Samarbeidsmidler til podcast og folkefest

Tildelingen av samarbeidsmidler for 2022 er klar. To av prosjektene som mottar penger tar sikte på å skape engasjement gjennom øret, sosialt lag og helst høylytt sang.

Gjennom samarbeidsmidlene ønsker Alrek helseklynge å invitere til økt samarbeid mellom partnerne i klyngesamarbeidet. For 2022 var det ti prosjekter som fikk bevilget midler, hvor to av disse er studentprosjekter.

To av prosjektene har formidling av forskning og samarbeid som siktemål. Disse er «Alrekpodden» ved Silje Mæland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og «Folkefest for fremtiden» ved Anna Helle-Valle i Bergen kommune. Begge har ønske om å nå langt ut over samarbeidspartnernes grenser, og inviterer til samarbeid og engasjement på nye måter!

Overgangsalderpodcast

I prosjektet «Alrekpodden» ønsker Silje Mæland å opprette et podcaststudio på Alrek helseklynge, tilgjengelig for alle samarbeidspartnerne i bygget. Både Bergen kommune Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen, Studentpanelet i Alrek og nevnte Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, deltar i prosjektet.

Silje Mæland ble inspirert til ideen av podcasten Endopodden, som vant Det medisinske fakultet sin undervisningspris i 2021.

– Jeg jobber med undervisning, og det var et tydelig ønske fra studentene mine om en mer allsidig måte å gjøre ting på. Podcast er et medium som studentene etterspør, sier hun.

Hun forsikrer imidlertid at podcasten ikke kun skal brukes til undervisningsformål.

– Vi tenker at det er tre hovedmålgrupper her: Studenter, kolleger i akademia og offentligheten

Først ut er en podcastserie om overgangsalderen. Foredraget «Nobody put’s overgangsalderen in the corner” som rundet av Alrekdagene i 2021 viste seg å være populært og Mæland planlegger dermed en ti-episoders podcast om temaet.

– Vi ønsker å tilby alle miljøer å lage sine egne podcastserier, sier Mæland.

De har sett på aktuelle steder i kjelleren på Alrek, men også vurdert muligheten til å lage et mobilt podcaststudio. Midlene skal i første omgang brukes til å dekke teknikk og teknisk assistanse det første året.

– Deretter håper vi å opprette en abonnementsløsning, hvor vi leier inn teknisk støttepersonell. Hvordan det skal rigges, og hvordan podcastene skal distribueres, er ikke helt klart, men vi ønsker å gjøre det lavterskel å bruke studioet, sier førsteamanuensisen.

Fire festmøter for et aldringsvennlig samfunn

Psykolog Anna Helle-Valle i Bergen kommune har gått sammen med blant annet POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi/GAMUT (UiB), flere andre UiB-representanter og representanter fra kommunen, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus i søknaden om fire «festmøter for et aldringsvennlig samfunn».

Møtene skal etter planen foregå på Litteraturhuset i løpet av 2022, og skal samle mennesker fra alle samfunnslag og profesjoner. Ønsket til Helle-Valle er «å skape engasjement for, og nærhet til, presserende aldringsutfordringer i Bergen som fremover vil påvirke folkehelsen, primærhelsetjenestene og samhandling» (sitat fra prosjektbeskrivelsen).

–  Vi ønsker å skape en festlig anledning, en arena for å møtes og diskutere på tvers, ikke at det bare er et foredrag, sier Helle-Valle.

Som psykolog ansatt i Etat for sykehjem i Bergen kommune er hun tett på problemstillingene i eldreomsorgen. Hun sier at det som fremhever seg mest er at det er et stort mangfold blant de eldre. Fra de lykkelige, gifte pensjonistene i 70-årene til den enslige, mer utsatte 80 år gamle enslige mannen.

Hun har også observert utfordringene med samhandlingsreformen, hvor mange oppgaver blir flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, uten at nødvendigvis ressursene eller kompetansen følger med. Pårørende sliter også ofte under dette.

–  I praksis betyr det at det er vi som er voksne nå som må pleie de eldre. Vi er i en situasjon hvor man kan ta grep før det er for sent. Og da snakker jeg ikke om å trene mer eller spise tang sånn at vi forebygger demens, men om at vi må finne måter å innrette samfunnet vårt på som gjør at vi kan ivareta de sårbare, de som trenger fellesskapet, sier Helle-Valle.

Hun sier at hun ser at engasjementet for de eldre er stort. Det har vi også sett under pandemien, villigheten man har til å sette til side egne behov for å beskytte de sårbare. Samtidig er det et skjørt engasjement, som kan utfordres av blant annet ressursmangel. Med festmøtene ønsker hun å vekke engasjementet til live:

–  Vi ønsker også å få mennesker som kanskje ikke vet helt hvordan det står til i eldreomsorgen til å engasjere seg. Hvis vi lager festlige arrangement, hvor vi samtidig formidler kunnskap, setter vi oss kanskje i en situasjon hvor vi lettere kan engasjere felleskapet, håper Helle-Valle.

Hun håper bare at den pågående pandemien ikke setter kjepper i hjulene:

–  Vi kan bare krysse fingrene for at det går an å møtes fysisk, møtes og synge høyt sammen – det er veldig viktig. Vi skal uansett klare å løse det hvis pandemien setter begrensninger for det sosiale samværet, forsikrer psykologen.

Alreksamarbeid er gull!

–  Det at det finnes en slik pot med midler som gjør det mulig å prøve ut slike prosjekt i småskala, er utrolig bra! Sier Helle-Valle om tildelingen av samarbeidsmidler.

Også Mæland er glad og fornøyd med å ha fått tilslag denne gangen:

–  Selv har jeg søkt flere ganger. Det er en stor glede å få tilslag på søknaden, spesielt siden jeg tror at dette prosjektet vil være med på å løfte Alreksamarbeidet, sier førsteamanensisen.

Helle-Valle har bare gode ord å si om Alreksamarbeidet. Selv mener hun det er med på å løfte kommunens arbeid:

–  Det at man får tilgang på så mange flinke fagmiljø som de som er tilgjengelig gjennom Alrek, det er virkelig gull!

Hun trekker frem nærheten til helsetjenestene, og ikke minst studentene:

–  Det er en enormt viktig klynge å få lov til å være med i. Her kommer vi nærmere kunnskapen og menneskene. Vi vet at kommunen trenger å bli mer kunnskapsbasert. Alreksamarbeidet gjør at vi blir mindre isolert, mener psykologen.

Les mer om prosjektene i prosjektbeskrivelsene under.

Oppdatert: 23.12.2021 (Først publisert: 23.12.2021)