Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, er aktørene i klyngeprosjektet etablert i et felles faglig forum.

Faglig forums mandat er å:

  • utvikle og ivareta tverrfaglige møteplasser og jevnlig arrangere felles faglige møter i klyngen.
  • arbeide for å identifisere områder for samhandling, utvikle og styrke faglig samarbeid med tanke på å oppfylle visjonen for helseklyngen.
  • i dialog med etablerte faggrupper i klyngen, bidra til å etablere konkrete samarbeids-prosjekter innen områdene forskning, utdanning og innovasjon.
  • bidra til å utvikle og ivareta samarbeidsformer i helseklyngen som sikrer dialogen mellom etablerte faggrupper, studentpanel og brukerpanel.
  • bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til nettsidene for helseklyngen.
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Medlemmer

Silje Mæland

LEDER

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

Berit Angelskår

MEDLEM

Berit Angelskår

Klyngefasilitator, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Kristine Marie Stangenes

Overlege, Folkehelseinstituttet

Alf Henrik Andreassen

MEDLEM

Alf Henrik Andreassen

Avdelingsdirektør, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus

Oddvar Førland, HVL

MEDLEM

Oddvar Førland

Professor, Senter for omsorgsforsking, Høgskulen på Vestlandet

Ingfrid Brattabø

MEDLEM

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Forsker, Vestland fylkeskommune, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

Inger Haukenes

MEDLEM

Inger Haukenes

Forsker II, NORCE Helse, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Stein Atle Lie

Professor, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Sissel Johansen Brenna

Førstelektor, Fakultet for helse – og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Arild Iversen

Assisterende kommuneoverlege, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

MEDLEM

Marcus Landschulze

Førsteamanuensis, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Alf-Olav Haukelid

Overlege, Haraldsplass Diakonale sykehus

MEDLEM

Vetle Syverud

FoU-rådgiver i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

MEDLEM

Kristine Lillebø

Kristine Lillebø, Assisterende kommuneoverlege, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

Oppdatert: 02.05.2023 (Først publisert: 24.09.2020)