MENY

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

08:30

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Sett av 7. juni 2023 for å se studenter presentere sine masteroppgaver! Konferansens hovedtemaer er kvalitetsutvikling, helse og arbeid, folkehelse, helseutfordringer og forebygging

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Klikk her for å delta på konferansen digitalt (Zoom)

Meeting ID: 635 4577 5189

Password: bcnvr8hH

 

 

English version, click here.

«God forberedelse til eksamen», «motivasjon til videre arbeid» og «bekreftelse på at prosjektet er viktig» er noen av tilbakemeldingene etter fjorårets studentkonferanse i regi av Alrek helseklynge.

Konferansen er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Her vil studenter presentere master- og hovedoppgaver innen helse og samfunn. Både studenter i starten og i slutten av sine prosjekter kan presentere.

Studentkonferansen er en unik sjanse for studenter til å vise fram sitt arbeid, for arbeidslivet til å treffe de som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, og for bachelorstudenter til å bli inspirert for master!

Meld deg på Alrek studentkonferanse 2023 her (gratis)

Påmeldingsfrist: 30. mai

 

 

Print

Alrek studentkonferanse 2023

Student og vurderer å presentere?

Call for abstracts med frist 8. mai er ute, og du kan sende inn abstract til Alrek studentkonferanse her. Her sender du inn et kort sammendrag fra ditt master- eller hovedprosjekt. Du kan presentere prosjektplanen din for å få innspill og tilbakemeldinger, eller presentere konklusjon eller foreløpige analyser. De med prosjektplan vil få 5 minutter å presentere, og de med analyser og funn vil få 10 minutter.

En vitenskapelig komite vil vurdere innsendte abstracts, og du får svar innen 12. mai om du blir valgt ut til å presentere. Da blir dere plassert i ulike tematiske symposier.

Tema for de ulike symposiene blir definert på bakgrunn av innsendte abstracts. Hovedtema for konferansen er helse og samfunn.

Hva får en ut av å presentere?

Send inn ditt abstract, og bli med! De som blir valgt ut til å presentere, får:
  • veiledning i presentasjonsteknikk
  • god øvelse til muntlig eksamen
  • innspill fra arbeidsliv, akademia og medstudenter
  • formidle et prosjekt du bruker mye tid og tankekraft på
  • øvd deg på å stå på en scene og presentere eget arbeid
  • bedre forståelse for hovedfunn og problem i oppgaven
  • lunsj, og sosialt treff, mat og drikke med de andre studentene etter konferansen!

Studenter melder tilbake at å spisse prosjektet ned til en kort presentasjon på 5 eller 10 minutter, gir dem bedre forståelse for eget prosjekt og at de opplever prosjektet som viktig og meningsfylt.

Vi opplever at studentene har en enorm fremgang i formidlingsferdigheter etter veiledning i presentasjonsteknikk. Veiledningen gis av glimrende formidlere som har deltatt i Forsker Grand Prix, og gjennom det selv fått omfattende opplæring fra proffe formidlere.

Kan jeg delta uten å presentere?

Det er klart! Vi ønsker et bredt sammensatt publikum. Vi ønsker særlig velkommen studenter på helse- og sosialfag på alle årstrinn, ansatte fra forskning, utdanning, helse-,  omsorg- og sosialtjenesten, og innbyggere med særlig interesse eller erfaring fra helse- og omsorgssektoren.

Påmelding gjør du her: Påmelding til Alrek studentkonferanse 2023 – Nettskjema. Påmeldingsfrist 30. mai.

Når blir programmet klart?

12. mai er den vitenskapelige komiteen sin frist for å vurdere innsendte abstracts og satt sammen symposiene. Programmet publiseres 16. mai.

 

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17

Kunnskapskommunekonferansen 2024: Ny Giv! Forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenester

5.-5. september 2024

Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen, Muséplassen 3, 5007 Bergen

Anbefalt* Webinar: Kvinnehelse

10.-10. september 2024

MS Teams

Forskernatt: Et kvinneliv – i hormonenes makt?

20.-20. september 2024

Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8