Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg

Faggruppen skal ha et helhetlig perspektiv i arbeidet med å bedre tjenester for eldre og eldres helse og livskvalitet på tvers av faggrenser. 

Å ivareta eldres behov er en stadig viktigere oppgave i kommunesektoren. Behov for mer kunnskap om eldre er også vesentlig for kommunene og for forsknings- og utdanningssektoren. 

Faggruppen skal belyse tema relatert til eldrehelse og eldreomsorg, som for eksempel styring og organisering av tjenester, innovasjon og teknologi, helse- og omsorgsarbeid, betingelser for helsepersonell i tjenestene, sømløse tjenester/overganger, livskvalitet, forebygging og mestring. 

Mandat 

  • vurdere forskningsbehovet rundt eldrehelse og omsorgstjenester til eldre med aktuelle temaområder som organisering av tjenester, kompetanseheving, sømløse tjenester/overganger, etiske problemstillinger, livskvalitet, forebygging, mestring, samt bruk av teknologi i helse og omsorg. 
  • identifisere samarbeidsflater mellom offentlige, frivillige og kommersielle aktører, som kan gi gevinst for helse og helsetilbud til eldre 
  • skape synergier mellom ulike aktører i klyngen 
  • bidra til å skape møtearenaer i klyngen for initiativ rettet mot eldre og helse- og omsorgstjenester til eldre, for studenter, forskere, helsearbeidere og andre aktuelle samfunnsaktører 
Pasient på sykehjem under korona

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Frode Fadnes Jacobsen

Professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet,

MEDLEM

Isabel Sebjørnsen

NORCE

MEDLEM

Frøydis Kristine Bruvik

Helsevitenskap, IGS, UiB

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

MEDLEM

Brynjulf Stige

Professor, Leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

+47 971 69 746

MEDLEM

Bjørn Heine Strand

Forsker, Folkehelseinstituttet

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Jens Harald Garden

Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Rune Oskar Bjørneklett

Helse Bergen

MEDLEM

Jorunn Drageset

Professor, Sykepleievitenskap, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Rune Samdal

Brukerpanelet, Alrek helseklynge

MEDLEM

Ane Erdal

Forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Anita Brekke Røed

Rådgiver og FoU-kontakt i Etat for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune

MEDLEM

Anne Karine Monsen

FoU-kontakt og koordinator i Etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune

MEDLEM

Kari Sunnevåg

Leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland), Bergen kommune

45251448

Laila Nygård

MEDLEM

Laila Nygård

Brukerpanelet, Alrek helseklynge

Else Nygård

MEDLEM

Else Nygård

Brukerpanelet, Alrek helseklynge

MEDLEM

Ann Kristin Berge

Seniorrådgiver, Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg, Bergen kommune

Oppdatert: 24.05.2024 (Først publisert: 07.05.2021)