MENY
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Årstadveien 17 huser flere av de helsefaglige miljøene som er en del av Alrek helseklynge. Fire partnere har fagmiljø i Årstadveien 17.

Alrek helseklynge sitt bygg i Årstadveien 17, ble bygget av Universitetet i Bergen. Byggeprosjektet ble en sentral del av kunnskapsklyngesatsingen innen helse, som nå har fått navnet Alrek helseklynge. I bygget huset vi noen av helseklyngesn sentrale fagmiljøer, som er representert under. Alrek arangerer også en rekke eventer som forkostmøter og konferanser her, og besøk til klyngen vil normalt bli tatt imot her. Bygget sto ferdig sommeren 2020, og er innredet for å bygge oppunder viktige klyngefunksjoner.  Det å møtes på tvers av fagmiljø rundt kaffemaskinen, få til en «sticky campus» for studentene og gode fasiliteter for faglige og sosiale samlinger er sentrale funksjoner som bygget underbygger. I tillegg ønsker vi naboer og innbyggere velkommen til å bruke hagen, cafeen og delta på arrangementer!

Alrek helseklynge er mer enn et bygg, det er et partnerskap. Mer om Alrek sine partnere, visjon og mål kan dere lese om her.

Partnere og fagmiljø i Årstadveien 17

Universitetet i Bergen:

Høgskulen på Vestlandet:

NORCE:

Bergen kommune:

Årstadveien 17 inneholder kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi. Bygget har også flotte fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Booke møterom for leietakere i Årstaveien 17

Booking av møterom og undervisningsrom

For andre organisasjoner enn UiB på Alrek må felles møterom håndteres som vanlige kontakter i Outlook, og rommene må dermed legges til på samme måte som en vanlig møtedeltager når det kalles inn til møter, ikke som et rom. Dette skyldes tekniske begrensninger når brukere fra flere organisasjoner skal kunne booke de samme rommene. I tillegg bør navnet på rommet skrives/kopieres til Location feltet for at alle lettere skal kunne se hvor møtet skal være. For brukere ved UiB kan rommene bookes på helt vanlig måte i Outlook.

UiB har også opprettet en nettside hvor en enkelt kan se den fulle kalenderen til de forskjellige rommene: https://org.uib.no/alrekrom.

UiB bruker systemet TP til timeplanlegging av undervisning og eksamen. Undervisningsrommene  (inklusiv rom som eventuelt også benyttes som møterom), rom i TP, bookes i TP. Noen som har brukerkonto ved UiB må bestille undervisningsrom på vegene av leietakere utenfor UiB.

 

Kalenderdeling

På UiB er det lagt opp til en selvbetjeningsløsning for kalenderdeling på http://kalenderdeling.uib.no. Hos leietakerne er det leietakernes egen IT-avdeling som legger inn de brukerne som skal dele free/busy informasjon med andre organisasjoner – slik at det blir lettere å sende innkalling felles møter.