MENY
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Årstadveien 17 huser flere av de helsefaglige miljøene som er en del av Alrek helseklynge. Fire partnere har fagmiljø i Årstadveien 17.

Universitetet i Bergen:

Høgskulen på Vestlandet:

NORCE:

Bergen kommune:

Årstadveien 17 inneholder kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi. Bygget har også flotte fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.