MENY

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Nyheter

ALLE NYHETER

ALLE

Pasient Eva Skadal (75). Foto: Ingrid Lovise Færøyvik, Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Prøver ut Pasienten si legemiddelliste i Bergen

Haakon Rosland og Torbjørn Nygård

Prøvde ut modell med farmasitjenester på legekontor

Se seminar om Alrek og Pandemisenteret!

Over halvparten av unge med covid-19 har langvarige symptomer

Ungdomsplan

Kommunen drar nytte av Alrek i arbeid med ny Ungdomsplan

Plommetre på Alrek

Plommetrærne på Alrek

Faggrupper

Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg

Faglig forum

Faggruppe barn og unge

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppe for registre

Prosjekter

ALLE PROSJEKTER

ALLE

Eldre mann med ung sykepleer/lege/praksisstudent. Ser inn i kamera og holder tommelen opp. Smiler. Den ungekvinnen har armen rundt den eldre mannen

Kickstart på sykehjem

Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures

Tverrfaglig undervisning om bruk av og samarbeid med tolk

Helsepersonell på Haukeland

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

E-helsearena HVL

1 Logo M Hoved

PraksisNett

Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus

Formidling om Covid-19 gjennom scenekunst

Tannlege gir sprøyte til pasient

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

People in protective masks. Woman doctor visits the elderly man and provides him with support and talks to him during the quarantine. Nurse visits a man who is at risk.

Prioritering, moralsk stress og opplevd støtte blant ansatte i sykehjem under COVID-19-epidemien

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (forhelse)

Covid19 i Norge – CONOPRI

Bergen i Endring COVID19 studien – BiE studien

Arrangementer

ALLE ARRANGEMENTER

ALLE

Tekprat – Innovasjon i helsesektoren – Våre haldningar til motstand og risiko

25.-25. mai 2021

Digital event

Studenter presenterer masteroppgaver til arbeidsliv og akademia

16.-16. juni 2021

Alrek helseklynge

The European forum for primary care (efpc) annual conference, 2021

5.-7. september 2021

Bergen

Alrekdagene 2021

22.-24. september 2021

Årstadveien 17 / Haukeland universitetssjukehus