Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse)

Det overordnede læringsutbytte for studietilbudet, som inkluderer fire emner, er å gi ansatte i
helsesektoren kunnskap og kompetanse til å bidra i og lede digitaliseringsprosesser i helsesektoren.

Målgruppe

Målgruppen for utdanningstilbudet er helsepersonell, ledere, superbrukere, systemansvarlige, sikkerhetsansvarlige, prosjektmedarbeidere og gründere i både offentlig og privat sektor. Tilbudet skal være relevant for ledere og ansatte med et bredt spekter av fagområder og yrkesfunksjoner i primærhelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten og private helsetjenestetilbydere, som er alle involvert i og berørt av den gjennomgripende digitaliseringen som foregår i helsesektoren.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne orientere seg og arbeide innen eksisterende rammer, lovverk, Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) i tillegg til å jobbe
med forbedring og innovasjon som utfordrer de eksisterende rammene. Utdanningen skiller seg fra eksisterende utdanninger i og med at studentene får kompetanse i å identifisere drivere og hemmere
i digitaliseringsprosesser i helsesektoren og ferdigheter i å identifisere og jobbe med disse.

Videre får studentene i denne utdanningen kompetanse i å analysere og adressere konsekvensene av digitalisering i helsesektoren, inkludert verktøy som bidrar til å utvikle nye roller for pasienter og
medarbeidere og organisering av helsetjenestene. Utdanningen skiller seg også fra de eksisterende utdanningene ettersom «Fleksibel videreutdanning i digitalisering av helsesektoren (DigiFleksHelse)» er
fleksibel i form av flere mindre emner og at undervisningen i hovedsak er tids- og stedsuavhengig.

Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse)

LEDER

Tine Nordgreen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus

+47 55 58 88 65

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Tone Skår

Prosjektleder Innovasjon, VIS Innovasjon, Avdelingsleder NSCC Vestland

+47 970 22 360

MEDLEM

Hege Rob Moi

Seksjonsleder e-helse, Helse Bergen

MEDLEM

Kjell A. Wolff

Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

MEDLEM

Rønnaug H. Frøiland

Etatsdirektør, Etat for psykisk helse og rustjenester

MEDLEM

Leni Dale

Kommunalsjef, Helse og omsorg, Alver kommune

MEDLEM

Kjersti Nordanger

Kommunalsjef, Helse og omsorg, Voss herad

MEDLEM

Stig Ryland

Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd

MEDLEM

Ole Jørgen Kirkeluten

Direktør, Helse Vest IKT

Oppdatert: 30.08.2021 (Først publisert: 30.08.2021)