MENY

Digital helse-dager 2022

1.-2. juni 2022

Quality Edvard Grieg hotel

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Her kan du se video, deltakerliste og programmet for konferansen i 2022.

Illustrasjon for konferansen Digital Helse-dager

Video dag 1 - Fellessesjon

Video dag 1 - Parallell 1

Video dag 1 - Parallell 2

Video dag 2 - Fellessesjon

Video dag 2 - Parallell 1

Video dag 2 - Parallell 2

Deltaker på konferansen? Delta med Slido!

Her finner du deltakerliste: Deltakerliste – Digital helse-dager 2022

Følg gjerne med på Alrek helseklynge sin facebook for bilder fra konferansen.

Konferanseprogram

Onsdag 1. juni
09:30-10:00 Sted: Troldsalen
Åpning av Digital helse-dager

Velkommen og åpningshilsen av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Arne Torget er konferansier. Torget er poet og underhaldar frå Kvinnherad. Han har lang fartstid som konferansier på kurs og konferansar med oppsummeringar på rim som varemerke. Torget deltok i Norske Talenter i 2019, med framføring av eigne dikt.

 • Ingvild Kjerkol Ingvild Kjerkol Helse- og omsorgsminister
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Ingrid Stenstadvold Ross Ingrid Stenstadvold Ross Generalsekretær
  Kreftforeningen
 • Hege Rob Moi Hege Rob Moi Leder av programkomiteen
  Digital helse-dager
 • Arne Torget Arne Torget Poet og underholder
  Konferansier
10:00-11:00 Sted: Troldsalen
Digitale helsetjenester

Fra strategi til handling

Konferansens første sesjon belyser hva helsetjenester som ytes digitalt gir av muligheter og utfordringer for pasienter og brukere, helsepersonell og teknologer i helsetjenesten. Vi utforsker nasjonale utviklingstrekk og hva vi har fått til på Vestlandet.

Geir Granerud innleder og leder oss gjennom sesjonen.

 • Tine Nordgreen Tine Nordgreen Forsker, psykologspesialist og leder for Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Helse Bergen,
  Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen
 • Robert Nystuen Robert Nystuen Avdelingsdirektør for innovasjon og innsikt,
  Direktoratet for e-helse
 • Terje Wistner Terje Wistner Avdelingsdirektør e-helse,
  KS
 • Geir Granerud Geir Granerud Leder for digitale helsetjenester
  Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen (moderator)
11:00-11:15 Sted: Mingleområdet
Pause og stands

En benstrekk og mulighet til å ta en prat med dem som står på stands i mingleområdet.

11:15-12:00 Sted: Troldsalen
Fra fysisk til digital helsetjeneste

I denne sesjonen vil vi se på reisen fra fysisk til digital helsetjeneste, gjennom konkrete eksempler fra Bergen, Sogndal og Hardanger!

Ola Jøsendal leder oss gjennom sesjonen.

 • Bjørg-Tilde Svanes Fevang Bjørg-Tilde Svanes Fevang Overlege revmatologisk avdeling,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Eli Sleire Eli Sleire Balestrand helsetun og legevaktsatelitt
 • Øystein Theodor Ødegaard-Olsen Øystein Theodor Ødegaard-Olsen Lege og kiropraktor
  Helse i Hardanger
 • Gerd Kvale Gerd Kvale Professor, utvikler av konsentrert behandling, og seniorrådgiver
  Helse i Hardanger
 • Ola Jøsendal Ola Jøsendal Assisterende fagdirektør
  Helse Vest RHF (moderator)
12.00 - 13.00 Sted: Restaurant og mingleområdet
Lunsj, mingel og stands

Vi oppsøker stands i mingleområdet, og nyter en deilig lunsj sammen.

13:00-16:00 Parallelle spor
Parallellspor 1 Våre helseopplysninger Sted: Troldsalen 1

Velger du å følge dette sporet, vil lære mer om det innovative og viktige prosjektet Pasientens Legemiddelliste, og erfaringene fra utprøvingen så langt. Vi ser også på hvordan helsedata kan hjelpe oss i krisesituasjoner.

13:00-14:00 | Våre helsedata - kunnskap i krise og forbedring?

Våre helsedata har vært sentrale for å forstå, forutse og håndtere både kriser og daglig drift. I denne sesjonen får vi rykende ferske eksempler på hvordan helsedata har blitt brukt både i forbindelse med Covid-19 pandemien og flyktningsituasjonen i Ukraina.

Ola Jøsendal leder oss gjennom sesjonen.

 • Ingvild Eide Graff Ingvild Eide Graff Fagdirektør Helsedata,
  Folkehelseinstituttet
 • Arve Paulsen Arve Paulsen Prosjektleder,
  Helsedirektoratet
 • Kjartan Kloster Osmundsen Kjartan Kloster Osmundsen Analytiker
  Helse Vest RHF
 • Ola Jøsendal Ola Jøsendal Assisterende fagdirektør
  Helse Vest RHF (moderator)
14:00-14:30 | Pause

Vi oppsøker stands i mingleområdet. Dette er også anledningen for å bytte spor til parallellsporet «Helsenæring – vekst og samspill i Vest» og sesjonen «Mulighetsbildet for Vestlandet» som starter 14:40.

14:30-16:00 | Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en elektronisk oversikt over pasientens legemiddelbruk avtalt mellom pasient og behandler. PLL skal bidra til sikrest mulig behandling med legemidler. Når løsningen er innført nasjonalt, skal flest mulig innbyggere ha en personlig liste over legemidlene de faktisk bruker. Da må alle rekvirenter se og forholde seg til PLL når legemiddelbehandling endres. Øvrig helsepersonell som har behov for det kan lese hvilke legemidler pasienten bruker.

En helhetlig og gradvis utprøving av PLL gjennomføres i Bergen kommune. I denne sesjonen skal vi se nærmere på erfaringene som er blitt gjort så langt i utprøvingen hos fastlegene, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland universitetssjukehus og hjemmebaserte tjenester.

Kristin Brekke leder oss gjennom sesjonen.

 • Ruth Johnsrud Ruth Johnsrud Fastlege
 • Runhild Lægreid Syse Runhild Lægreid Syse Sykepleiefaglig konsulent
  Bergen kommune
 • Petter Thornam Petter Thornam viseadministrerende direktør/fagdirektør
  Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Mari Dale Slørstad Mari Dale Slørstad prosjektleder
  NHN
 • Haakon Kullmann Haakon Kullmann Innføringsleder
  NHN
 • Kristin Brekke Kristin Brekke Seksjonssjef,
  Seksjon for ehelse, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune (moderator)
13:00-16:00 Parallelle spor
Parallellspor 2: Helsenæring - vekst og samspill i Vest Sted: Troldsalen 2

I denne sesjonen utforsker vi mulighetsbildet for å utvikle helseindustri som skaper gode løsninger for innbyggerne. Vi har en unik kraft med klynger og ulike samarbeid her på Vestlandet – men hvordan få til det gode samspillet som gir resultater?

Vi samler relevante aktører fra brukersiden, helsetjenesten, investorer og bedrifter til debatt og innspill på hva som må til for å lykkes. Bli også kjent med selskap som har lykkes, og noen lovende som er på vei.

Frode Nergaard Fjeldstad leder oss gjennom hele dette sporet.

13:00-14:20 | Samarbeid med næringsliv - hva skal til for å få dette til? Anerkjenner helsetjenesten sitt samfunnsansvar for å utvikle norsk helseindustri?

Vi utforsker hva som skal til for å få til godt samarbeid med næringslivet, og hvordan vi sammen kan utvikle norsk helseindustri.

Vi starter med korte innlegg fra brukerperspektivet, sykehus og kommune. Vi utfordrer investor til å svare på hva som skal til for å få dem på banen, og ser til slutt på hvordan verden ser ut for en norsk e-helsebedrift.

Vi avslutter med en paneldebatt.

 • Ingrid Stenstadvold Ross Ingrid Stenstadvold Ross Generalsekretær,
  Kreftforeningen
 • Eivind Hansen Eivind Hansen Administrerende direktør,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Gisle Nondal Gisle Nondal Næringssjef og leder av næringsseksjonen,
  Bergen kommune
 • Kjartan Melberg Kjartan Melberg Investeringsdirektør,
  DSD AS
 • Lars Dahle Lars Dahle Daglig leder,
  Dignio
 • Frode Nergaard Fjeldstad Frode Nergaard Fjeldstad Daglig leder,
  Agenda Vestland (moderator)
14:20-14:40 | Pause

Vi oppsøker stands i mingleområdet. Dette er også anledningen for å bytte spor til parallellsporet «Pasientens legemiddelliste» som starter 14:30.

14:40-15:05 | Mulighetsbildet for Vestland

Vi får presentert funn fra Vestlandsmeldingen og ser på mulighetene for helsenæringen sett fra Norwegian Smart Care Cluster. Vi blir også bedre kjent med hvordan HelseCampus Stavanger og den nye Helseinkubatoren EITRI i Bergen jobber for innovasjon på tvers av ulike sektorer.

 • Frode Nergaard Fjeldstad Frode Nergaard Fjeldstad Daglig leder,
  Agenda Vestlandet
 • Elsa Søyland, Elsa Søyland, Styringsgruppeleder,
  Norwegian Smart Care Cluster
 • Line Hurup Thomsen Line Hurup Thomsen Daglig leder,
  Helsecampus Stavanger
 • Torleif Markussen Torleif Markussen Daglig leder,
  EITRI
15:05-16:00 | De nye og de som fikk det til!

Norse Feedback, Bano, Avans Soma og Motitech er eksempler på bedrifter som har lykkes med å skape arbeidsplasser på Vestlandet. Dette har de fått til bla. gjennom godt samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i utviklingen av sine tilbud, tjenester og produkt. Her vil de dele sine erfaringer. Vi avslutter dagens program med energiske pitch fra fire nye fremadstormende selskaper!

 • Joachim Vie Joachim Vie Daglig leder,
  Norse Feedback
 • Hege B. Hopland-Nechita Hege B. Hopland-Nechita Driftsleder,
  Norse Feedback
 • Daniel Nesse Daniel Nesse Salgsdirektør eksport,
  Bano
 • Magnar Høyvik Magnar Høyvik Daglig leder,
  Avans Soma
 • Roald Kvam Roald Kvam Markedssjef,
  Motitech
 • Hilde Ulvik Hordnes Hilde Ulvik Hordnes Daglig leder,
  Dynamon AS
 • Frode Skjelvan Frode Skjelvan Trigo Tech AS
 • Stein-Asle Øvrebotn Stein-Asle Øvrebotn Daglig leder,
  Retrams AS
 • Tormod Gjerde Opdal Tormod Gjerde Opdal CCO,
  Grasp
17:30 Sted: Restauranten
Konferansemiddag

Vi ønsker alle velkommen til å delta på konferansemiddag, med poetiske innslag fra Arne Torget.

Middagen melder du deg på via påmeldingslenken.

Torsdag 2. juni
09:00-09:20 Sted: Troldsalen
Åpning og markering av Frivillighetens år
 • Arne Torget Arne Torget Poet og underholder,
  Konferansier
 • Ronja Trolie Ronja Trolie Daglig leder,
  Bergen Sanitetsforening og Kvinnehelsehuset
09:20-10:05 Sted: Troldsalen
Innledning til tema samhandling og helsefellesskap

God informasjonsflyt mellom de ulike delene av helsetjenesten er krevende, selv med dagens IKT-system. For at nødvendig helseinformasjon om deg og meg skal være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den, må informasjonen kunne deles sikkert og effektivt mellom de som behandler oss på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

I denne sesjonen skal vi se nærmere på samhandling og helsefellesskap i regionen og hvordan representanter fra stat, helseforetak, kommuner, fastleger, brukere, og næringsliv kan være med på å utvikle tjenestene sammen.

