MENY

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. I 2023 går konferansen av stabelen 24. og 25. mai!

Bli med på vestlandets største konferanse innen digital helse. Programmet er under utarbeidelse, men hovedtemaer og flere innledere er klare! Vi utforsker utfordringer og hva aktører innen helse- og omsorgstjenester, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen. Konferansen er aktuell for deg som er opptatt av digital utvikling av helsetjenestene.

Her kan du melde deg på. Finn mer informasjon om påmelding, priser og faktura under programmet.

Digital helse-dager arrangeres av Alrek Helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Vi har ambisjon om å gjenta suksessen fra i fjor med fulltegnet konferanse, faglig stimuli og nettverksbygging for nye samarbeid mellom deltagere. Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Quality hotel Edvard Grieg 24. og 25. mai!

Program

Onsdag 24. mai
08:30-09:30 Sted: Konferanseavdelingen på hotellet
Registrering og mingel

Kom og få deg en kaffe/te og noe søtt, mens du besøker stands og treffer nye og gamle kjente.

09:30-10:15 Sted: Troldsalen
Velkommen og åpningsinnlegg

Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen, vil åpne årets Digital helse-dager.

Arrangørene ønsker velkommen på vegene av programkomiteen.

 • Gunnar Bovim Gunnar Bovim Leder for helsepersonellkommisjonen
 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør
  Helse Bergen
 • Geir Kåre Resaland Geir Kåre Resaland Prorektor for regional utvikling
  Høgskulen på Vestlandet
 • Hege Rob Moi Hege Rob Moi leder for Digital-helse dager og seksjonsleder e-helse
  Helse Bergen
 • Silje Mæland (konferansier) Silje Mæland (konferansier) Førsteamanuensis
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
10:15-11:00 Sted: Troldsalen
Når aldring blir sykdom – hvilke etiske utfordringer må vi forberede oss på da?

Vi starter konferansens faglige program med å forestille oss hvor digitalisering og økt bruk av teknologi i medisin, tjenester og samfunn, fører oss. Å forsterke mennesket og kurere aldring, er et teknovitenskapelig felt i rask utvikling. I dag er denne teknologien i stor grad næringsdrevet, og kun tilgjengelig for de rikeste. Sentrale tema er «Radikal livsforlengelse» og «å laste opp» hjernen digitalt.

Hvilke etiske utfordringer kan dette føre med seg? Hvis vi står i 2060 og ser tilbake på i dag, kan det kaste nytt lys på utfordringene vi står oppe i nå?

 • Annelin Eriksen Annelin Eriksen Professor
  Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • Caroline Benedicte Nitter Engen Caroline Benedicte Nitter Engen Postdoktor
  Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • Joost Van Wijchen (moderator) Joost Van Wijchen (moderator) Fagseksjonsleiar
  Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet
11:00-11:20 Sted: Vrimleområdet
Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimlearealet.

11:20-12:00 Sted: Troldsalen
"Tech på speed" – henger etikken med?

Se for deg at en automatisk blodsukkerregistrering måler feil og viser 12,0 i stedet for 1,2 og den automatiske boosterdosen med insulin tar livet av pasienten. Hva har egentlig skjedd og hvem har ansvaret?

Alle som jobber med helse og teknologi – fra industri til helsetjenester og forskning – må forholde seg til en rekke etiske og legale problemstillinger. Ansvarsfordeling er ett felt, eierskap og deling av data et annet. Henger lovgivningen med på utviklingen?

12:00-13:15 Sted: Vrimleområdet og restaurant
Stands og lunsj

Vi spiser lunsj og oppsøker stands i vrimlearealet.

