MENY

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Forskning

Fornye helseforskningen for å skape nye og effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning.​

Utdanning

Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.​

Innovasjon

Frembringe relevante og effektive løsninger, som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester lokalt og globalt.​

Formidling

Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.