NKS Olaviken har inngått samarbeid med Alrek helseklynge

NKS Olaviken er ny samarbeidspartner til Alrek helseklynge. Partnerne håper at samarbeidet vil heve kunnskap og utvikle kompetansen på det alderspsykiatriske fagfeltet, og ser frem til å utveksle erfaringer med hverandre.  

Et alderspsykiatrisk sykehus 

NKS Olaviken er landets eneste rene alderspsykiatriske sykehus, og tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med demens og tilleggssymptomer som angst, depresjon, psykose og vesentlig omfang av avvikende atferd. Sykehuset har døgnavdeling med 21 plasser, poliklinikk og ambulant virksomhet. 

Vår ekspertise er innenfor alderspsykiatri generelt og Huntingtons sykdom spesielt. Innenfor sistnevnte er vi ledende i det nasjonale nettverket, og våre behandlere er ofte benyttet som foredragsholdere både regionalt og nasjonalt. Videre satser NKS Olaviken særlig på klinisk forskning. Fra 1. august starter vi opp med et stort forskningsprosjekt innen lysterapi for pasienter med demens, i samhandling med UiB og Bergen kommune, forteller Janiche Buanes Heltne, administrerende direktør i NKS Olaviken. 

Samarbeidsområder og forventinger  

Partnerne har positive forventinger til samarbeidet, og håper på at det vil bidra til å utvikle kunnskap og tjenesteinnovasjon på det alderspsykiatriske fagfeltet ved å sette relevante fagmiljøer i kontakt med hverandre. 

NKS Olaviken ser frem til å utveksle erfaringer og kompetanse med andre samarbeidsparter i Alrek Helseklynge. Vi er klar over at det pågår mange aktiviteter som kan være nyttig for NKS Olaviken å ta del i og ser frem til å bli en del av dette samarbeidet, sier Heltne. 

NKS Olaviken vil delta i faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg, og faggruppe for innovasjon og e-helse – fagfelt som sykehuset allerede har god erfaring med. Per i dag er to av samarbeidsprosjektene NKS Olaviken deltar i og leder rettet mot bruk av digitalsamhandling og nettløsninger. 

Skrevet av: Vilde Opheimshaug Moheim Oppdatert: 15.04.2024 (Først publisert: 15.04.2024)