Refleksjonsfilmer til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester og utdanningsinstitusjoner

Hva gjør vi når praktiske utfordringer og måter vi møter hverandre på, utfordrer følelsene våre og hverdagsspråket vårt?

Aldringshuben har utviklet 4 filmer om temaet psykisk helse og utfordrende atferd. Filmene er basert på ansattes erfaringer, og bygget rundt fire utfordrende hverdagssituasjoner fra hjemmetjeneste og sykehjem. Foreløpig er filmene kun tilgjengelige for ansatte internt i Bergen kommune, men ved hjelp av Alrek samarbeidsmidler 2022 skal refleksjonsfilmene nå spres ut til utdanningsinstitusjoner og kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Bergen kommune har i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole og USHT VESTLAND (Hordaland) mottatt midler som skal bidra til å dele filmene eksternt. Blant annet ønsker de å pilotere bruken av filmene i refleksjonsgrupper for studenter på bachelor i sykepleie ved VID i 1. og 3. studieår, knyttet til praksis i henholdsvis sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Filmene vil også bli testet i veiledningsgrupper blant ansatte i sykehjem i forbindelse med et pågående prosjekt i samarbeid med VID og Løvåsen sykehjem. På sikt er ambisjonen å henvende seg til andre utdanninger, eksempelvis vernepleierutdanningen og aktuelle fagskoleutdanninger.

Prosjektets formål

Formålet er å tilgjengeliggjøre og dele filmene med høgskoler, hjemmebaserte tjenester og sykehjem i andre kommuner gjennom USHT sitt nettverk. Filmene vil da kunne ligge både på USHT sine nettsider i tillegg til Bergen kommune sine sider.

Hvordan kan prosjektet komme til nytte for andre?

Hensikten er at filmen og tilhørende refleksjonsspørsmål skal gi en ramme for å snakke sammen om egen og pasienters psykiske helse, og hvordan man kan håndtere utfordrende situasjoner på en god måte. Ønsket er at filmene skal brukes til refleksjon, opplæring i kommunikasjon/brukermedvirkning, og bidra til å møte ambisjonen i tillit- og faglighetsreformen om å styrke ansattes bruk av klinisk skjønn. Meningen er å skape en refleksjon sammen med kollegaer og filmene kan fint brukes i opplæring. Samtidig er ønsket at filmene skal være tilgjengelig slik at folk kan se filmene når de selv ønsker, og diskutere med kollegaer i etterkant. Filmene kan brukes i en opplæringssituasjon for elever, studenter og nyansatte. Filmene kan også sees sammen med beboere og pårørende hjemme, på institusjon, på kurs, i pårørendegrupper og i brukerrådene. Til filmene har man tilhørende sett med refleksjonsspørsmål. Per dags dato ligger de på intranettplaformen Almenningen, og kan kun brukes i Bergen Kommune.

Aldringshuben
Aldringshuben

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Anne Karine Aspholt Monsen

Rådgiver, Etat for sykehjem og Aldringshuben, Bergen kommune

MEDLEM

Siv Bjønnum

Rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland), BHO, Bergen kommune

Runhild Lægreid Syse

MEDLEM

Runhild Legreid Syse

Rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland), BHO, Bergen kommune

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

Oppdatert: 10.05.2023 (Først publisert: 10.05.2023)