Helsefremmende miljø på sosiale medier

 

 

 

Prosjektets delmål

Delmål 1: Mer kunnskap om forhold mellom sosiale media, psykisk helse og læringsmiljø

Delmål 2: Sikre brukermedvirkning i planlegging av tiltaksutvikling

Delmål 3: Sikre brukermedvirkning i utvikling av nye tiltak

Delmål 4: Prosessevaluering av tiltaksutvikling og implementering

Delmål 5: Effektevaluering av nye tiltak

Delmål 6: Deling av kunnskap og erfaringer med andre kommuner

Delmål 7: Vurdere overføring av de nyutvikla tiltakene til ungdomsskole

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prosjektet gjorde høsten 2019 fokusgruppeintervju ved to videregående skoler i Bergen kommune. Resultat herifra ble til nye spørsmål om sammenheng mellom aktivitet på sosiale medier og hvordan dette påvirker unges psykiske helse. Disse spørsmålene ble satt inn i en større spørreundersøkelse som elever ved videregående skoler i Bergen svarte på høsten 2020.

Resultat fra disse undersøkelsene skal føre til kunnskapsbasert tiltaksutvikling. Disse tiltakene skal prøves ut og evalueres.

 

 

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Finansieringskilder

Bergen kommune ble tatt opp som programkommune i nasjonalt folkehelsearbeid i kommunene og startet opp prosjektperioden i 2019. Programmet er finansiert av Helsedirektoratet med Vestland fylkeskommune som oppdragsgiver, Gjennomprogrammet fikk prosjektet kr 3 560 000 over tre år.

Regionalt forskningsråd finansierte en systematisk kunnskapsoversikt på tidligere forskning om sammenheng mellom aktivitet på sosiale medier og psykisk helse hos ungdom.

Helsefremmende miljø på sosiale medier

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Randi Træland Hella

Prosjektleder program for folkehelse, Byrådsavdeling for arbeid, bolig og sosial, Bergen kommune

408 19 634

MEDLEM

Jens Christoffer Skogen

seniorforsker, Folkehelseinstituttet

909 52 799

MEDLEM

Rita Agdal

professor, Høgskulen på Vestlandet

936 15 525

Maria L. Norheim

MEDLEM

Maria L. Norheim

Maria Norheim

Psykologspesialist, Avdeling for kunnskapsutvikling i Etat for barn og familie, Bergen kommune

MEDLEM

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 57 47

MEDLEM

Finn Markussen

Kommuneoverlege, Bergen kommune

976 85 525

MEDLEM

Annette Servan

folkehelserådgiver, Bergen kommune

476 50 993

MEDLEM

Laila Christin Kleppe

seniorrådgiver, opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune

969 42 949

MEDLEM

Ingeborg Veim

Rådgiver, etat for barnehage Bergen kommune

408 12 057

Oppdatert: 25.08.2023 (Først publisert: 04.02.2021)