13:15-16:00 Parallellsesjon 1
Når «alt» digitaliseres – hvordan inkludere uten å ekskludere? Sted: Troldsalen 1

De fleste går i dag rundt med en avansert datamaskin i lommen, med tilgang på lege, resepter og helsetjenester via en smart telefon. Digital helse har et stort potensial til å nå mange og utjevne sosial ulikhet i helse. Samtidig er det flere som ikke benytter disse tjenestene. Gjennom tre bolker ser vi på hva som fremmer og hva som hemmer likhet i helse når digitale helsetjenester utformes. Hva skal til for å inkludere uten å ekskludere?

Sesjonen blir ledet av professor Bettina Husebø. Husebø leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin og er også leder for innovasjon ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

13:15-14:00 | Inkludere uten å ekskludere: Eldre

Digitalt utenforskap blant eldre har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Med økt digitaliseringstakt i samfunnet generelt, og i helsesektoren spesielt, har konsekvensene av å ikke følge med i den digitale utviklingen blitt større. Er innbyggerne nødt til å håndtere digitale tjenester for å få innfridd sine rettigheter?

Eldre bor lengre hjemme, er sykere og har behov for mer hjelp. Teknologi er et viktig middel for å gjøre det sikkert å bo hjemme for eldre med hjelpebehov. Kan eldre sin sårbarhet også øke i møte med helseteknologi?

Utvider vi blikket til et folkehelseperspektiv, kan vi også spørre om digitalisering av tilgang til tjenester som bank, offentlig transport og kulturopplevelser også går ut over muligheten til å leve et godt liv med mestring?

 • Bettina Husebø (leder av sesjon) Bettina Husebø (leder av sesjon) Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
14:00-14:15 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

14:15-15:00 | Inkludere uten å ekskludere: Migranter

Det er stor variasjon mellom innvandrere som kommer til Norge. Kjønn, arbeidssituasjonog tillit til myndighetene er noen av variablene som påvirker bruk av digitale tjenester blant innvandrere, ifølge SSB  sin rapport om digital sårbarhet. Hva bør vi særlig tenke på når vi skal utforme digitale tilbud for å unngå å forsterke sosial ulikhet?

15:00-15:20 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

15:20-16:00 | Inkludere uten å ekskludere: Barn og unge

Barn og unge har ofte mye erfaring med å samhandle og kommunisere digitalt, både fra skole og fritid. Det kan derfor være et stort potensial i å nå barn og unge gjennom digitale verktøy og tjenester.

I denne bolken spør vi: Hvordan utforme slike tjenester for å nå målgruppen? Hva hindrer at barn og unge tar i bruk digitale tjenester, og hvordan jobbe for sikker pålogging for dem under 16 år?

I prosjektet UngMeistring, jobber folk fra næring, kommune, sykehus og forskning sammen for å skape gode digitale tjenester. Hvilke erfaringer har de gjort seg, som vi kan lære fra dem?

13:15-16:00 Parallellsesjon 2
Digital helse, mer enn digitalisering – hvordan drive endring og arbeidsprosesser? Sted: Troldsalen 2

Digitalisering kjenner ingen grenser, hverken geografiske, organisatoriske eller etiske. Dette gir et enormt potensial for samhandling, deling, effektivisering og nytenking. For å få ut dette potensialet må helse- og omsorgstjenestene jobbe på nye måter og organisere seg annerledes. Har vi tilstrekkelig tverrfaglig kompetansen til å ta ut potensialet? Hva skal til for å drive endringsprosessene på en god måte?

I gjennom tre tematiske bolker vil disse spørsmålene bli adressert av ulike innledere. Vi legger ut innledere fortløpende.

 • Klaus Mohn Klaus Mohn Rektor
  Universitetet i Stavanger
 • Clara Beate Gram Gjesdal Clara Beate Gram Gjesdal Viseadministrerende direktør
  Haukeland universitetssjukehus
16:30-17:30 Sted: Oppmøte i vrimleområdet
Sosiale aktiviteter

Det blir sosiale aktiviteter for enhver smak, der en kan mingle og bli kjent på tvers. Aktivitetene som det kan velges mellom blir lagt ut på denne siden. Informasjon om påmelding kommer.

18:00-18:15 Sted:
Minikonsert med Miss Wednesday

Miss Wednesday er en artist, låtskriver og lærerstudent ved Høgskulen på Vestlandet. Med sin akustiske gitar skaper hun musikk i singer-songwriter stil. Hun kan minne om artister som Joni Mitchell og Vance Joy.

 

 • Susanne Hemnes, Miss Wednesday Susanne Hemnes, Miss Wednesday
18:15-18:45 Sted: Vrimlearealet
Pitch & Aperitif

Norwegian Smart Care Cluster organiserer pitch sammen med utstillere på stands.

18:45 Sted: Restaurant
Middag

Meld deg på middagen, for å få det meste, og det beste, ut av konferansen!

Torsdag 25. mai
09:00-11:45 Parallellsesjon 1
Sett med innbyggerens øyne – gode tjenester for og med brukerne Sted: Troldsalen 1

Brukere av helse- og omsorgstjenestene har unik erfaring og innsikt når det gjelder behov, og innretning av nye digitale løsninger. Pasienter og pårørende er de som kjenner belastningene når systemer ikke snakker sammen. Gjennom tre bolker utforsker vi hvordan brukermedvirkning bidrar til bedre og mer treffsikre løsninger.

09:00-09:45 | Sett med pasient og pårørendes øyne - når digital helse ikke er en hjelpende ressurs

Sykehustjenester skal i økende grad tilbys i hjemmet, og dialogen mellom pasient, pårørende og tjenestene vil i stor grad foregå digitalt. God kommunikasjon er avgjørende for riktig og god behandling og koordinering av tjenestene. Vi får presentert to caser med utfordringer fra pasient- og fra pårørendeperspektivet. Gir digital kommunikasjon større muligheter for god kommunikasjon og behandling, og hva er mulige barrierer? 

Gjennom «Samskaping i Vest» har Øyane DPS med partnere, jobbet frem gode kommunikasjonsmåter for og med felles brukere. Et eksempel på hvordan en kan jobbe frem gode løsninger på tvers av kommune, sykehus og NAV. 

 • Unn Birkeland Unn Birkeland Daglig leder
  Pårørendesenteret
 • Gina Barstad Gina Barstad Rådgiver
  Kreftforeningen
 • Mette Senneseth Mette Senneseth Førsteamanuensis
  Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
09:45-10:30 | Sett med ungdommens øyne – Hvordan involvere unge i forskning og utvikling?

Når voksne skal lage gode tilbud til barn og unge, er risikoen for å bomme på målgruppen stor. Hvordan treffe bedre med tilbudene til barn og unge?

I Prosjektene «UngMeistring» og Folkehelseprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» står dialogen med barn og unge sterkt. Folkehelseprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» ønsker å forbedre ungdommers trivsel og sosiale nærmiljø på digitale plattformer.

«UngMeistring» jobber for å imøtekomme økt behov for psykisk helsehjelp blant ungdom gjennom digitale psykiske helsetjenester. Vi utforsker hvordan barn og unge kan involveres både i forskning og i utvikling av tjenester og tiltak.

 • Randi Træland Hella Randi Træland Hella Rådgiver og Prosjektleder
  Program for folkehelse, Seksjon for velferd, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering
 • Ungdomsrepresentant Ungdomsrepresentant Helsefremmende miljø på sosiale medier
 • Kristin Hogstad Bruvik Kristin Hogstad Bruvik Prosjektleder for UngMeistring Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester
  Helse Bergen
10:30-11:00 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimlearealet.

11:00-11:45 | Sett med pensjonistens øyne - hvordan utløse brukerstemmens kraft?

Hvordan sikre brukermedvirkning og lytte til brukerinteresser i utviklingen av innovative løsninger?
Her får dere høre om forskningsprosjektet Releasing the Power of Users. Prosjektet presenterer resultater fra en undersøkelse der Pensjonistforbundet sine medlemmer ble spurt om hvilke faktorer som påvirker deres bruk av digitale helsetjenester.  

Videre, presenteres to metoder – «Brukerkafé» og «Fremtidslaboratorium». Metoder som er egnet til utvikling  av nye former for samhandling når myndigheter, bedrifter og sivilsamfunn går sammen som partnere for å engasjere seg i utfordringer innen helsetjenester.

 • Tatiana Aleksandrovna Iakovleva Tatiana Aleksandrovna Iakovleva Professor og prosjektleder
  Avd. for innovasjon, led. og mark.føring, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger
 • Kristi Bjørnes Skeie Kristi Bjørnes Skeie Stipendiat
  Avd. for innovasjon, led. og mark.føring, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger
09:00-11:45 Parallellsesjon 2
Forskningskonferanse: Utvikling, evaluering og bruk av digitale helsetjenester Sted: Troldsalen 2

I denne minikonferansen ønsker vi å invitere dere som forsker på utvikling, evaluering og bruk av digitale helsetjenester.

Dette inkluderer deg som forsker på brukerinvolvering, utvikling, kliniske studier, helsedata (fair data), datamodeller, implementeringsprosesser og helsetjenesteutvikling.

Vi åpner for innsending av abstract 1. februar.

Vitenskaplig komite
 • Tine Nordgreen Tine Nordgreen Komitéens leder. PhD, ,
  Haukeland Universitetssykehus/ Universitet i Bergen
 • Ingvild Eide Graff Ingvild Eide Graff Fagdirektør (dr scient),
  Folkehelseinstituttet
 • Yngve Lamo Yngve Lamo Professor,
  Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet
 • Bettina Husebø Bettina Husebø Professor,
  Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen
11:45-13:15 Sted: Restaurant og vrimleområdet
Lunsj og stands

Vi ønsker først deltakerne fra «Sett med innbyggernes øyne» velkommen til lunsj, og deretter stands fra klokken 12:30.

Forskningskonferansen er velkommen til mingel og stands fra klokken 11:45, og deretter lunsj i restauranten fra 12:30.

Dette for å få en god lunsjavvikling, og gi deltakere sjanse til å oppsøke standsområdet og mingle

13:15-16:00 Sted: Troldsalen
PLENUM: Skape god helse sammen –med hele kraften på Vestlandet

For å skape fremtidens helse- og omsorgstjenester, må vi jobbe på tvers av helse og teknologi, privat og offentlig sektor, tjenester og akademia. Vi må også bli bedre til å ta i bruk data og kunstig intelligens for mer treffsikre løsninger.

Gjennom tre bolker utforsker vi i denne sesjonen hvordan vi kan jobbe sammen på tvers for å få på plass bedre løsninger. Vi utvider også horisonten utenfor helse, og lærer fra digital omstilling i andre store Vestlandsnæringer. 

Innledere publiseres fortløpende.

13:15-14:00 Sted: Troldsalen
Hvordan få til bedre samhandling for å utvikle de gode løsninger?

I Stortingsmelding 18 – «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester,» sies det at morgendagens helse- og omsorgstjeneste utvikles i et samspill mellom pasientene, de som arbeider i tjenestene, sterke forskningsmiljøer og næringslivet.

Direktoratet for e-helse påpeker også behovet for bedre interaksjon med aktører i næringslivet i sin rapport «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet» i 2021.

 • Kollbjørn Haarr Kollbjørn Haarr Administrerende direktør
  DIPS AS
14:00-14:20 Sted: Vrimleområdet
Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

14:20-15:00 Sted: Troldsalen
Er kunstig intelligens nøkkelen for å møte fremtidens utfordringer i helsesektoren?

Sensorikk og analyse av store datamengder er sentralt i utviklingen av både energi og akvaindustrien på Vestlandet. Er dette kunnskap som kan bidra i utvikling av  helsetjenestene og samtidig utvikle en leverandørindustri? 

 • Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth Senterleder
  Nasjonalt senter for e-helseforskning
15:00-15:10 Sted: Mingleområdet
Benstrekk

En kort benstrekk før siste panelsamtale og avslutning av konferansen.

15:10-16:00 Sted: Troldsalen
Panelsamtale: Kraften på Vestlandet

Vi avslutter Digital helse-dagers siste plenumssesjon med panelsamtale. Her møter innlederne Monica Mæland, Bergen Næringsråd sin nye administrerende direktør, til samtale om hva vi kan få til innen helse – med hele kraften på Vestlandet.

Mæland har lang fartstid fra politikken både lokalt i Bergen og nasjonalt med flere statsrådposisjoner bak seg, sist som justisminister i Erna Solberg-regjeringen.
Samtalen modereres av konferansier Silje Mæland.
Til slutt avslutter vi konferansen i fellesskap!

 • Monica Mæland Monica Mæland Administrerende direktør
  Bergen Næringsråd

Påmelding og priser

Nå kan du melde deg på konferansen her.

Priser

Begge dager u/middag: kr. 2.300
Deltakelse 24. mai u/middag: kr. 1.300
Deltakelse 25. mai u/middag: kr. 1.300
Utstiller begge dager – stand, dagpakke for én person begge dager: kr.  6500
Digital deltakelse (stream og opptak): kr. 1.000
Student – begge dager u/middag (begrenset antall): kr. 250
Student – digital deltakelse (stream og opptak): Gratis

Alle priser er inkl. mva. 

Ønsker du tilsendt EHF-faktura?

Du kan velge EHF-faktura som betalingsmåte i påmeldingen. Det er svært viktig at den som registrerer fyller inn rett fakturareferanse og rett organisasjonsnummer. Det er Høgskulen på Vestlandet som sender ut faktura.

Programkomité

 • Hege Rob Moi, Seksjonsleder, Seksjon for e-helse, Helse Bergen.
 • Berit Angelskår, Klyngefasilitator, Alrek Helseklynge.
 • Joost Van Wijchen, Fagseksjonsleder, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet.
 • Yngve Lamo, Professor, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet.
 • Bettina Husebø, Professor, Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.
 • Tine Nordgreen, psykologspesialist, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Helse Bergen.
 • Tove Bjerkevoll, Rådgiver, Strategi organisasjon og ledelse, Helse Bergen.
 • Kristin Brekke, Seksjonsleder, Faggruppe for e-helse, Bergen Kommune, leder av Digi Vestland.
 • Vibeke Wold, Avdelingsleder, Arkitektur og innovasjon, Helse Vest IKT.
 • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster.
 • Heidi Synnøve Isberg, Fagrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland.
 • Ola Jøsendal, Assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF.
 • Terje Johannessen, Direktør, Innovasjon, Teknologi og Utvikling, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 • Ingvild Eide Graff, Fagdirektør Helsedata, Folkehelseinstituttet.
 • Kristine Sjøthaug, e-helse sjef i Stavanger kommune og e-helse sjef i Digi Rogaland.
 • Styrk Matre Grimstad, Prosjektleder i Bergen Kommune og Digi Vestland.
 • Line Hurup Thomsen, daglig leder, HelseCampus Stavanger, Universitetet i Stavanger.


Leder av arrangementskomiteen:
Janne Bjorheim Bø, Daglig leder, Senter for omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet.

Sekretariat: Pia Helljesen, Rådgiver, Seksjon for e-helse, Helse Bergen.

Alle som deltar i programkomiteen for 2023 er samarbeidpartnere til konferansen.

En felles konferanse for spesialist- og primærtjenestene

To konferanser ble til en

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrenommerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen henvendte seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester, og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlappet likevel i både målgruppe og fokus. I 2022 ble de slått sammen til Digital helse-dager. Det viste seg å være et riktig valg, og vi ser fram til fortsettelsen!

Arrangører

Samarbeidspartnere som deltar i programkomiteen

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg