MENY

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Nyheter

ALLE NYHETER

ALLE

20 millioner til forskning på overgangsalder

Ny HEMIL rapport: Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommuner

Alrek har fått sin andre studentmedarbeider

Forsker du på digitale helsetjenester? Da vil vi høre fra deg!

kursdeltagere i Eitri

Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning

Et fellesskap for brukermedvirkning i Alrek

Arrangementer

ALLE ARRANGEMENTER

ALLE

Bærekraftig arbeidsinkludering: Migranter

5.-5. april 2024

09:00

Auditorium M003, K2, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet

Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 mill til forskning på helse og omsorg i kommunene

8.-8. april 2024

14:00 - 16:00

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Public Talk by Professor Ann Phoenix. “Everyday Diversities: Motherhood, Childhood and Intersectionality”

18.-18. april 2024

10:15 - 12:00

Auditorium Cavum (Odontology Building, Årstadveien 19)

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

08:30 - 15:00

Quality Hotel Edvard Grieg

Generasjon – En aldringsfestival

31.-31. mai 2024

Litteraturhuset i Bergen

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2024

5.-5. juni 2024

08:30 - 16:00

Alrek helseklynge, Midgard

Alrek helsedager 2024

18.-20. september 2024

Partnere i klyngen

Universitetet i Bergen

Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg)

NORCE

Høgskulen på Vestlandet

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Vestland fylkeskommune (tannhelsetjenesten)

Helse Bergen

Folkehelseinstituttet

VID vitenskapelige høyskole

Prosjekter

ALLE PROSJEKTER

ALLE

Hender samlet i en sirkel for å illustrere samarbeid

UTVID: Forprosjekt for fremtidens samarbeidslæring

Grafikk av ungdom som sitter i en trapp og tar bilde av seg selv med mobilen.

Helsefremmende miljø på sosiale medier: Tilpasning og utprøving av et helsefremmende tiltak på ungdomsskolen (Ung på SoMe)

Haukenes og Mæland sitter på en grønn sofa og smiler inn i kameraet

KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Elderly care

Psykisk helse og relasjonskompetanse i eldreomsorgen – PHORE

Aldringshuben

Refleksjonsfilmer til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester og utdanningsinstitusjoner

Nurse holding hand of senior man in rest home

«Hver dag hele livet» – livskvalitet og velvære i sykehjem

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi

Brukerstyrt dag på helsepedagogikk-kurs for helsepersonell

ALREKPODDEN en forskningsbasert helse- og undervisning podcast

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

Digital helse-dager 2022 – samarbeidsprosjektet

Foredrag innen helseteknologi og innovasjon, for studenter knyttet til medisin- og medtekstudier

Faggrupper

Faglig forum

Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg

Faggruppe barn og unge

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppe for registre

Faggruppe for innovasjon og e-helse