 • Merethe Landaas Merethe Landaas Nestleder,
  LHL Bergen
 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør,
  Helse Bergen HF
 • Trond Egil Hansen Trond Egil Hansen Kommuneoverlege,
  Bergen kommune
10:05-10:20 Sted: Mingleområdet
Pause

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet.

10:20-11:05 Sted: Troldsalen
Digital samhandling

Vi får høre om digital samkonsultasjon fra e-helse Vestland, og muligheter og utfordringer for næringslivet.

 • Kari Eidsnes Bjørkheim Kari Eidsnes Bjørkheim Prosjektleder,
  E-helse Vestland
 • Jannike Nyiredy Jannike Nyiredy Senior Sales Executive and Clinical Specialist,
  DNV Imatis
 • Kjersti Haugen Kjersti Haugen Rådgiver
  Koordinereden enhet, Helse Fonna HF
 • Claudio Mentuccia Claudio Mentuccia IKT konsulent/digitalisering helse og omsorg
  Ullensvang kommune
11:05-11:20 Sted: Mingleområdet
Pause

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet.

11:20-12:00 Sted: Troldsalen
Digital støtte til samhandling - hvor lang har vi kommet?

Hvor langt har vi kommet i regionen på å realisere digital støtte for samhandling? Direktoratet for e-helse vil presentere det nasjonale veikartet og status på vestlandet. Vi avslutter med en panelsamtale.

Lars Tveit vil lede oss gjennom denne sesjonen.

 • Erik M. Hansen Erik M. Hansen Direktør e-helse,
  Helse Vest RHF
 • Kristin Terkelsen Brekke Kristin Terkelsen Brekke Seksjonsleder,
  Seksjon for e-helse, Bergen kommune
 • Lars Tveit Lars Tveit Leder,
  Digitalisering og innovasjon, Region Nordhordland IKS (moderator)
 • Robert Nystuen Robert Nystuen Avdelingsdirektør
  E-helsedirektoratet
12:00-13:00 Sted: Restaurant og mingleområdet
Lunsj, stands og mingel

Vi oppsøker stands i mingleområdet, og nyter en deilig lunsj sammen!

13:00-15:45 Parallelle spor
Parallellspor 1: Forskningsbasert innovasjon i helse - send inn abstract Sted: Troldsalen 1
I helsetjenestene overstrømmes vi av ny teknologi, nye løsninger og uante muligheter. Befolkningens behov for helsetjenester er stigende. Digitalisering fremmes som en av løsningene for fremtidens helsetjenester.
På denne minikonferansen får du presentert forskning på digitale helsetjenester, digitalisering, og innovativ teknologi i helsetjenestene.
13:00-14:20 |

Moderator Carsten Gunnar Helgesen, Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL.

_

MyADHD – a self-guided Internet-delivered intervention for adults with ADHD: results from a randomized controlled trial.

Kenter Robin, Department of clinical psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen, PhD.

_

Ung Face IT: digital støtte for ungdom som føler seg synlig annerledes.

Kling Johanna, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus PhD.

_

Trygg Mestringsarena – Et anbefalingssystem for å finne aktiviteter som gir mestring og trygghet.

Bloch Thorsen, Paul Joachim,Helse Bergen, Barneposten, Cand. Med.

_

Rosa chatbot  – Utvikling, evaluering og implementering av et nytt genetisk informasjonsverktøy.

Siglen Elen, Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssjukehus.

_

The User Experience Framework for Health Interventions.

Søvold  Lene, Clinical Psychologist, Mental Health Advisor, Researcher (Independent), Bergen, Norway, Cand.psychol.

 

14:20-14:45 | Pause
14:45-16:00 |

Moderator: Mari Synnøve Berge, Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, HVL

 

Implementering av e-helse løsninger i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennom en ny strukturert fremgangsmåte til innovasjonsprosessen. Hva virker, for hvem, i hvilken kontekst, og på hvilken måte? En realistisk evaluering

Eriksen Susanne, PhD.-student, Høgskulen på Vestlandet.

_

Kommunehelsetjenestens kompetansebehov i e-helse.

Sævild; Anita; Vaksdal kommune og E-helseVestland , Kommunehelsetjenestens kompetansebehov i e-helse.

_

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls.

Johansen Ingrid H. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Helse og samfunn, NORCE Norwegian Research Centre AS  MD, ph.D.

_

Dyp integrasjon av patologi-, radiologi-, genomikk- og AI-teknologi for bedre helse – et eksempel fra hjernetumor.

Lundervold Alexander Selvikvåg, Høgskulen på Vestlandet PhD

_

Visualizing eye movements using eye-tracking technology.

Carsten Helgesen, Høgskulen i Bergen, Førsteamanuensis.

 

13:00-15:45 Parallelle spor
Parallellspor 2: Ledelse og fremtidens helsetjeneste Sted: Troldsalen 2

Digitalisering av helse krever god samhandling og samarbeid på tvers av helsetjenestene, akademia og næringsliv. Vi har invitert toppledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten til å dele med oss. Hva mener de kreves av ledere i fremtidens helsetjeneste og hvilke ledelsesutfordringer ser de ved innføring av helseteknologi?

Randi-Luise Møgster vil lede oss gjennom sporet.

13:00-13:15 | Utdeling av pris til beste studentposter

Kåring av årets beste studentposter! Dere vil i løpet av konferansedagene få se postere om implementering av e-helseløsninger i kommunesektoren. Studentene ved Høgskulen på Vestlandet sin videreutdanning i e-helse har som eksamensoppgave å lage en poster, og de beste får stille ut på Digital helse-dager. E-helsearbeid krever tverrfaglig samarbeid, og det gjenspeiles også gjennom eksamensformen som er gruppearbeid.

Posterne som får tilbud om å delta på konferansen er vurdert av eksamenskommisjon, og en egen jury kårer den beste posteren.

13:15-14:15 | Digital helse og ledelse

Helsetjenesten utvikler og prøver ut nye løsninger og arbeidsprosesser som skal gi oss som innbyggere og brukere en bedre og mer sammenhengende helsetjeneste. Men klarer vi å flytte oss fra utprøving til varige endringer? Klarer vi å fornye virksomhetsmodellene og måten vi samarbeider på når endringstakten i samfunnet rundt oss øker?

Teknologi som endrer helsetjenesten Her får du høre foredragsholdere fra helsetjenesten og deres erfaring med å ta i bruk teknologi som har endret måten helsetjenesten ytes på. Hva har de gjort for å legge til rette for nytekning og innovasjon, og for å motivere medarbeiderne til å ta i brukt digitale helsetjenester?

 • Lena Nymo Helli Lena Nymo Helli CEO,
  Norway Health Tech
 • Magne Angelshaug Magne Angelshaug Postdoctor,
  Strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole
 • Kjersti Skare Kjersti Skare Seksjonsleder,
  eMeistring
 • Reidar Nævdal Reidar Nævdal Leder for interregionalt kompetansenettverk,
  eMeistring
 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør,
  Haukeland universitetssjukehus (moderator)
14:15-14:45 | Pause

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet.

