Nytt masteremne i praksisveiledning

Alrek- og Kunnskapskommuneprosjektet FRONESIS har utviklet et nytt masteremne på 10 studiepoeng for fastleger som veileder medisinstudenter i praksis. Emnet tilbys ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

Første i sitt slag

I juni 2024 arrangerte FRONESIS-prosjektet sammen med Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, et to dagers emnekurs for praksisveiledere på Flesland. Dette utgjør det første kurset i et nyopprettet 10 studiepoengs masteremne – målrettet for fastleger som skal ha medisinstudenter i praksis.

Utdanningen er den første i sitt slag som er skreddersydd for fastleger og vil gi veilederne den anbefalte veilederkompetansen fra Universitetets- og høgskolerådet (UHR).

Få flere nyutdannede leger til å velge allmennmedisin

Fastlegeordningen er under press, og for å løse denne trenger en at flere medisinstudenter velger allmennmedisin videre som spesialisering og jobb. Daglig leder av FRONESIS-prosjektet og emneansvarlig på det nye masteremnet, Knut Erik Ringheim Eliassen, er svært fornøyd med at 22 av de 25 fastlegene som deltok på kurset, var interessert i å fortsette for å ta veilederutdanningen:

– Det er deilig å se så mange fastleger engasjerer seg for å bli enda bedre veiledere. Det er ingen hemmelighet at vi trenger at flere nyutdannede leger velger allmennmedisin. Den beste måten vi kan påvirke dette valget på er å gi den gode praksisopplevelser og gode rollemodeller.

Om prosjektet FRONESIS

FRONESIS – Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene, er et samarbeid mellom Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB og kommunene tilknyttet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Det er et nasjonalt pilotprosjekt der resultatene både fra rekruttering av praksisplasser og erfaringene fra veilederutdanningen skal kunne spres og brukes av alle de fire universitetene i Norge som tilbyr legeutdanning. Derfor var det også invitert inn observatører fra de andre universitetene på kurset. Du kan lese mer om prosjektet på Alrek helseklynge sine nettsider: https://alrekhelseklynge.no/prosjekter/fronesis.

 

Kursdeltakerne på første kurssamling i det nye emnet i praksisveiledning. Foto: Karen Haugvaldstad
Kursdeltakerne på første kurssamling i det nye emnet i praksisveiledning. Foto: Karen Haugvaldstad

Oppdatert: 12.06.2024 (Først publisert: 10.06.2024)