MENY

Digital helse-dager 2023 – sett av 24. og 25. mai!

24.-25. mai 2023

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi inviterer til konferanse i 2023 også, så sett av dagene 24. og 25. mai!

Vi gjentar suksessen fra 2022

I 2022 arrangerte vi en fulltegnet konferanse med dyktige innledere, engasjerte deltakere og interessante stands! Nå inviterer vi for andre gang til samskaping på tvers av forskning, utdanning og innovasjon! Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og på Vestlandet.  Digital helse-dager er en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt.

 

To konferanser blir til èn

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både målgruppe og fokus. Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slo vi sammen konferansene i 2022 til en bedre og sterkere arena for digital helse! Vi gleder oss allerede til å se alle igjen i mai 2023!

 

Digital helse-dager 2022

Finn video, program og deltakerliste for konferansen 2022 her: Digital helse-dager 2022 – Alrek (alrekhelseklynge.no). Deltok du på konferansen, kan du sende din evaluering og innspill til tema for 2023, her: Corporater Surveyor (ihelse.net).

Vil du oppfriske hukommelsen med diktsammendrag, eller var du innleder i plenumssesjonene og kunne tenke deg å ha diktet som introduserte deg? Her finner du diktene til den glimrende konferansieren Arne Torget.

Hyllest til dere som deltok, signert Arne Torget

Kvar einaste ein av dåke som er her i dag
Er med på Vestlandets superlag.
Det er dåke som dag etter dag, år etter år
I det daglige virke er tryggheten vår.

Det er dåke som gjer teneste frå onkologen til ytterste grender
Som yt omsorg med trøystande ord og varme hender.
Det er dåke som ser korleis framtida kan bli
Med meir bruk av velferdsteknologi.

Det er dåke som har kontrollen og regien
Som er menneska i den mjuke enden av teknologien.
Vi har alle eit ynskje om å bu heime så lenge vi klarar
Men no fins det jo digitale husmorvikarar.

Klart teknologien kan gje tryggleik og trøyst
Når den svarar deg attende med ei kjent røyst.
Ny teknologi gjer oss framtidstru
I eigen heim, det er der vi vil bu.

Arrangører og samarbeidspartnere

Arrangører

Alrek helseklynge, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen arrangerer konferansen.

Samarbeidspartnere

Alle som deltar i den nye programkomiteen for 2023 vil bli samarbeidpartnere til konferansen.

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Alrekdagene 2022, 21.-23. september!

22.-23. september 2022

Årstadvollen - flere lokasjoner.

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

Digital helse-dager 2022

1.-2. juni 2022

Quality Edvard Grieg hotel