MENY

Arrangementer

Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

09:00

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

14:00

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

11:00

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

11:00

Kommer

Illustrasjon som viser bruk av registerdata: Grafer, pc, data inn og data ut, nettsky, osv

Alrekmøte: Hvorfor er det så vanskelig å få tilgang til registerdata?

23.-23. november 2023

14:00

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg