra UiB og HVL, og andre institusjoner i Norge, slik at vi kan inspirere studentene til egen forskning i form av master- eller hovedoppgavesamarbeid, og eventuelt videre doktorgrad. I tillegg ønsker vi å inspirere til mulige jobbveier hos bedrifter etter endt utdanning.

Dette kan fremme nye gjennombrudd i forskningen som kan komme samfunnet til nytte. Forskningen kan potensielt gjøres om til innovasjon og entreprenørskap, og da vil spesielt Eitri dra nytte av dette da de ønsker å skape en stor helseklynge her på Vestlandet.

Finansieringskilder

Prosjektet vil, slik vi ser det nå, i sin helhet bli finansiert med midlene tildelt fra Alrek helseklynge. Vi ser på det som en mulighet å søke om ekstra midler fra Realistutvalget når vi skal arrangere karrierekveld, men vi er per i dag ikke i gang med å planlegge hvilke kostnader som dette arrangementet medfører.

Fagutvalget Curie. Foto av Torleif Markussen Lunde

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Eivind Femtehjell

Økonomiansvarlig i Fagutvalget Curie, Kjemisk institutt, UiB

MEDLEM

Karolina Berg

Leder i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

Marius Eldevik Rusaas

Nestleder i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

André Wiken Hilleren

Bedriftsansvarlig i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

Emil Gregersen

Arrangementansvarlig i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

Birte Teigen

SoMe-ansvarlig i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

Linnea Frang

Styremedlem i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

MEDLEM

Maria Fredrikke Fossdal

Styremedlem i Fagutvalget Curie, Kjemisk Institutt, UiB

PROSJEKTPARTNERE

Oppdatert: 10.02.2022 (Først publisert: 10.02.2022)