MENY

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Nyheter

ALLE NYHETER

ALLE

Kurs i Design Thinking for ansatte i Bergen kommune

Nå er Alrekdagene i gang!

Se åpningen av Alrekdagene her!

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus

Henriette bruker teater for å formidle forskning

Utlysning samarbeidsmidler 2022

Program for Alrekdagene 22. – 24. september

Faggrupper

Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg

Faglig forum

Faggruppe barn og unge

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppe for registre

Prosjekter

ALLE PROSJEKTER

ALLE

Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse)

Eldre mann med ung sykepleer/lege/praksisstudent. Ser inn i kamera og holder tommelen opp. Smiler. Den ungekvinnen har armen rundt den eldre mannen

Kickstart på sykehjem

Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures

Tverrfaglig undervisning om bruk av og samarbeid med tolk

Helsepersonell på Haukeland

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

E-helsearena HVL

PraksisNett

Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus

Formidling om Covid-19 gjennom scenekunst

Tannlege gir sprøyte til pasient

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

People in protective masks. Woman doctor visits the elderly man and provides him with support and talks to him during the quarantine. Nurse visits a man who is at risk.

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (forhelse)

Covid19 i Norge – CONOPRI

Bergen i Endring COVID19 studien – BiE studien

Arrangementer

ALLE ARRANGEMENTER

ALLE

TekPrat om universell utforming og brukermedvirkning

10.-10. desember 2021

11:30

Eitri helseinkubator

Digitale helse-dager

1.-2. juni 2022

10:00

Alrekdagene 2022 – sett av dagene 22.-23. september!

22.-23. september 2022

09:00

Årstadveollen - flere lokasjoner.