14:45-16:00 | Ledelse av fremtidens helsetjeneste

Fremtidens helsetjenester vil kreve økt grad av samordning på tvers, både innad og mellom organisasjoner. Teknologi kan bidra til å muliggjøre endring, men for å få effekt så må vi gjøre endringer i måten vi jobber på. Hva krever det av våre ledere?

 

 

 • Øyvind Østerås, Øyvind Østerås, Avdelingssjef intensiv og postoperativ avdeling,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Janiche Buanes Heltne Janiche Buanes Heltne Administrerende direktør,
  NKS Olaviken
 • Helle Milde Helle Milde Prosjektleder,
  Avansert hjemmesykehus for barn
 • Kaia Lekve Blænes Kaia Lekve Blænes Sykepleier i Primærhelseteam
  Austevoll kommune
 • Mona Troland Mona Troland Spesialsykepleier i Primærhelseteam,
  Austevoll kommune

Påmelding

Målgruppe

Konferansen er aktuell for fagfolk og ledere i alle helse- og omsorgstjenester, forskere og studenter. Vi ønsker også store og små bedrifter fra helsenæringen velkommen, og investorer.

Konferansen er nå fulltegnet. 

Vilkår påmelding:

 • Avmelding før 1. april 2022
  • Refusjon av deltakeravgift minus kr 250,- i administrasjonsgebyr
 • Bindende påmelding fra 1. april 2022
  • Ingen refusjon av deltakeravgift ved avmelding etter 31. mars 2022.
  • Stedfortreder kan sendes

Priser:

 • Begge dager: kr. 2.000,00
 • En dag: kr. 1.200,00
 • Digital deltakelse: kr. 1.000,00 (stream og tilgng til opptak)
 • Student kr. 200,00
  • inkl. lunsj og pausebevertning
  • NB: Begrenset antall plasser!
 • Student, digital deltakelse: Gratis
 • Utstiller begge dager: kr. 6.000,00
  • Inkluderer: stand, lunsj og pausebevertning for 1 deltaker

Alle priser er inkl. mva. Prisen inkluderer også Gratis popcorn og softis med strø hele dagen!

Arrangører og samarbeidspartnere

Arrangører

Alrek helseklynge, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen arrangerer konferansen.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med Universitetet i Bergen (Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinske fakultet), Helse Vest IKT, Helse Vest, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland, E-helse Vestland og Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet).

Samarbeidspartnere er representert i Programkomiteen til Digital helse-dager.

 

Ønsker du å ha stands?

Har du en bedrift med en god løsning for helse- og omsorgssektoren? Ønsker å ha stands på Digital helse-dager, og møte representanter fra sykehus og kommuner? Få kontakt med studenter og forskere?

Vi tilbyr stands i vrimlearealet til konferansen for kr. 6000,00 inkl. mva. Påmelding kan du gjøre via denne lenken.

For denne prisen får du ha stands i to dager, og det inkluderer lunsj og pausebevertning for en deltaker.

Har du spørsmål, kan disse rettes til arrangement@hvl.no.

Kontakt

Programkomite

Programkomite ledes av Hege Rob Moi, seksjonsleder for Seksjon for e-helse.
Programkomiteens nestleder er klyngefasilitator for Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Arrangementskomite

Arrangementskomiteen ledes av Janne Bøe, administrasjonssjef for Senter for omsorgsforskning Vest, HVL

Kontakt

For spørsmål vadrørende påmelding/avmelding, stands, pris, nettsider og andre praktiske ting: arrangement@hvl.no

For spørsmål vedrørende progam og innhold: post@alrekhelseklynge.no

En kunnskapsarena for digital helse

Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår.  Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt. Vi starter begge dagene sammen før lunsj, stands og mingling, og deler oss deretter i to parallelle spor.

To konferanser blir til èn

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både målgruppe og fokus.

Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slår vi nå konferansene sammen til en bedre og sterkere arena for digital helse!

Digitale helsedager

Minikonferanse: forskningsbasert innovasjon i helse

2.-2. juni 2022

Quality Edvard Grieg hotel