Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, er aktørene i klyngeprosjektet etablert i et felles faglig forum.

Faglig forums mandat er å:

  • utvikle og ivareta tverrfaglige møteplasser og jevnlig arrangere felles faglige møter i klyngen.
  • arbeide for å identifisere områder for samhandling, utvikle og styrke faglig samarbeid med tanke på å oppfylle visjonen for helseklyngen.
  • i dialog med etablerte faggrupper i klyngen, bidra til å etablere konkrete samarbeids-prosjekter innen områdene forskning, utdanning og innovasjon.
  • bidra til å utvikle og ivareta samarbeidsformer i helseklyngen som sikrer dialogen mellom etablerte faggrupper, studentpanel og brukerpanel.
  • bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til nettsidene for helseklyngen.
Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Medlemmer

LEDER

Line Iden Berge

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Berit Angelskår

MEDLEM

Berit Angelskår

Klyngefasilitator, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Alf Henrik Andreassen

MEDLEM

Alf Henrik Andreassen

Avdelingsdirektør, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus

Ingfrid Brattabø

MEDLEM

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Forsker, Vestland fylkeskommune, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Stein Atle Lie

Professor, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Ann Kristin Skrindo Knudsen

Avdelingsdirektør, Sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet

MEDLEM

Merethe Hustoft

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Bård Erik Bogen

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Marit Stordal Bakke

Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

MEDLEM

Kristine Lillebø

Kristine Lillebø, Assisterende kommuneoverlege, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

Eli Sjo

MEDLEM

Eli Sjo

Leder, Brukerpanelet i Alrek helseklynge

MEDLEM

Siw Wolfe Holm

Medlem, Studentpanelet i Alrek helseklynge

Oppdatert: 22.08.2023 (Først publisert: 24.09.2020)