MENY

Alrekdagene 2023 – sett av 20.-22. september!

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

På tredje år på rad arrangerer vi Alrekdager i tilknytning til Forskningsdagene i Bergen. Vi gleder oss til innlegg og diskusjoner rundt prioriteringsutfordringer - som vi best løser på tvers!

Under finner du program for Alrekdagene 2023. Oppdateres fortløpende!

2023 er året for å prioritere, og dette blir hovedtema for årets Alrekdager. Det har kommet klare meldinger om innstramming og prioritering fra ministerhold til både helsesektoren og forskning- og høyere utdanning. Hvillke områder står i fare for å bli prioritert bort når midlene blir færre, og hvilke langtidsvirkninger kan dagens prioriteringsvalg få? Hvordan kan vi som klynge jobbe med store samfunnutfordringer, og sikre midlene vi trenger for å realisere prosjekter?

Alrekdagene er åpen for alle, og primært innrettet mot ansatte, studenter og brukere tilknyttet partnerne i Alrek helseklynge.

Programkomiteen for årets Alrekdager er godt i gang. Vi beholder populære konsepter som temadag i kino, frokost- og lunsjsamtaler og forskningsnatt om dagsaktuelt tema. I år som i fjor organiserer vi også arbeidslivstorg for studentene – med relevante speedkurs!

Nytt er at vi tester ut workshop på ulike samfunnsutfordringer med et blikk mot utlysninger av midler. Vi kommer også til å pilotere interessen for korte webinarer til helsepersonell, som de kan se og delta i der de jobber, mens de får en matbit på døren.

DAY Zero - temadag om spiseforstyrrelser på Bergen kino

Onsdag 20. september
09:00-13:00 Sted: Bergen kino

Vi år skal vise TikTok-serien Toxic, sesong 1, på Bergen kino! Da Toxic ble lansert i november 2022, var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med på åpningen. Det vitner om viktigheten av tema og av serien.

Toxic vil sette rammen for faglige innlegg fra forskning, kommune, sykehus, brukere, idrett og musikk – for å fremme bedre samhandling på tvers.

Temadagen i Bergen kino har vært en kjempesuksess tidligere år. Vi håper at utdanningene vil legge til rette for at studentene kan delta.

Også i år samarbeider vi på tvers av kunnskapsklyngene Alrek, Idrettsklynge Vest, Polyfon kunnskapsklynge musikkterapi og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. I tillegg er vi glade av å ha ROS Rådgivning for spiseforstyrrelser, med på laget i år.

Program er underveis!

Torsdag 21. september
09:00 - 09:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpningsinnlegg om prioriteringer

I år vil Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, åpne Alrekdagene.

Leder av programkomiteen ønsker velkommen, og introduserer programmet.

 • Camilla Stoltenberg Camilla Stoltenberg Direktør
  Folkehelseinstituttet
 • Berit Angelskår Berit Angelskår Klyngefasilitator og leder for programkomiteen
  Alrek helseklynge
09:45 - 10:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpningssamtale om prioriteringer

Beskrivelse kommer

 • Camilla Stoltenberg Camilla Stoltenberg Direktør
  Folkehelseinstituttet
 • Eivind Hansen Eivind Hansen Administrerende direktør
  Helse Bergen
 • Kjell A. Wolff Kjell A. Wolff Kommunaldirektør
  Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
10:45 - 11:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Mingel og brunsj
11:15 - 12:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Panelsamtale med brukerorganisasjoner

Brukernes stemmer, kunnskap og perspektiver er viktige når behov skal defineres. Men når noe må prioriteres bort, er ikke nødvendigvis interessene til de ulike gruppene forenelige. Nå inviteres organisasjonene inn for å medvirke når brede prioriteringer skal fattes. Oppstår det noen dilemmaer når en skal medvirke til prioriteringer som går utenfor eget interessefelt? Hvilket ansvar har representantene for innbyggeres behov som faller utenfor egen paraply?

13:00 - 15:45 Sted:
Fagseminar om prioriteringer i helse

Beskrivelse kommer

15:00 - 17:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Arbeidslivstorg for studenter

Vi ønsker arbeidsgivere som rekrutterer fra utdanningene tilknyttet Alrek til å holde stand på vårt Arbeidslivstorg.

Unik mulighet for studenter til å møte arbeidslivet, og arbeidslivet til å møte fremtidens ansatte! Masterstudenter som søker samarbeidspartnere eller steder å gjøre datainnsamling, har også sjanse til å sondere muligheter.

Det blir parallelle speedkurs fra klokken 15:00 til 15:15, og deretter braker det løs med pizza, stands og mingel!

Det vil være Alrekverter der som tar imot dere, svarer på spørsmål og kan hjelpe dere til rett stand.

Fredag 22. September
09:00 - 09:45 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Samfunnutfordringer: Hvordan posisjonere oss bedre for eksterne midler?

Det er ikke bare helse- og omsorgssektoren som må prioritere strengere fremover, også Forskningsrådet har måttet omprioritere det siste året. Forskningsrådet er en av de viktigste finansieringskildene til mange av partnerne i Alrek. Med strammere budsjett for universitet, høyskoler og sykehusene, vil betydningen av ekstern finansiering bli enda viktigere. Hvordan vil endringer i Forskningsrådet, inkludert endringer i søknadsbehandling, kunne påvirke muligheten til å få tilslag?

Vi åpner denne dagen med avdelingsleder for helse i Norges forskningsråd, Ole Johan Borge, om hva han ser på som de viktigste samfunnsutfordringene innen helseforskningen fremover. Vi har også utfordret Borge til å gi noen tips om hvordan Alrek med sitt unike partnerskap på tvers av kommune, sykehus og akademia, kan komme i bedre posisjon for å få tak i midler fra Forskningsrådet.

 • Ole Johan Borge Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Helse
  Norges forskningsråd
10:00 - 11:30 Sted: Årstadveien 17
Åpen fagdebatt: Parallelle sesjoner

«Åpen fagdebatt»: Vi inviterer til tre ulike parallelle sesjoner for å utforske hvilke samfunnsutfordringer partnerne i Alrek er særlig godt posisjonert til å ta fatt på, innenfor temaene:

 • Barn og unges helse
 • God og trygg aldring
 • Kvinnehelse
11:30- 12:30 Sted: Kantinen, Årstadveien 17
Lunsj og plenum etter parallellsesjoner
12:30 - 14:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Stands med finansiører

Vi inviterer instanser som bidrar til midler til forskning, utdanning og innovasjon innen helse og omsorg til å holde stand.

19:30 - 21:15 Sted: Kulturhuset i Bergen
Forskningsnatt om søvn

Velkommen til forskningsnatt og talkshow om søvn. Alrek og Bergen har ledende forskningsmiljøer på søvn. Denne kvelden tilbyr vi lettbeint kunnskapsformidling til alle som har leggetid etter halv ti.

Programkomiteen 2023

Faglig forum har ansvaret for Alrekdagene. I år har forumet nedsatt følgende programkomite:

 • Berit Angelskår, Alrek helseklynge (leder)
 • Dorina Sula Thelen, TkVestland, tannhelsetjenesten, Vestland fylkeskommune
 • Elisabeth Flo-Groeneboom, Det psykologiske fakultet, UiB
 • Ida Kristine Sangnes, Haraldsplass diakonale sykehus
 • Ingeborg Forthun, Folkehelseinstituttet
 • Karen Haugvaldstad, Bergen kommune
 • Kristin Tuven, VID vitenskapelige høyskole
 • Simon Øverland, Helse Bergen
Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg