MENY

Alrekdagene 2023

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

Alrekdagene er en arena for å ta opp utfordringer som vi best løser på tvers! I år setter vi prioritering og ekstern finansiering på dagsorden.

Under finner du program for Alrekdagene 2023. 

Påmeldingen er stengt, og servering bestilt til de påmeldte. Det er mulig å møte opp med egen matpakke både torsdag og fredag, men merk at torsdag før lunsj er fulltegnet – så se etter ledige plasser.

2023 er året for å prioritere – det er hovedtema for årets Alrekdager. Hvordan prioritere, hva må velges bort, og hvilke langtidseffekter kan det få? Hvordan skal vi posisjonere oss for å få tak i midler til forskning og innvoasjon?

Nytt for i år er konseptet Digitale fagseminarer. Disse er rettet mot ansatte i helse og omsorg som ikke kan gå fra jobb og bli med fysisk. Vi avslutter med Forskernatt om søvn, og følger også opp suksessen med arbeidslivstorg for studentene!

Alle arrangementer under Alrekdagene er åpen for alle interesserte, og gratis. Det skejr mye de to siste ukene av september, og vi anbefaler å sjekke ut «Hjerterom» sitt arrangement Ressursutfordringer i helsevesenet, den 19. september, samt Forskningsdagene i Bergen og Innovasjonsuken OPP.

DAY ZERO Temadag med filmfremvisning og Arbeidslivstorg!

Onsdag 20. september
09:00-13:00 Sted: M003, Kronstad 2, Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

I år skal vise TikTok-serien Toxic, sesong 1!!

Toxic setter rammen for de faglige innleggene fra forskning, kommune, sykehus, de med egenerfaring, idrett og musikk.

Program finner dere her. Arrangementet er fulltegnet.

15:00-17:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Arbeidslivstorg for studenter

Studenter – bli med å møt deres fremtidige arbeidsgiver!

Arrangementsside og oversikt over stands finner dere her.

Torsdag 21. september
09:00-09:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpningsinnlegg: Prioriterer vi riktig i møte med fremtidens helseutfordringer?

Klare meldinger om innstramming og prioritering har kommet fra ministerhold til både helsesektoren og forskning- og høyere utdanning. I åpningen av Alrekdagene 2023 spør vi: Hvilke områder står i fare for å bli prioritert bort når midlene blir færre? Og hvilke langtidsvirkninger kan dagens prioriteringsvalg få?

Årets åpningsinnlegg står Marte Kvittum Tangen for. Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin, og med i Helsedirektoratets prosjektgruppe som skal se på prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fastlegene er på mange områder «navet» i helse- og omsorgstjenestene våre. Hvordan prioriterer allmennlegene i sitt arbeid? Og hvordan påvirker prioriteringene til de andre instansene, som de henviser til og samhandler med, fastlegens arbeid?

Leder av programkomiteen, Berit Angelskår, ønsker velkommen og leder oss gjennom første del av programmet.

 • Marte Kvittum Tangen Marte Kvittum Tangen Leder
  Norsk forening for allmennmedisin
 • Berit Angelskår (konferansier) Berit Angelskår (konferansier) Klyngefasilitator og leder av programkomiteen
  Alrek helseklynge
09:45-10:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpningssamtale: Hvem skal ut? Prioriteringer på liv og helse

Helse- og omsorgsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren har tydelig kommunisert behovet for å stramme inn pengebruken. Norge har flest helsearbeidere per innbygger. Samtidig snakkes det om sykepleierkrise og fastlegekrise. Eldreomsorgen har blitt et hett brennpunkt i debatten. Samtidig er det bekymring rundt barn og unges psykiske helse.

Prioriteringer handler om valg. For innbyggere er det lett å etterspørre mer. Mer livreddende medisin. Mer forebygging. Flere sykehjem. Mer kunnskap. Hvordan prioritere i dagens situasjon? Hvordan jobbe sammen på tvers for å ruste oss for å skape en bærekraftig fremtid innen helse?

