Studentkonferansen 2024: – En inspirerende dag!

Engasjerende presentasjonertankevekkende problemstillinger og kunnskapsdeling preget årets studentkonferanse som ble holdt 5. juni. Til slutt satt vi også igjen med fire storfornøyde prisvinnere.  

Onsdag 5. juni ble Studentkonferansen avholdt for fjerde år på rad. Her får studenter en ypperlig anledning til å presentere sine hoved- og masteroppgaver. I år var konferansens hovedtemaer diagnostikk og behandling, kjønn og minoriteter, helseplager og mestring, og barn og unge.  

En møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere 

Studentkonferansen er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Den danner en unik ramme for studenter til å vise fram sitt arbeid, og for arbeidslivet til å treffe og lytte til dem som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. 

Studentkonferansen er en arena for å møte ulike aktører i helsesektoren. I pausene ble det tid til mingling. Foto: Vilde Opheimshaug Moheim

Blant de som møtte opp fra arbeidslivet, var Lars Peder Bovim, leder for Energisenteret for barn og unge i Helse Bergen. Han var svært imponert over studentene: – Jeg har vært på studentkonferansen før, og det er like inspirerende nå som tidligere.Man får høre om hva som skjer i helsesektoren på mange forskjellige områder. Det jeg synes er mest inspirerende er å se hvor utrolig gode formidlere studentene er.  

Lars Peder Bovim setter pris på å få snakke med de dyktige masterstudentene. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

En arena for kunnskapsdeling 

Konferansen ble innledet av Byråd for eldre, helse og omsorg i Bergen kommune, Marte Joan Monstad, og vise-dekan for utdanning ved Institutt for pedagogikk ved UiB, Yael Harlap. De peket på viktigheten av kunnskapsdeling for å øke kompetanse og finne langsiktige løsninger i helsetjenesten – noe som studentkonferansen legger godt til rette for.  

Konferansier Cathrine H. Sommersten, FoU-rådgiver i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, vektla også kunnskapsformidlingen til studentene: – Jeg er imponert over masteroppgavene som presenteres. Ikke minst er studentene utrolig dyktige formidlere. 

Samtlige studenter fikk skryt for sine masteroppgaver og gode formidlingsevner. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Engasjerende presentasjoner etterfulgt av en prisutdeling 

Deretter var det studentene sin tur til å presentere sine masterprosjekter. Det var et bredt spekter av temaer som ble presentert, der vi fikk høre om alt i fra musikkterapeutisk sangskriving, til sammenhengen mellom videospillatferd og livstilfredshet blant unge, og til helseplager i forpleining offshore. Totalt 16 studenter fikk muligheten til å stå fram på podiet og fortelle hva de har forsket på. Blant dem stakk også fire masterstudenter av med hver sin pris, som var et gavekort på 1500 kroner som Studentpanelet i Alrek gir ut. 

Spørsmålsrunde etter presentasjonene. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Verdien av god formidling 

De ulike kategoriene var “Beste presentasjon”, «Beste vitenskapelige kvalitet” og “Høyest arbeidslivsrelevans”, der vinnerne ble kåret basert på en avstemning publikum deltok i.

– Å vinne beste presentasjon er utrolig artig. Vi hadde en innledende runde med veiledning på presentasjonsteknikk i forkant av konferansen, der jeg lære mye nyttig som jeg tok med meg på scenen i dag, sa Henriette Prøsch Hage, masterstudent i fysioterapi på Høgskulen på Vestlandet.

Publikum fulgte engasjert med under sesjonene. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Hage vant prisen for beste presentasjon med masteroppgaven «Det er utrolig hva du tåler når du vet hva det er» – En kvalitativ studie om pasienters opplevelse med undervisning som bidrag til selvivaretakelse ved langvarige skulderplager.». Hun mener at muligheten for veiledning før selve konferansen var til stor hjelp for formidlingsevnen som bidro til at hun vant prisen: – Jeg har lært utrolig mye av å være med på konferansen. Dette er noe man må bli med på dersom man har muligheten! 

Henriette Prøsch Hage som mottok prisen av konferansier Cathrine Horn Sommersten. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Å dele erfaringer på tvers av fagbakgrunner

Katie Gillings, masterstudent i manuellterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, presentere masteroppgaven “Investigation of inter-tester and inter-device reliability of 4 clinical tests for knee laxity following anterior cruciate ligament-injury and reconstruction.”. For sin presentasjon vant hun pris for høyest vitenskapelig kvalitet.  

– Å vinne denne prisen kom som en stor, men gledelig overraskelse! Selve konferansen har vært utrolig inspirerende, og en fin arena til å møte og utveksle erfaringer og kunnskap med mennesker fra ulike fagbakgrunner, sa Gillings i etterkant av prisutdelingen.  

Det ble spennende på slutten av avstemningen. Her ser vi Cathrine Horn Sommersten, Jonna Kimsy Naomi Buss og Berit Angelskår følge spent med på en veldig jevn fordeling av stemmer på prisvinnerne. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Helt til slutt ble prisen for oppgaven med høyest arbeidslivsrelevans kåret, og på grunn av en jevn avstemning, stakk to studenter av med samme pris: – Det var utrolig mange gode presentasjoner her i dag, så det er ærefullt å vinne denne prisen, sa Irem Eliassen, masterstudent i manuellterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Hun vant med oppgaven «MUSICIANS’ HEADACHE: Upper back, neck and upper extremities pain as predictors». 

Fire storfornøyde prisvinnere. F.v: Kristin Skjærseth, Irem Eliassen, Katie Gillings og Henriette Prøsch Hage. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Den andre vinneren av samme pris, Kristin Skjærseth, poengterte også verdien av presentasjonsveiledning: – Det var utrolig nyttig å få innspill på hvordan man skal legge opp en presentasjon, spesielt når man skal presentere for noen med ulik fagbakgrunn.  

Skjærseth, som er masterstudent ved det psykologiske fakultetet, vant med masteroppgaven «Important factors in community based paediatric palliation from healthcare professionals’ perspectives: a qualitative study».  

– Det var gøy å presentere oppgaven, siden jeg har jobbet veldig lenge med den. Da er det også ekstra gøy å vinne, sa Skjærseth. 

Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Skrevet av: Vilde Opheimshaug Moheim Oppdatert: 06.06.2024 (Først publisert: 06.06.2024)