MENY

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Sett av 7. juni 2023 for å se studenter presentere sine master- og hovedoppgaver!

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

«God forberedelse til eksamen», «motivasjon til videre arbeid» og «bekreftelse på at prosjektet er viktig» er noen av tilbakemeldingene fra studenter som har presentert på Studentkonferansen.

Alrek studentkonferanse er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Her vil studenter presentere master- og hovedoppgaver innen helse og samfunn. Både studenter i starten og i slutten av sine prosjekt kan presentere.

Studentkonferansen er en unik sjanse for studenter til å vise fram sitt arbeid, for arbeidslivet til å treffe de som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, og for bachelorstudenter til å bli inspirert for master!

Student og vurderer å presentere?

Call for abstracts med frist 4. mai, kommer snart. Da vil du kunne sende inn et kort sammendrag fra ditt master- eller hovedprosjekt.

En vitenskaplig komite vil vurdere innsendte abstracts, og du får svar innen 12. mai om du blir valgt ut til å presentere.

Hovedtema for konferansen er helse og samfunn.

Hva får en ut av å presentere?

Send inn ditt abstract, og bli med! De som blir valgt ut til å presentere, får:
  1. veiledning i presentasjonsteknikk. Vi ser utrolig fremgang fra første fremføring til konferansedagen etter bare 30 minutters veiledning. Veiledning gis av glimrende formidlere, som har fått opplæring gjennom Forsker Grand Prix,
  2. god øvelse til en eventuell muntlig eksamen,
  3. tilbakemeldinger fra arbeidsliv, akademia og medstudenter,
  4. formidlet et prosjekt du bruker mye tid og tankekraft på,
  5. øvd deg på å stå på en scene og presentere eget arbeid i en trygg atmosfære,
  6. bedre forståelse for hovedfunn og hovedproblem i oppgaven. Studenter melder tilbake at å spisse prosjektet ned til en kort presentasjon på 5 eller 10 minutter, gir dem bedre forståelse for eget prosjekt,
  7. lunsj, og sosialt treff, mat og drikke med de andre studentene etter konferansen!

Kan jeg delta uten å presentere??

Det er klart! Vi ønsker et bredt sammensatt publikum. Vi ønsker særlig velkommen studenter på helse- og sosialfag på alle årstrinn, ansatte fra forskning, utdanning, helse-,  omsorg- og sosialtjenesten, og innbyggere med særlig interesse eller erfaring fra helse- og omsorgssektoren.

Undervisningsseminar: Vurdering for læring

22.-22. mars 2023

Munin, Alrek helseklynge, 0. etasje

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Stalheim hotel

Konferanse: «First Nordic Conference on Medical Workplace Learning»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg