MENY
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Velkommen til Årstadveien 17! Her finner du informasjon om bygg og fagmiljøene, om booking av møterom, kantine og undervisningsrom, og om hvordan studenter og ansatte skal sameksistere på en god måte i samme bygg.

Årstadveien 17 huser noen av Alrek helseklynges sentrale miljøerer, og er satt opp og innredet for å promotere samhandling. Det å møtes på tvers av fagmiljø rundt kaffemaskinen, få til en «sticky campus» for studentene og gode fasiliteter for faglige og sosiale samlinger, er sentrale funksjoner som Årstadveien 17 tilrettelegger for. I tillegg ønsker vi naboer og innbyggere velkommen til å bruke hagen, cafe og til å delta på arrangementer!

Alrek arrangerer også en rekke eventer som frokostmøter og konferanser, og besøk til klyngen vil normalt bli tatt imot her. Alrek helseklynge er likevel mer enn et bygg, det er et partnerskap. Mer om Alrek sine partnere, visjon og mål kan dere lese om her.

Bruk av bygget for studenter og ansatte i klyngen

Et klyngebygg

Årstadveien 17 er en samledigel av ulike fagmiljø, ansatte og studenter. Bygget er designet for at vi skal trekke ut i sosiale soner og fellesareal, og for at studenter skal få gode fasiliteter til å jobbe sammen i aktiv læring. Alle som bruker bygget, må gjøre sin del for å sikre en god studie- og arbeidshverdag i vårt fantastisk flotte bygg!

Adgang og alarm

Utenom åpningstid, bruker en adgangskort for adgang til bygget. For å unngå at alarmen utløses etter klokken 22.00, må adgangskort aktiveres på kortleser ved inngang.

Brann

Ved brannalarm: Evakuer bygget via nærmeste nødutgang, og trekk ut på fortauet ut mot Årstadveien. Ring gjerne UiB Vakthold og sikring: 55 58 80 81 (døgnbemannet). Se også: Sikresiden.no – Kriseinfo på nett 

For studenter

Vi ønsker en «sticky campus» på tvers av ulike studentgrupper – så velkommen til å bruke bygg og hage!

Møteromsbooking for studenter

Studenter kan booke ledige møterom i inntil 2 timer av gangen som «walk up-meeting». Dette gjøres på skjerm ved inngangsdøren til det aktuelle rommet. I tillegg finnes det mange steder ute i fellesarealene i bygget, som kan benyttes. Møterommene er ment for at studenter kan jobbe sammen. De større møterommene er egnet til videokonferanser og en kan koble til PC på felles skjerm i alle rommene.

Dersom du vil jobbe selvstendig, kan du benytte lesesalsplassene tilknyttet ditt studiested, eller fellearealene. Vi ber derfor studenter om å unngå å bruke møterom for selvstendig arbeid. For UiB-studenter kan du finne informasjon om booking av lesesalsplass her: Slik bestiller du leseplass på UiB | Studentsider | UiB

Kjøkkenområdene

I 0. etasje er det en egen kjøkkenkrok til studenter. I lunsjtiden fra 11.30 til 12.30 ønsker de ansatte med arbeidssted i bygget å kunne bruke kjøkkenområdene i 2., 3. og 4. etasje. Studenter kan hente seg kaffe fra kaffemaskinene, og kopper settes tilbake i oppvaskmaskinen på kjøkkenet i samme etasje som du hentet deg kaffe. Slik unngår vi opphoping av kopper i 0. og 1. etasje. Kjøleskapene er  forbeholdt ansatte.

Studenter er velkomne til å bruke alle fellesområder, men vi ber om at alle er med på å holde lokalene pene og ryddige på linje med ansatte. Vi har alle et felles ansvar for å ta inn og ut av oppvaskmaskinene, sette de på, fjerne alle matrester fra møte- og undervisningsrom, og vaske over skitne bord. 

Booking av møterom og undervisningsrom

For ansatte utenfor UiB

For andre organisasjoner enn UiB på Alrek, må felles møterom håndteres som vanlige kontakter i Outlook. Rommene legges til på samme måte som en vanlig møtedeltager når det kalles inn til møter, ikke som et rom. Dette skyldes tekniske begrensninger. I tillegg bør navnet på rommet skrives/kopieres til Sted-feltet for at alle inviterte deltakere skal kunne se hvor møtet skal være. UiB har opprettet en nettside hvor en kan se kalenderen til de forskjellige møterommene: https://org.uib.no/alrekrom.

UiB bruker systemet TP til timeplanlegging av undervisning og eksamen. Undervisningsrommene bookes i TP (inkluderer også noen møterom, slik som «Borgaskaret», som inngår i undervisningskabalen). For leietakere utenfor UiB, må noen som har brukerkonto ved UiB bestille undervisningsrom, der det er ledig kapasitet.

For UiB-ansatte

For UiB-ansatte kan møterom bookes på vanlig måte i kalenderfunksjonen i Outlook, ved å legge til rommet i sted-feltet, eller bruke romsøk-funksjonen. Undervisningsrom kan bookes i TP, etter at timeplanen er lagt.

For andre som ikke leier kontorareal i Årstadveien 17

Andre som ikke leier areal i bygget, kan leie undervisningsrom ved å kontakte Eiendomsavdelingen ved UiB. Hvordan en går fram for å leie undervisningsrom, priser og mer finner dere på UiB sine nettsider her.

Dersom det er et arrangement i regi av Alrek helseklynge – enten det er en faggruppe, et Alrekprosjekt eller at to eller flere partnere ønsker et arrangement som er åpent for alle og i tråd med Alrek sin visjon og mål – kan en kontakte klyngefasilitator på post@alrekhelseklynge.no og høre om mulige ledige rom.

Arrangement og booking av kantinen

Kantinen egner seg godt til frokostmøter og andre allmøter som er åpent for alle. Det kan være lurt å orientere representant i Husrådet ved ditt fagmiljø, eller klyngeleder om planer for å unngå dobbelbooking. Cafeleder i Sammen må også konfereres. Dersom du ønsker å benytte kantinene til arrangement på ettermiddag eller kveld, finner du priser og retningslinjer for  å leie Sammen sine kantiner på UiB sine nettsider.

Bestille mat til møter og arrangementer på Alrek

Det er Sammen som drifter kantinen i Årstadveien 17. Bestilling av mat og drikke bør være sendt inn en uke før møtet eller arrangementet, via det bestillingssystemet din institusjon bruker, eller etter avtale med Sammen. På cafeen sin nettside finner du også ukens varmmatmeny. NB: Traller og kanner må returneres til kantinen etter bruk, og en må rydde og vaske over flater etter bespisning utenfor kantinen.

Kalenderdeling

På UiB er det lagt opp til en selvbetjeningsløsning for kalenderdeling på http://kalenderdeling.uib.no. Hos leietakerne er det leietakernes egen IT-avdeling som legger inn de brukerne som skal dele free/busy informasjon med andre organisasjoner – slik at det blir lettere å sende innkalling felles møter.

Melde feil eller ønsker?

Feil eller mangler ved bygget: Kontakt byggeier UiB, og bygget ligger under driftsområde 4.

IT-utstyr i undervisningsrommene: kontakt UiB hjelp eller ringer direkte til IT-assistentene, tlf. 905 39 005.

Rutiner, kultur eller sameksistens i bygget å gjøre: Kontakt representant i Husrådet for Årstadveien 17. Representant kan skifte, og administrasjonen tilknyttet ditt fagmiljø vil vite hvem det er. For studenter kan dere også melde via deres fagutvalg, som kan ta det videre med aktuelt institutt i bygget.

Bruk av kantinen til arrangementer

Arrangement og booking av kantinen

Kantinen egner seg godt til frokostmøter og andre allmøter som er åpent for alle. Planer for arrangementer bør gjøres kjent for representant i Husrådet ved ditt fagmiljø, og klyngeleder, for å unngå dobbelbooking. Cafeleder i Sammen må også konfereres.

Dersom du ønsker å benytte kantinene til arrangement på ettermiddag eller kveld, finner du priser og retningslinjer for  å leie Sammen sine kantiner på UiB sine nettsider.

Servering

Dersom du skal servere noe under et arrangement i kantinen, forventes det at en bestiller servering fra Sammen som driver kantinen i Alrek.

Tips til arrangement i kantina i Årstadveien 17:

 • Utstyr:
  • Gjør deg kjent med utstyret bak i grønt skap på forhånd
  • Mikrofoner og utstyr testes dagen før – sjekk at de står på lading
  • Noter ned mobilnummeret til IT assistentene 905 39 005- de er ofte behjelpelige, selv om dette ikke er et undervisningsrom.
 • PowerPoint:
  • PC kobles til bak i rommet, dere må derfor ha en «PowerPoint-klikker» (evt en som står bak og trykker videre i presentasjonen)
  • Innledere blir stående i lyset fra projektoren fremme – derfor lurt med mørk bakgrunn på PowerPoint
 • Lyd
  • Lyd fra PC kommer ut fra høyttalere fremme ved lerret, mens mikrofonlyd kommer ut fra høyttalere i taket
  • Det har hendt at ledninger og kabler til høyttalerne fremme har blitt trukket ut, så det må sjekkes dersom en skal spille av film eller lydklipp.
  • spør gjerne cafeen om å dempe/ta av musikk
 • Lys
  • Kan dempes ved å bruke brytere plassert på vegg bak til venstre i rommet, når du står med ansiktet rettet mot cafeen

Partnere og fagmiljø i Årstadveien 17

Universitetet i Bergen:

Høgskulen på Vestlandet:

NORCE:

Bergen kommune v/Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg:

Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

SKIL – Senter for kvalitet i legetjenester

Årstadveien 17 inneholder kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, podcaststudio og omsorgsteknologilab med visningsrom for velferdsteknologi. Bygget har også flotte fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Om bygget og navnet Alrek

Alrek helseklynge sitt bygg i Årstadveien 17 ble bygget av Universitetet i Bergen, som eier bygget. Bygget stod ferdig sommeren 2020, og byggeprosjektet ble en sentral del av kunnskapsklyngesatsingen innen helse, som nå har fått navnet Alrek helseklynge. I bygget huser vi noen av helseklyngens sentrale miljøer.

Lurer du på hvorfor helseklyngen har fått navnet Alrek? Her kan du lese en oppsummering professor emeritus i nordisk språk, Gunnstein Akselberg lagde i 2018.

Plukke plommer i hagen!

Den flotte hagen til Årstadveien 17 er åpen for alle i og utenfor bygget. Vi har plantet 5 plommetrær som vi håper dere vil høste når plommene kommer. Det inviteres til vår- og høstdugnader, der ansatte i bygget og naboer er velkommen til å bidra til å stelle trærne, og lære mer om de tå holde frukttrær.

Plommetreprosjektet er en del av KORO sin kunst i og rundt bygget, under utførelse av kunstner Amber Ambett, og trærne har til og med sin egen nettside. Les mer om plommetrærne på Alrek her. Du kan også søke opp plommetrærne på Alrek på instagram.