MENY

Det nye bygget i Årstadveien 17 huser flere av de helsefaglige miljøene som er en del av Alrek helseklynge.

I august 2020 flyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB inn i nybygget i Årstadveien 17 sammen med ansatte fra NORCE og relevante fagmiljøer fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune.

Det nye bygget inneholder kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi.

Bygget har også flotte fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.