MENY

Day Zero Alrekdagene: Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

20.-20. september 2023

Kommer

Over en million ungdommer har fått med seg TikTok-serien Toxic om spiseforstyrrelser. Forekomsten av spiseforstyrrelser har hatt en eksplosiv økning de siste årene. Hva gjør vi?

Antall mennesker med en spiseforstyrrelse har økt de siste årene, særlig under og etter pandemien. Så stort har problemet blitt, at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kaller det et folkehelseproblem for barn og unge.

Vi viser TikTok-serien Toxic som en innledning til en tverrfaglig temadag om spiseforstyrrelser. Alle kjenner en med spiseproblematikk. Med utgangspunkt i perspektivet til dem som har erfaringen selv, utforsker vi hvordan vi kan avdekke, imøtekomme og forebygge spiseforstyrrelser.

Meld deg på innen 12. september her.

Du som deltar på temadagen får kunnskapspåfyll og verktøy som kan gjøre deg bedre på å imøtekomme mennesker som sliter med mat og kropp.

Program

Onsdag 20. september kl. 08:45 til 13:00
08:30-09:00 Sted:
Registrering og mingling

Lett servering og registrering

09:00-10:00 Sted:
Toxic filmframvisning

Arrangørene ønsker velkommen og vi viser første sesong av TikTok-serien Toxic i kinoformat.

Toxic tar opp temaer som relasjonsvansker, identitet, status, vennskap, kjærlighet og mental helse. I sentrum for historien finner du en engasjerende kjærlighetshistorie med forviklinger. Toxic vil sette rammen for faglige innlegg fra forskning, kommune, sykehus, brukere, idrett og musikk – for å fremme bedre samhandling på tvers.

Toxic er produsert av produksjonsselskapet RAMP i samarbeid med ROS Rådgivningstjeneste for spiseforstyrrelser.

Monica Hannestad, partner og leder for bærekraft i These Ways, og prosjektleder for These Ways i prosjektet EN AV TI er dagens konferansier.

 • Monica Hannestad (konferansier) Monica Hannestad (konferansier) Partner og leder for bærekraft
  These Ways AS
10:00-10:30 Sted:
Samtale med ROS og RAMP: Toxic, sosiale medier og spiseforstyrrelser

ROS og Ramp står bak tiktok-serien Toxic. Vi snakker med dem om filmatiske og etiske valg de gjorde når de produserte serien. Hva vil de formidle og hvilke grep gjorde de for å få fram budskapet? Er det et paradoks, eller et poeng, å velge nettopp tiktok som medium for å problematiserer sosiale mediers innvirkning på ungdoms kropp og helse?

Toxic og opprettelsen av en TikTok-kanal hos ROS har ført til mange henvendelser fra barn og unge som har et problematisk forhold til mat og kropp. ROS erfarer at de er stadig flere og yngre. Gjennom samtalen får vi innblikk i hva barn og unge tar opp som problematisk når det gjelder sosiale medier, kropp og mat, og hvordan en kan møte disse på en god måte.

 • Vetle Olsen Ryum Vetle Olsen Ryum Frivillig chat-rådgiver
  ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Stian Barsnes-Simonsen Stian Barsnes-Simonsen Redaksjonssjef
  Ramp
10:30-10:45 Sted:
Pause og småprat
10:45-11:00 Sted:
Musikkterapi og spiseforstyrrelser

Hvordan kan musikk brukes terapeutisk i arbeid med mennesker som har spiseforstyrrelser? Her vil du få en introduksjon til musikkterapi og beskrive hvordan musikkterapeuter jobber med den aktuelle brukergruppen.

Dette er en relativt ny gruppe å jobbe med for musikkterapeuter, og Åshild utforsker i sin masteroppgave hvordan musikkterapeuter jobber med relasjonsbygging, emosjonsregulering og brukermedvirkning.

 • Åshild Hjørnevik Åshild Hjørnevik Masterstudent i musikkterapi
  GAMUT, Universitetet i Bergen
11:00-11:25 Sted:
Behandling og kommunikasjon: Hvordan motivere og forhindre frafall?

Det finnes gode behandlinger for spiseforstyrrelser, og en kan bli helt frisk. Likevel er det stort frafall fra behandling, og mange venter lenge med å starte. Hvordan kan vi kommunisere og tilnærme oss denne gruppen for å motivere til behandling?

I denne bolken ser vi på psykologisk behandling av spiseforstyrrelser og utforsker noen av grunnene for frafall og hvorfor det skjer.

Vi får også høre resultater fra intervju og spørreundersøkelse blant unge med en spiseforstyrrelse. Basert på deres ønsker og perspektiver utvikles det nå en digital behandling – som vi skal få innblikk i!

 • Yngvild Sørebø Danielsen Yngvild Sørebø Danielsen Førsteamanuensis og seksjonsleder for Psykologisk universitetspoliklinikk for barn og ungdom
  Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
 • Guri Elise Holgersen Guri Elise Holgersen PhD kandidat
  ForHelse - Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester, Haukeland universitetssykehus
11:25-11:40 Sted:
Spiseforstyrrelser - ikke bare de tynne og unge

Spiseforstyrrelser rammer på mange ulike måter, med ulike årsaker og uttrykk, og også ulike aldersgrupper. Det som er felles for alle, er at de bor i en kommune, og at det er primært her det imøtekommes og kan forebygges.

 • Cathrine Sommersten Cathrine Sommersten Ernæringsfysiolog og rådgiver
  Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
11:40-12:10 Sted:
Mat, kropp og idrett: Hvordan jobber idretten med spiseproblematikk?

Beskrivelse og innledere kommer snart

12:10-12:40 Sted:
EN AV TI: Innovasjon for forbygging

Innovasjonsprogrammet EN AV TI, som har fokus på tidligfase kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp, har fått bred nasjonal oppmerksomhet det siste halvåret. Vi tar et dypdykk i prosjektet, fra den spede begynnelse i 2018 og til ferdige prototyper i juni 2023.

Noen sentrale sporsmål for prosjektet har vært å utforske hva er grunnene er til at så mange føler behov for å bruke mat og kropp til å takle livet? Hvordan kan vi som samfunn snakke om denne problematikken, for å forebygge, oppdage og hjelpe? Kan vi gjennom å forstå dypere, klare å kommunisere på nye måter?

Presentasjon ved Marianne Clementine Håheim fra ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, som har vært deltaker og prosjektleder i EN AV TI, og Monica Hannestad, prosjektleder fra These Ways.

 • Marianne Håheim Marianne Håheim Prosjektleder i EN AV TI, og interessepolitisk rådgiver
  ROS Rådgivningstjeneste for spiseforstyrrelser
 • Monica Hannestad Monica Hannestad Prosjektleder i EN AV TI, og partner, leder for bærekraft
  These Ways AS
12:40-13:00 Sted:
Panelsamtale: Hva nå?

Hvordan kan kommune, sykehus, forskning, utdanning og idrett jobbe bedre sammen for mennesker som har en spiseforstyrrelse?

Arrangørene

Idrettsklynge Vest
These Ways AS logo

Alrekdagene 2023

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

Høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten

27.-27. september 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17