Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, er aktørene i klyngeprosjektet etablert i et felles faglig forum.

Faglig forums mandat er å:

  • utvikle og ivareta tverrfaglige møteplasser og jevnlig arrangere felles faglige møter i klyngen.
  • arbeide for å identifisere områder for samhandling, utvikle og styrke faglig samarbeid med tanke på å oppfylle visjonen for helseklyngen.
  • i dialog med etablerte faggrupper i klyngen, bidra til å etablere konkrete samarbeids-prosjekter innen områdene forskning, utdanning og innovasjon.
  • bidra til å utvikle og ivareta samarbeidsformer i helseklyngen som sikrer dialogen mellom etablerte faggrupper, studentpanel og brukerpanel.
  • bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til nettsidene for helseklyngen.
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Medlemmer

Stein Erik Fæø

LEDER

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

Berit Angelskår

MEDLEM

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Alf Henrik Andreassen

MEDLEM

Alf Henrik Andreassen

Avdelingsdirektør, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus

Ingfrid Brattabø

MEDLEM

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Forsker, Vestland fylkeskommune, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Stein Atle Lie

Professor, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Ann Kristin Skrindo Knudsen

Avdelingsdirektør, Sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet

MEDLEM

Merethe Hustoft

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Bård Erik Bogen

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Marit Stordal Bakken

Forsker II, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM), NORCE

Anne Marita Milde, Fagleder Kunnskapskommunen

MEDLEM

Anne Marita Milde

Fagleder i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

MEDLEM

Kristine Lillebø

Kristine Lillebø, Assisterende kommuneoverlege, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

MEDLEM

Ida Kristine Sangnes

Avdelingsleder forskning, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Eli Sjo

MEDLEM

Eli Sjo

Leder, Brukerpanelet i Alrek helseklynge

Silje Mæland

MEDLEM

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Anna Karia Sørhaug

Brukerpanelet i Alrek helseklynge

MEDLEM

Iga Eliza Hudak

Brukerpanelet i Alrek helseklynge

MEDLEM

Silje Tollefsen

Høgskolelektor, VID

Oppdatert: 12.06.2024 (Først publisert: 24.09.2020)