MENY

Digital helse-dager

1.-2. juni 2022

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

En kunnskapsarena for digital helse

Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår.  Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt.

 

To konferanser blir til én

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både målgruppe og fokus.

Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slår vi nå konferansene sammen til en bedre og sterkere arena for digital helse!

Program - kommer her!

Vi jobber med et innholdsrikt program av høy kvalitet til inspirasjon og læring! Aktuelle tema for Digital helse-dager er digitale helsetjenester, samhandling og ledelse. Vi gir talerstolen til brukerrepsentantene for å sette agenda.  Det planlegges plenumssesjoner før lunsj begge dagene, etterfulgt av ulike tema i parallelle spor.

Det blir også rikelig anledning til uformell prat med forfriskinger, lunsj og konferansemiddag. Bedrifter er velkommen til å ha stands der de kan presentere seg og sine produkter eller tjenester.

Følg med her på arrangementssiden og på Alrek helseklynge sin Facebook for oppdateringer!

Påmelding og pris

Påmelding

Meld deg på via dette skjema

Vilkår påmelding :

 • Avmelding før 1. april 2022
  • Refusjon av deltakeravgift minus kr 250,- i administrasjonsgebyr
 • Bindende påmelding fra 1. april 2022
  • Ingen refusjon av deltakeravgift ved avmelding etter 31. mars 2022.
  • Stedfortreder kan sendes

Priser:

 • Begge dager: kr. 2.000,00
 • En dag: kr. 1.200,00
 • Digital deltakelse: kr. 1.000,00 (stream og tilgng til opptak)
 • Student kr. 200,00
  • inkl. lunsj og pausebevertning
  • NB: Begrenset antall plasser!
 • Student, digital deltakelse: Gratis
 • Utstiller begge dager: kr. 6.000,00
  • Inkluderer: stand, lunsj og pausebevertning for 1 deltaker

Alle priser er inkl. mva. Prisen inkluderer også Gratis popcorn og softis med strø hele dagen!

Målgruppe

Konferansen er aktuell for fagfolk i alle helse- og omsorgstjenester, forskere og studenter. Vi ønsker også store og små bedrifter fra helsenæringen velkommen, og investorer.

Sted

Quality hotel Edvard Grieg,
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Avstand Bergen Lufthavn

3 kilometer – ca. 5 min med bil

Avstand Bergen sentrum

12 kilometer – ca. 20 min med bil

Avstand kollektivtrafikk

Bussholdeplass Equinor, Sandslivegen eller Håvardstun: 800 meter
Reisetid med kollektiv transport til Bergen sentrum: ca. 35 min
Reisetid med kollektiv transport til flyplassen: ca. 8 min

Arrangører og samarbeidspartnere

Arrangører

Alrek helseklynge, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen arrangerer konferansen.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med Universitetet i Bergen (Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinske fakultet), Helse Vest IKT, Helse Vest, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland, Vestlandsprosjektet (16 samarbeidskommuner) og Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet).

Samarbeidspartnere er representert i Programkomiteen til Digital helse-dager.

Ønsker du å ha stand?

Har du en bedrift med en god løsning for helse- og omsorgssektoren? Ønsker å ha stands på Digital helse-dager, og møte representanter fra sykehus og kommuner? Få kontakt med studenter og forskere?

Vi tilbyr stands i vrimlearealet til konferansen for kr. 6000,00 inkl. mva. Påmelding kan du gjøre via denne lenken.

For denne prisen får du ha stands i to dager, og det inkluderer lunsj og pausebevertning for en deltaker.

Har du spørsmål, kan disse rettes til arrangement@hvl.no.

Kontakt

Programkomite

Programkomite ledes av Hege Rob Moi, seksjonsleder for Seksjon for e-helse.
Programkomiteens nestleder er klyngefasilitator for Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Arrangementskomite

Arrangementskomiteen ledes av Janne Bøe, administrasjonssjef for Senter for omsorgsforskning Vest, HVL

Kontakt

post@alrekhelseklynge.no

Fotograf Stuart Kinlough
Fotograf Stuart Kinlough

Digital helse-dager

1.-2. juni 2022

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2022

8.-8. juni 2022

Årstadveien 17, Midgard (aulaen), 0. etasje

Alrekdagene 2022 – sett av dagene 22.-23. september!

22.-23. september 2022

Årstadveollen - flere lokasjoner.