MENY

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Sett av 7. juni 2023 for å se studenter presentere sine masteroppgaver! Konferansens hovedtemaer er kvalitetsutvikling, helse og arbeid, folkehelse, helseutfordringer og forebygging

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Klikk her for å delta på konferansen digitalt (Zoom)

Meeting ID: 635 4577 5189

Password: bcnvr8hH

 

 

English version, click here.

«God forberedelse til eksamen», «motivasjon til videre arbeid» og «bekreftelse på at prosjektet er viktig» er noen av tilbakemeldingene etter fjorårets studentkonferanse i regi av Alrek helseklynge.

Konferansen er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Her vil studenter presentere master- og hovedoppgaver innen helse og samfunn. Både studenter i starten og i slutten av sine prosjekter kan presentere.

Studentkonferansen er en unik sjanse for studenter til å vise fram sitt arbeid, for arbeidslivet til å treffe de som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, og for bachelorstudenter til å bli inspirert for master!

Meld deg på Alrek studentkonferanse 2023 her (gratis)

Påmeldingsfrist: 30. mai

 

 

Alrek studentkonferanse 2023

Program
08:30-09:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Servering av kaffe/te
09:00-09:05 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Velkommen
 • Silje Mæland Silje Mæland Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
09:05-09:25 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpning

Vi er stolt over at byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune, og rektor ved VID vitenskapelige høyskole vil åpne konferansen for oss!

 • Bård Mæland Bård Mæland Rektor
  VID vitenskapelige høyskole
 • Eduardo Hans Andersen Eduardo Hans Andersen Byråd for kultur, frivillighet og inkludering
  Bergen kommune
09:30-10:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentpresentasjoner - Kvalitetsutvikling

Innlegg vi får høre under denne sesjonen er:

«Erfaringar med å bruke det digitale læreverket «KBP på tvers» i undervisinga: Ein kvalitativ intervjustudie», ved Ingrid Løkensgard Bakkeplass (Høgskulen på Vestlandet).

«Brukermedvirkning ihelseforskning», ved Marie Skurtveit Hagerup (Høgskulen på Vestlandet).

«Parkinsons sykdom: Søvnforstyrrelser og bærbare aktivitetssensorer», ved Lisa Aaslestad (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«Non-verbal Working Memory: A direct within-subject comparison between fNIRS and fMRI», ved Fredrik Brekke.

Sesjonen avsluttes med felles diskusjon og spørsmål.

 • Ingrid Løkensgard Bakkeplass Ingrid Løkensgard Bakkeplass Masterstudent v/Høgskulen på Vestlandet
 • Marie Skurtveit Hagerup Marie Skurtveit Hagerup Masterstudent v/Høgskulen på Vestlandet
 • Lisa Aaslestad Lisa Aaslestad Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Fredrik Brekke Fredrik Brekke Masterstudent
10:20-11.05 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentpresentasjoner - Helse og arbeid

Innlegg vi får høre under denne sesjonen er:

«Jordmødres erfaringer med bruk av svangerskapspenger – En kvalitativ studie», ved Merethe Smørholm Ulveseth (Høgskulen på Vestlandet).

«Kvinner og sykefravær – en kvalitativ studie», ved Kjersti Skotnes Jordal (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«Polish women’s adaptation experience on the Norwegian job market», ved Miriam Stava (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«A virtual reality approach to train learning and mastery in cardiopulmonary resuscitation skills», ved Samuel Arulanandam (Det psykologiske fakultet, UiB).

Sesjonen avsluttes med felles diskusjon og spørsmål.

 • Merethe Smørholm Ulveseth Merethe Smørholm Ulveseth Masterstudent v/Høgskulen på Vestlandet
 • Kjersti Skotnes Jordal  Kjersti Skotnes Jordal Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Miriam Stava Miriam Stava Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Samuel Arulanandam Samuel Arulanandam Masterstudent v/Det psykologiske fakultet, UiB
11:05-12:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
LUNSJ
12:05-13:05 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentpresentasjoner - Folkehelse

Innlegg vi får høre under denne sesjonen er:

«Sammenhengen mellom problematisk bruk av sosiale medier, fysisk aktivitet og livstilfredshet blant unge i Norge», ved Henrikke Kjølsrød Berg (Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB).

«En studie av toveisforholdet mellom insomni og depressive symptomer på tvers av kjønn», ved Karine Gjerde Bevan (Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB).

«Musikkterapi i Avansert Hjemmesykehus (AHS) – Erfaringer fra en implementeringsstudie om familiesentrert, hjemmebasert musikkterapi», ved Thea Margrethe Tørrissen (Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB).

«Transfaglig forskning på skeiv musikkterapi mot kjønnsbasert minoritetsstress», ved Julie Liisberg (Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB).

«Barn med medfødte hjertefeil og oppfølgingen på helsestasjonen. Foreldrenes opplevelser og erfaringer», ved Elisabeth Gagnes (VID vitenskapelige høgskole).

Sesjonen avsluttes med felles diskusjon og spørsmål.

