Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, er aktørene i klyngeprosjektet etablert i et felles faglig forum.

Faglig forums mandat er å:

  • utvikle og ivareta tverrfaglige møteplasser og jevnlig arrangere felles faglige møter i klyngen.
  • arbeide for å identifisere områder for samhandling, utvikle og styrke faglig samarbeid med tanke på å oppfylle visjonen for helseklyngen.
  • i dialog med etablerte faggrupper i klyngen, bidra til å etablere konkrete samarbeids-prosjekter innen områdene forskning, utdanning og innovasjon.
  • bidra til å utvikle og ivareta samarbeidsformer i helseklyngen som sikrer dialogen mellom etablerte faggrupper, studentpanel og brukerpanel.
  • bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til nettsidene for helseklyngen.

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Åsa Hammar

Professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

+47 55 58 62 12

Berit Angelskår

MEDLEM

Berit Angelskår

Klyngefasilitator, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Trond Egil Hansen

Medisinsk fagsjef, Bergen kommune, Universitetslektor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Marianne Nikolaisen Solbakk

Rådgiver, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

Marit Øilo

MEDLEM

Marit Øilo

Professor, Institutt for klinisk odontologi, prodekan for forskerutdanning, Det medisinske fakultet, UiB

MEDLEM

Silje Mæland

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Sissel Johansen Brenna

Førstelektor, Fakultet for helse – og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Marcus Landschulze

Førsteamanuensis, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Kristine Marie Stangenes

Overlege, Folkehelseinstituttet

MEDLEM

Alf-Olav Haukelid

Overlege, Haraldsplass Diakonale sykehus

Alf Henrik Andreassen

MEDLEM

Alf Henrik Andreassen

Avdelingsdirektør, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus

Inger Haukenes

MEDLEM

Inger Haukenes

Forsker II, NORCE Helse, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Ingfrid Brattabø

MEDLEM

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Forsker, Vestland fylkeskommune, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID

Oddvar Førland, HVL

MEDLEM

Oddvar Førland

Professor, Senter for omsorgsforsking, Høgskulen på Vestlandet

Oppdatert: 24.02.2021 (Først publisert: 24.09.2020)