Digital helse-dager 2022 – samarbeidsprosjektet

Digital helse-dager skal bli en ny samhandlingsarena for å løfte frem felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektorer. Vi etablerer et nytt partnerskap når vi nå skal slå sammen tidligere THOM-konferansen med KlinIKT, til en to dagers konferanse 1.-2. juni 2022.

Samarbeidet om konferansen er nytt og springer ut fra HVL og Helse Bergen sine to e-helsekonferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. De slås nå sammen til Digitale helse-dager under Alrek helseklynge.

THOM-konferansen har primært henvendt seg mot kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. Vi har mye å vinne på å samhandle på tvers av kommune, sykehus, næringsliv og pasient- og pårørendeorganisasjoner – det skal vi fremme på Digitale helse-dager.

Hovedmål

Digital helse-dager er en regional satsing med nasjonalt nedslagsfelt. Vi skal skape en sterk arena for digital helse på Vestlandet og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i klyngen og i regionen.

2022 blir første gang vi arrangerer konferansen, og vi ønsker bred deltakelse og godt rennome for fremtidige digital helse-dager.

Hovedmålet med samarbeidsmidlene er å gi studenter mulighet til å delta til en symbolsk pris, og få ned deltakeravgiften for øvrige.

Delmål

Vi har et høyt ambisjonsnivå for konferansen og for fagfeltet. Gjennom den første konferansen vil vi skape et godt renommé og sikre en stabil og voksende deltakermasse til fremtidige Digital helse-dager.

Det er særlig viktig at «lanseringskonferansen» i 2022 leverer høy kvalitet på innhold, gjennomføring og fasiliteter.

Samtidig ønsker også å gi studenter mulighet til å delta. Ansatte fra både store og små kommuner skal også kunne ha økonomi til delta, helst begge dagene.

Konferansen vil først og fremst løfte frem og benytte den kompetansen som finnes i klyngen og omegn. Samtidig ønsker programkomiteen å invitere personer i sentrale posisjoner for å vise fram Vestlandet som den kraftregion for innovasjon og digitalisering i helse som den er. Det vektlegges videre at vi får en knallgod åpning som felles seanse på starten av konferansen. Den skal sette agendaen, gjerne med en statsråd i spissen, og være inspirerende og engasjerende. For å oppnå dette trenger vi blant annet en dyktig konferansier og et proft lyd- og bildeoppsett, i tillegg til engasjerende innleggsholdere og paneldebattanter.

Gode hotellfasiliteter, konferansier, lyd, bilde og grafikk, samt reise og opphold for tilreisende, er kostnader som må veies opp mot nivået på deltakeravgift. Samarbeidsmidlene vil gi oss bedre handlingsrom for å oppnå ambisjonene og holde deltakeravgiften på et overkommelig nivå.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Vi skal etablere en programkomite og en arrangementskomite, og arrangere en to-dagers konferanse på Quality hotel Edvard Grieg, 1-2. juni.

Studenter skal kunne delta til en symbolsk sum.

Samarbeidspartnere til konferansen (representert i programkomiteen)

  • Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen (leder)
  • Alrek helseklynge (nestleder)
  • Høgskulen på Vestlandet v/Fakultet for helse- og sosialvitskap og Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
  • Byrådsavdeling for eldre helse og frivillighet i Bergen kommune v/Seksjon for e-helse, Bergen kommune
  • USHT Vestland
  • Vestlandsprosjektet (16 samarbeidende kommuner om velferdsteknologi)
  • Universitetet i Bergen v/Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og Det medisinske fakultet
  • Helse Vest IKT
  • Helse Vest
  • Norwegian Smart Care Cluster

Hvordan skal prosjektet komme til nytte for andre?

Konferansen skal løfte frem aktuelle problemstillinger innen digital helse, som flere aktører står midt oppe i å utvikle. Det vil være læring på tvers av sektorer, og på tvers av brukere, ansatte i helse- og omsorgstjenestene, akademia og helsenæringen.

Konferansen vil fremme kjennskap på tvers og videre samhandling, til nytte for innbyggerne.

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

PROSJEKTMEDLEMMER

Berit Angelskår

LEDER

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Hege Rob Moi

Seksjonsleder e-helse, Helse Bergen

MEDLEM

Kristin Brekke

Fagleder for digitalisering og e-helse, Bergen kommune

MEDLEM

Janne Bjorheim Bøe

Daglig leder, Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet

Oppdatert: 25.02.2022 (Først publisert: 25.02.2022)