 • Henrikke Kjølsrød Berg Henrikke Kjølsrød Berg Masterstudent v/Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB
 • Karine Gjerde Bevan Karine Gjerde Bevan Masterstudent v/Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB
 • Thea Margrethe Tørrissen Thea Margrethe Tørrissen Masterstudent v/Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB
 • Julie Liisberg Julie Liisberg Masterstudent v/Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB
 • Elisabeth Gagnes Elisabeth Gagnes Masterstudent v/VID vitenskapelige høgskole
13:05-13:20 Sted: Midgard
Pause
13:20-14:10 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentpresentasjoner - Helseutfordringer

Innlegg vi får høre under denne sesjonen er:

«Ny målemetode for skulderbevegelse etter skulderbrudd – test-retest reliabilitet av foroverbøyd bordglidning», ved Brit Jorun Liseth (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«Muskel- og skjelettplager i Sjøforsvaret», ved Rannveig Mowinckel (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«167 timer på egenhånd: Musikkterapeutisk samarbeid med smertepasienter for utforsking og utvikling av selvstendige verktøy for smertemestring», ved Gry-Svanhild Kvisterud Hole (Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB).

«A narrative interview study about the lived experience of perimenopause among women in Norway», ved Andrea Brekke Røed (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«Prevalence of Musculoskeletal Pain and Associated Factors among Professional Orchestra Musicians in Norway», ved Irem Eliassen (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

Sesjonen avsluttes med felles diskusjon og spørsmål.

 • Brit Jorun Liseth Brit Jorun Liseth Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Rannveig Mowinckel Rannveig Mowinckel Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Gry-Svanhild Kvisterud Hole Gry-Svanhild Kvisterud Hole Masterstudent v/Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB
 • Andrea Brekke Røed Andrea Brekke Røed Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Irem Eliassen Irem Eliassen Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
14:10-14:30 Sted: Midgard
Pause med kaffe/te og en matbit
14:35-15:30 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentpresentasjoner - Forebygging

Innlegg vi får høre under denne sesjonen er:

«De gamles tenner faller mellom to stoler», ved Marita Bjørkelund (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«Forhåndssamtaler med eldre og deira pårørande i kommunehelsetenesta», ved Kari Kaland Vestbøstad (VID vitenskapelige høgskole).

«Outdoor air pollution and asthma in Low-and Middle-Income Countries: a systematic review and meta-analysis», ved Achenyo Peace Abbah (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), UiB).

«“That time of the month”: A quantitative case study on the impact of the individual support for gender inequality on the attitude towards menstruation among secondary school students in Mwanza, Tanzania», ved Selina Rombach (Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB).

Sesjonen avsluttes med felles diskusjon og spørsmål.

 • Marita Bjørkelund Marita Bjørkelund Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Kari Kaland Vestbøstad Kari Kaland Vestbøstad Masterstudent v/VID vitenskapelige høgskole
 • Achenyo Peace Abbah Achenyo Peace Abbah Masterstudent v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Selina Rombach Selina Rombach Masterstudent v/Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB
15:30-16:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Prisutdeling!

Vi oppsummerer dagen, og avslutter med avstemning og kåring av «Beste presentasjon», «Beste vitenskapelige kvalitet» og «Høyest arbeidslivsrelevans»!

16:00- Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Studentarrangement med bespisning

Alle studenter som deltar inviteres på mat og sosialt treff etter konferansen! Arrangeres av Alrek studentpanel.

Student og vurderer å presentere?

Call for abstracts med frist 8. mai er ute, og du kan sende inn abstract til Alrek studentkonferanse her. Her sender du inn et kort sammendrag fra ditt master- eller hovedprosjekt. Du kan presentere prosjektplanen din for å få innspill og tilbakemeldinger, eller presentere konklusjon eller foreløpige analyser. De med prosjektplan vil få 5 minutter å presentere, og de med analyser og funn vil få 10 minutter.

En vitenskapelig komite vil vurdere innsendte abstracts, og du får svar innen 12. mai om du blir valgt ut til å presentere. Da blir dere plassert i ulike tematiske symposier.

Tema for de ulike symposiene blir definert på bakgrunn av innsendte abstracts. Hovedtema for konferansen er helse og samfunn.

Hva får en ut av å presentere?

Send inn ditt abstract, og bli med! De som blir valgt ut til å presentere, får:
 • veiledning i presentasjonsteknikk
 • god øvelse til muntlig eksamen
 • innspill fra arbeidsliv, akademia og medstudenter
 • formidle et prosjekt du bruker mye tid og tankekraft på
 • øvd deg på å stå på en scene og presentere eget arbeid
 • bedre forståelse for hovedfunn og problem i oppgaven
 • lunsj, og sosialt treff, mat og drikke med de andre studentene etter konferansen!

Studenter melder tilbake at å spisse prosjektet ned til en kort presentasjon på 5 eller 10 minutter, gir dem bedre forståelse for eget prosjekt og at de opplever prosjektet som viktig og meningsfylt.

Vi opplever at studentene har en enorm fremgang i formidlingsferdigheter etter veiledning i presentasjonsteknikk. Veiledningen gis av glimrende formidlere som har deltatt i Forsker Grand Prix, og gjennom det selv fått omfattende opplæring fra proffe formidlere.

Kan jeg delta uten å presentere?

Det er klart! Vi ønsker et bredt sammensatt publikum. Vi ønsker særlig velkommen studenter på helse- og sosialfag på alle årstrinn, ansatte fra forskning, utdanning, helse-,  omsorg- og sosialtjenesten, og innbyggere med særlig interesse eller erfaring fra helse- og omsorgssektoren.

Påmelding gjør du her: Påmelding til Alrek studentkonferanse 2023 – Nettskjema. Påmeldingsfrist 30. mai.

Når blir programmet klart?

12. mai er den vitenskapelige komiteen sin frist for å vurdere innsendte abstracts og satt sammen symposiene. Programmet publiseres 16. mai.

 

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg