Alrek fikk ministerbesøk: – Vi må lytte til fagfolkene

Det var en lyttende og engasjert helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre som besøkte Alrek helseklynge tirsdag 21. mai. I solfylte omgivelser fikk Vestre en vandring i Årstadveien 17, der vi hadde samtaler om gode løsninger og samarbeidsmuligheter i helse- og omsorgstjenesten.

Besøket startet i hagen med en lunsj i strålende vær. Gjennom dialog om Alrek, fikk Vestre både informasjon om hva helseklyngen gjør som samarbeidsarena, og hvorfor det er behov for en klynge. Hva man kan gjøre nasjonalt for å øke samhandlingen i helsetjenesten – og mellom tjenestene og akademia – var blant spørsmålene som ble stilt av ministeren og besvart.

Skaper vinduer og broer

Klyngeleder, Berit Angelskår, understreket det unike samarbeidet innad i Alrek, men også mellom Alrek og andre klynger: – Vi samarbeider med klynger innen helsenæring, idrett og musikkterapi, i tillegg til Eitri helseinkubator. Til sammen har vi en infrastruktur som kan jobbe sammen for å løfte hele helsesektoren. Vi får kanskje ikke brutt ned siloene vi er organisert i, men vi lager vinduer og broer.

Det ble løftet frem at Alrek er et reelt partnerskap, der alle må bidra inn for å få noe igjen. Klyngen skaper rom for utforskende samtaler om problemstillinger som prioritering, bærekraft og helsepersonellkrisen.

Ministeren kom forberedt, og kommenterte på det høye aktivitetsnivået i klyngen, og vi fikk skryte litt av at vi nærmer oss 700 påmeldte til årets DigitalHelse-konferanse.

Foto: Ricky Heggheim

Kunnskapsløft i kommunene

Dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke, løftet fram viktigheten av kunnskapsbaserte kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig med tanke på de strammere rammene for helsetjenestene: – Noe av utgangspunktet for å etablere Alrek helseklynge var å styrke primærhelsetjenesten og folkehelsearbeidet, gjennom forskning, innovasjon og tverrfaglig utdanning.

Foto: Ricky Heggheim

Og med det vandret også følget videre til Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. De løftet frem viktigheten av samarbeid mellom kommuner, og mellom kommunene og FOUI-miljøene.

– Jeg tror dere tenker helt riktig her, var tilbakemeldingen helseministeren kom med i etterkant av innlegget om hvordan man kan bruke forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Foto: Ricky Heggheim

Studenter samarbeider på tvers av profesjoner

Vandringen gjennom bygget endte i fjerde etasje. Med nydelig utsikt over Bergen by, informerte professor Ane Johannessen og medisinstudenten Sarah Bjerk om TVEPS sitt arbeid med tverrprofesjonell samarbeidslæring. Ministeren var også her opptatt av overføring til andre steder i landet. Til det responderte Johannessen:

TVEPS-modellen kan rigges for hele landet og bidrar til at studentene tilegner seg tverrprofesjonell kjernekompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer i helsesektoren, samtidig som de bidrar til økt pasientsikkerhet og faglig påfyll ute i praksisfeltet.

TVEPS og Vestre
Foto: Ricky Heggheim

Viktigheten av samarbeid for å øke kompetanse og finne gode, langsiktige løsninger i helsetjenesten var en rød tråd gjennom dialogen som fant sted under hele vandringen.

Å lytte til fagfolk

Til slutt ble det også tid til en hilsen fra Vestre ut til legevaktene i landet, via NORCE sin podkast «legevaktspodden».

Foto: Ricky Heggheim

– En av de viktigste oppgavene vi har, er å lytte til fagfolkene og de som er nærmest pasientene, sa helseministeren i etterkant av besøket.

Og det får ministeren anledning til når han vandret videre til klyngepartnerne Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus og til FACT ung – et samarbeid mellom Bergen kommune, Haukeland universitetssykehus og Betanien sykehus.

Vi takker for besøket!

Foto: Ricky Heggheim
Foto: Ricky Heggheim

Skrevet av: Vilde Opheimshaug Moheim Oppdatert: 22.05.2024 (Først publisert: 22.05.2024)