Bergen i Endring COVID19 studien – BiE studien

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er nå. Spørreundersøkelsen vil ta ca. 10-15 minutter å besvare og 80 000 voksne innbyggere i Bergen kommune er tilfeldig trukket ut og invitert til frivillig deltakelse.

Det er to formål med undersøkelsen:

  • Forskningsprosjektet «Bergen i endring – BIE studien» ønsker å kartlegge hvordan koronautbruddet og tiltakene påvirker på både helse, trivsel og levevaner. Dette er et forsknings-samarbeid mellom Universitetet i Bergen (forskningsansvarlig institusjon og behandlingsansvarlig) og FHI.
  • Bergen kommune ønsker å opprette et «Koronapanel» for å få kunnskap om hvordan innbyggerne best kan ivaretas og tjenester kan rettes der det er behov.

Hva innebærer prosjektet?

Bakgrunn

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt 
samtykke

Det vil ikke være noen direkte fordeler eller ulemper for deg knyttet til å delta i prosjektet. Deltakelse vil ta om lag 10 til 15 minutter. Det er naturligvis mulig at enkelte spørsmål kan vekke ubehag eller irritasjon. Dersom du opplever forverring av helsen din etter besvarelse oppfordres du til å kontakte din fastlege. Bedre kunnskap om epidemien og konsekvensene vil kunne bidra til å bedre håndteringen av epidemier i samfunnet som helhet.

Det er frivillig å delta i prosjektet og personer kan trekke sitt samtykke uten å oppgi grunn. Å trekke seg får det ingen konsekvenser for oppfølging fra helsetjenestene eller kommunen.

Godkjenning

PROSJEKTMEDLEMMER

Silje Mæland

LEDER

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Lars Thore Fadnes

Professor, Allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Gro Mjeldheim Sandal

Professor, Prodekan for forskning, Institutt for samfunnspsykologi, Universitet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Ragnhild Bjørknes

professor, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen,

MEDLEM

Stine Lehmann

førsteamanuensis, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen

MEDLEM

Ellen Merethe Melingen Haug

førsteamanuensis, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen

MEDLEM

Benedicte Carlsen, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen. Foto: Eivind Senneset for UiB

Benedicte Carlsen

Professor, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, Universitetet i Bergen

MEDLEM

William Hazell

Seksjonssjef, Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Bergen kommune

MEDLEM

Åsgeir Kjetland Rabben

Rådgiver, Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Bergen kommune

Oppdatert: 22.02.2021 (Først publisert: 28.09.2020)