 • Eivind Hansen Eivind Hansen Administrerende direktør
  Helse Bergen
 • Marte Kvittum Tangen Marte Kvittum Tangen Leder
  Norsk forening for allmennmedisin
 • Kjell A. Wolff Kjell A. Wolff Kommunaldirektør
  Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
 • Kjell Arne Johansson Kjell Arne Johansson Professor og nestleder ved BCEPS, Universitetet i Bergen, og seksjonsoverlege
  Haukeland universitetssykehus HF
 • Anne-Grethe Naustdal (moderator) Anne-Grethe Naustdal (moderator) Prorektor for utdanning og medlem i Helsepersonellkommisjonen
  Høgskulen på Vestlandet
10:45-11:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Mingling og brunsj
11:15-12:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Når brukere inviteres til beslutningsbordet: Oppstår det dilemmaer?

Panelsamtale med brukermedvirkere. Brukernes stemmer, kunnskap og perspektiver er viktige når behov skal defineres. Men når noe må prioriteres bort, er ikke nødvendigvis interessene til de ulike gruppene forenelige. Nå inviteres organisasjonene inn for å medvirke når brede prioriteringer skal fattes. Oppstår det noen dilemmaer når en skal medvirke til prioriteringer som går utenfor eget interessefelt? Hvilket ansvar har representantene for innbyggeres behov som faller utenfor egen paraply?

 • Rebekka Ljosland Rebekka Ljosland Strategi- og samhandlingsdirektør
  Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Eirik Vestrheim Eirik Vestrheim Leder av Seksjon for plan og utvikling i Byrådsavdeling for helse og omsorg
  Bergen kommune
 • Eli Sjo Eli Sjo Leder for Brukerpanelet i Alrek helseklynge og nestleder i Brukerutvalget Helse Bergen
 • Gina Knutson Barstad Gina Knutson Barstad Spesialrådgiver
  Kreftforeningen
 • Sonja Ljostveit Sonja Ljostveit Nestleder
  Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, Bergen kommune
 • Kristin Tuven (moderator) Kristin Tuven (moderator) Brukerrepresentant for erfaringspanelet for psykisk helse og rus, Helse Bergen og Høgskolelektor
  VID vitenskapelige høyskole
12.00-14.00 Sted: Digitalt (Teams)
Digitale fagseminarer - nytt konsept for Alrekdagene 2023!

Vi piloterer digitale fagseminarer – et nytt konsept rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten! Følgende tema blir belyst:

 • Motstand mot helsehjelp
 • Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
 • Å lytte og bli lyttet til: Åndelig og eksistensiell omsorg for eldre
 • Skolefravær

Påmeldingsfrist onsdag 20. september – direktelenke til seminarene publiseres torsdag 21. september.

Fullt program og Teamslenker til de digitale fagseminarene finner dere her.

 • Åshild Gjellestad Åshild Gjellestad Førsteamanuensis og sykepleier
  Fakultet for helsefag og institutt for sykepleie, VID vitenskapelige høgskole
 • Kristin Jakobsen Kristin Jakobsen Kreftkoordinator og spesialsykepleier
  Helsevernenheten, Bergen kommune
 • Lilly Sofie Robertstad Lilly Sofie Robertstad Kreftkoordinator og kreftsykepleier
  Helsevernenheten, Bergen kommune
 • Linda Rykkje Linda Rykkje Førsteamanuensis og studieleder
  Institutt for helse, VID vitenskapelige høgskole
 • Kristin Gärtner Askeland Kristin Gärtner Askeland Forsker II
  NORCE
12:30-13:00 Sted: Bikuben, Jonas Lies vei 69, Haukeland universitetssjukehus
Lunsj

Påmelding er stengt.

Kan også følges på stream.

13:00-13:05 Sted: Bikuben, Jonas Lies vei 69, Haukeland universitetssjukehus
Prioriterer vi de alvorligst syke?

Alrekdagene i samarbeid med Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) og Klinisk etikk-komite (KEK) i Helse Bergen, inviterer til åpent seminar i Bikuben, Haukeland sykehus.

Deltakelse på seminaret kan bidra til felles kompetansemål (FKM) for leger i spesialisering.

Påmelding er stengt, men mulig å møte opp for å se om det er ledige plasser.

Arrangementet streames her.

 • Ingrid Miljeteig (leder sesjon) Ingrid Miljeteig (leder sesjon) Professor i medisinsk etikk, nestleder BCEPS og leder i KEK
  Universitetet i Bergen og Helse Bergen
13:05-13:40 Sted: Bikuben
«Alvorligst syk» – hva betyr det og hvem er det?

Alvorlighet er et av de tre prioriteringskriteriene, og de aller fleste vil være enig i at de med alvorlig sykdom må sikres nødvendig behandling. Men hva mener vi egentlig med alvorlighet? Lege og PhD-stipendiat Sindre August Horn, vil i dette innlegget gi oss innblikk i den teoretiske diskusjonen om hva «alvorlighet» betyr, samt vise sin egen forskning på hva folk flest oppfatter «alvorlighet» som.

Når vi skal prioritere trenger vi å kunne sammenlikne tilstander og behandling opp mot hverandre. Da trenger vi kvantitative mål på for eksempel alvorlighet. Professor og seksjonsoverlege Kjell Arne Johansson, viser hvordan 9 ulike måter å beregne alvorlighetskriteriet på påvirker rangeringen av pasientgrupper og hvilke verdier som gis mest vekt.

 • Sindre August Horn Sindre August Horn Lege og PhD-stipendiat i BCEPS og sekretær i KEK
  Universitetet i Bergen og Helse Bergen
 • Kjell Arne Johansson Kjell Arne Johansson Professor i medisinsk etikk og nestleder BCEPS, seksjonsoverlege Avdeling for rusmedisin
  Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
13:40-14:00 Sted: Bikuben
Interaktiv sesjon: Hvem skal prioriteres?

Deltakere får presentert prioriteringsdilemma og må komme fram til mulige løsninger. Gjennomgang i plenum.

14:00-14:30 Sted: Bikuben
Prioriteringsbeslutninger: Hvor og når prioriteres det?

Hvordan blir vanskelige valg tatt, og hvilke hensyn får mest vekt når det ikke er nok ressurser til alle? Lege og postdoktor Andrea Melberg, har fulgt budsjettåret i et helseforetak og har også intervjuet ledere om hvilke prioriteringer som skjer og hvordan beslutningsprosessene foregår.

I prioriteringsbeslutninger er det mange ulike faktorer og drivere som spiller inn på hva som blir den endelige fordelingen. Hva er disse driverne, og hvorfor har vi så vanskelig for å si nei? Professor Ingrid Miljeteig tar utgangspunkt i saker som har vært behandlet i KEK og viser hvordan teori om beslutningstaking kan gi økt forståelse for hvorfor vi kan ende opp med overbehandling.

 • Andrea Melberg Andrea Melberg Lege og postdoktor i BCEPS
  Universitetet i Bergen
 • Ingrid Miljeteig Ingrid Miljeteig Professor i medisinsk etikk, nestleder BCEPS og leder i KEK
  Universitetet i Bergen og Helse Bergen
14:30-14:40 Sted: Bikuben
Benstrekk
14:40-15:10 Sted: Bikuben
Panelsamtale: Prioriterer vi de alvorligst syke?

Vi får høre innlegg om de livstruende syke, de aller eldste syke og om prioriteringer i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

 • Kjell Arne Johansson (moderator) Kjell Arne Johansson (moderator) Professor i medisinsk etikk og nestleder BCEPS, seksjonsoverlege Avdeling for rusmedisin
  Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
 • Bård Reiakvam Kittang Bård Reiakvam Kittang Overlege i Enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune og Haraldsplass Diakonale sykehus og professor
  Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Leonie Gabriele Schwarz Leonie Gabriele Schwarz Intensivlege og PhD-stipendiat
  Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen og Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Oddvar Førland Oddvar Førland Professor
  Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskulen på Vestlandet
15:10-15:30 Sted: Bikuben
Dialog og spørsmål

Vi avslutter sesjonen med dialog og spørsmål fra og med deltakere og innledere.

Fredag 22. september
08:45-09:30 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Samfunnsutfordringer: Hvordan posisjonere oss bedre for eksterne midler?

Det er ikke bare helse- og omsorgssektoren som må prioritere strengere fremover, også Forskningsrådet har vært nødt til å omprioritere det siste året. Forskningsrådet er en av de viktigste finansieringskildene til mange av partnerne i Alrek. Med strammere budsjett for universitet, høyskoler og sykehusene, vil betydningen av ekstern finansiering bli enda viktigere. Hvordan vil endringer i Forskningsrådet, inkludert endringer i søknadsbehandling, kunne påvirke muligheten til å få tilslag?

Vi åpner denne dagen med avdelingsleder for helse i Norges forskningsråd, Ole Johan Borge, og hva han ser på som de viktigste samfunnsutfordringene innen helseforskningen fremover. Vi har også utfordret Borge til å gi noen tips om hvordan Alrek med sitt unike partnerskap på tvers av kommune, sykehus og akademia, kan komme i bedre posisjon for å få tak i midler fra Forskningsrådet.

Karsten Specht ønsker velkommen og leder oss gjennom sesjonen.

Påmeldingen er stengt og servering bestilt til de påmeldte. Det er fortsatt ledige plasser, så bare å ta med matpakken og kom.

 • Ole Johan Borge Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Helse
  Norges forskningsråd
 • Karsten Specht (leder sesjonen) Karsten Specht (leder sesjonen) Professor og prodekan for forskning
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB
09:30-10:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Panelsamtale med finansieringskilder for forskning

Vi inviterer stiftelser og andre finansieringskilder innen forskning til å diskutere hva de ser på som store samfunnsutfordringer, hva de ønsker å prioritere av forskning fremover, og hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene våre kan posisjonere seg bedre for å få tilslag på sine søknader.

 • Jan-Ole Hesselberg Jan-Ole Hesselberg Psykologspesialist, TV-programleder og programsjef
  Stiftelsen Dam og leder for Kavlifondets helseforskningsprogram
 • Bjart Nygaard Bjart Nygaard Styreleder
  GC Rieber Fondene
 • Anne Marie Haga Anne Marie Haga Konstituert daglig leder
  Trond Mohn stiftelse
 • Ingvild Eide Graff Ingvild Eide Graff Fagdirektør helseregistre
  Folkehelseinstituttet
 • Ole Johan Borge (moderator) Ole Johan Borge (moderator) Avdelingsdirektør Helse
  Norges Forskningsråd
10:15-10:30 Sted:
Pause med forflytning til parallellsesjonene
10:30-11:30 Sted: Ulike lokasjoner
Åpen fagdebatt - parallelle sesjoner

Bli med oss på Åpen fagdebatt, hvor vi vil utforske og diskutere viktige samfunnsutfordringer innenfor ulike helseområder. Gjennom fire parallelle sesjoner med panelinnlegg fra eksperter etterfulgt av faglige debatter vil vi dykke ned i tre sentrale temaer:

 • Barn og unges helse
 • God og trygg aldring
 • Kvinnehelse

Hver sesjon vil utforske de viktigste samfunnsutfordringene innenfor sitt respektive område, og undersøke hvordan vi som klynge kan samarbeide for å finne løsninger. Kan det være et formidlings- eller påvirkningsprosjekt vi skal samles om? Et forskningsprosjekt? Eller kanskje skal vi bidra inn i hverandres utdanninger for å gi Bergens studenter tilgang på spisskompetanse?

Ta debatten sammen under Alrekdagene!

Bli med oss når vi bringer sammen kunnskap, erfaringer og ideer for å bidra til en bedre fremtid innenfor barn og unges helse, god og trygg aldring, kvinnehelse og å leve med kreft. Sammen kan vi skape en positiv og varig innvirkning på helseområdene som berører oss alle!

Påmeldingen er stengt, men det er fortsatt ledige plasser på parallellsesjonene, så du kan fritt møte opp.

10:30-11:30 Fagdebatt 1
Barn og unges helse Sted: Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Vi inviterer alle som er engasjert i barn og unges helse til fagdebatt.

Fire inviterte innledere vil åpne med korte innlegg, før vi åpner opp for alle deltakere å komme med sine innspill og spørsmål.

Vi definerer sentrale utfordringsområder, mulige samarbeid og danner faglige nettverk på tvers av partnerne i Alrek. Debattene vil oppsummeres skriftlig.

Moderator for debatten er faggruppeleder, psykologspesialist og rådgiver, Maria Løvvik Norheim.

Påmeldingen er stengt, men det er fortsatt ledige plasser, så det er mulig å møte opp.

Paneldeltakere
 • Bente Storm Mowatt Haugland Bente Storm Mowatt Haugland Psykologspesialist og professor i klinisk psykologi
  Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
 • Olin Blaalid Oldeide Olin Blaalid Oldeide Førsteamanuensis
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Vigdis Sveinsdottir Vigdis Sveinsdottir Forsker II og fagleder for Ungt utenforskap
  NORCE
 • Berit Skretting Solberg Berit Skretting Solberg Barne- og ungdomspsykiater og gjesteforsker
  Institutt for biomedisin, UiB
 • Maria Løvvik Norheim (moderator) Maria Løvvik Norheim (moderator) Psykologspesialist klinisk barn og unge/Rådgiver i Etat for barn og familie
  Bergen kommune
10:30-11.30 Fagdebatt 2
God og trygg aldring Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17

Vi inviterer alle som er engasjert i å skape god og trygg aldring til fagdebatt.

Fire inviterte innledere vil åpne med korte innlegg, før vi åpner opp for alle deltakere å komme med sine innspill og spørsmål.

Vi definerer sentrale utfordringsområder, mulige samarbeid og danner faglige nettverk på tvers av partnerne i Alrek. Debattene vil oppsummeres skriftlig.

Moderator for debatten er professor Elisabeth Flo-Groeneboom.

Påmeldingen er stengt, men det er fortsatt ledige plasser, så det er mulig å møte opp.

Paneldeltakere
 • Line Iden Berge Line Iden Berge Førsteamanuensis i Eldremedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Stein Erik Fæø Stein Erik Fæø Førsteamanuensis
  VID Vitenskapelige Høgskole
 • Anita Brekke Røed Anita Brekke Røed Rådgiver og FoU-kontakt
  Etat for vurdering og rehabilitering, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
 • Camilla Kjellstadli Camilla Kjellstadli Lege
  Haukeland universitetssjukehus
 • Elisabeth Flo-Groeneboom (moderator) Elisabeth Flo-Groeneboom (moderator) Professor
  Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB
10:30-11:30 Fagdebatt 3
Kvinnehelse Sted: Edda, 0. etasje, Årstadveien 17

Vi inviterer alle som er engasjert i skvinnehelse til fagdebatt.

Fire inviterte innledere vil åpne med korte innlegg, før vi åpner opp for alle deltakere å komme med sine innspill og spørsmål.

Vi definerer sentrale utfordringsområder, mulige samarbeid og danner faglige nettverk på tvers av partnerne i Alrek. Debattene vil oppsummeres skriftlig.

Moderator for debatten er faglig forum-leder og professor Silje Mæland.

Påmeldingen er stengt, men det er fortsatt ledige plasser, så det er mulig å møte opp.

Paneldeltakere
 • Trond Egil Hansen Trond Egil Hansen Seksjonssjef kommuneleger
  Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
 • Mette Løkeland-Stai Mette Løkeland-Stai Overlege
  Folkehelseinstituttet
 • Inger Haukenes Inger Haukenes Førsteamanuensis, Fagområdeleder, helsevitenskap
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Kjersti Alsaker Kjersti Alsaker Forsker I
  NORCE
 • Silje Mæland (moderator) Silje Mæland (moderator) Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
11:30-12:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Felles oppsummering av parallellsesjonene

Publikum, debattanter og moderatorer samles for en felles oppsummering av de viktige diskusjonene (og kanskje til og med løsningene?) fra parallellsesjonene.

12:00-12:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Lunsj og mingling

Påmeldingen er stengt og lunsj bestilt til de påmeldte. Andre deltakere er velkommen til å ta med matpakke og bli med.

 

12:45-14:30 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Hvordan gå frem for å skaffe finansiering?

Vi inviterer forsknings- og utdanningsmiljøer til å presentere deres arbeid knyttet til følgende problemstillinger:

 • Hvordan få kommunen med på laget?
 • Hvordan komme i posisjon hos de ulike finansieringskildene?
 • Hvordan lykkes man med å skaffe midler? – inspirerende historier fra virkeligheten

Sesjonen avsluttes med en avsluttende samtale, hvor det åpnes opp for spørsmål fra salen. Karsten Specht leder oss gjennom sesjonen.

 • Kari Øritsland Kari Øritsland Senior forretningsutvikler, Kundeansvarlig samfunnsutfordringer
  VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap
 • Andreas Westermoen Andreas Westermoen Seniorrådgiver, Innovasjon og Forskning
  Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Kenneth Jan Hugdahl Kenneth Jan Hugdahl Professor emeritus i biologisk psykologi
  Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Lars Bergesen Lars Bergesen FoU-rådgiver
  Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Bergen kommune
 • Karsten Specht (leder sesjonen) Karsten Specht (leder sesjonen) Professor og prodekan for forskning
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB
19:30-21:30 Sted: Kulturhuset i Bergen
Forskningsnatt om søvn

Velkommen til forskningsnatt og talkshow om søvn. Alrek og Bergen har ledende forskningsmiljøer på søvn. Denne kvelden tilbyr vi lettbeint kunnskapsformidling til alle som har leggetid etter halv ti.

Se programsiden for eventet for mer info og påmelding.

Programkomiteen 2023

Faglig forum har ansvaret for Alrekdagene. I år har forumet nedsatt følgende programkomite:

 • Berit Angelskår, Alrek helseklynge (leder)
 • Dorina Sula Thelen, TkVestland, tannhelsetjenesten, Vestland fylkeskommune
 • Elisabeth Flo-Groeneboom, Det psykologiske fakultet, UiB
 • Ida Kristine Sangnes, Haraldsplass diakonale sykehus
 • Ingeborg Forthun, Folkehelseinstituttet
 • Karen Haugvaldstad, Bergen kommune
 • Kristin Tuven, VID vitenskapelige høyskole
 • Simon Øverland, Helse Bergen

Påmelding

Velkommen til årets Alrekdager! Under finner du påmeldingsskjema til de ulike arrangementene i tilknytning til Arlekdagene. Alle arrangementene er gratis, og det serveres enkel mat og drikke (unntak: Forskernatt kan en kjøpe mat og drikke i bar/restaurant).

Påmeldinsfrist er 12. september.

Påmelding til Alrekdagenes hovedsesjoner torsdag 21. september (fulltegnet) og fredag 22. september, gjør du via denne lenken her.

Påmelding til Arbeidslivstorget, onsdag 20. september, gjør du her.

Påmelding til Forskernatt om søvn, fredag 22. september, gjør du her.

Påmeldig til temadagen om spiseforstyrrelser, onsdag 20. september, gjør du her (fulltegnet per 12/9, ved avbestilling åpnes det opp plasser her).

Arbeidslivstorget 2023

20.-20. september 2023

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Day Zero Alrekdagene: Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

20.-20. september 2023

M003, Kronstad 2, Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad

Digitale fagseminarer – nytt konsept for Alrekdagene 2023

Digitalt (Teams)

Forskernatt «Søvnens makt: Ungdom – overgang – alderdom»

22.-22. september 2023

Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8