MENY

Digitale fagseminarer – nytt konsept for Alrekdagene 2023

Digitalt (Teams)

Vi piloterer digitale fagseminarer under Alrekdagene 2023 - et helt nytt konsept rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten!

Fagseminarene finner sted live på Teams, torsdag 21. september mellom kl. 12.00-14.00. Temaene er valgt ut av en rekke gode innspill og ønsker fra ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten. Målet er at de digitale seminarene skal bidra til å inkludere deltakere som ønsker faglig påfyll, men som ikke har anledning til å forlate driften for å delta fysisk. Hvert seminar avsluttes med en spørsmålsrunde fra publikum. Vi gjør oppmerksom på at det av personvernhensyn ikke vil gjøres opptak av seminarene. Det vil dermed ikke være mulig å se seminarene i ettertid.

De digitale fagseminarene har følgende temaer:

 • Motstand mot helsehjelp: Utfordrende balanseganger i hjemmetjenesten
 • Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – Hvordan har vi som storkommune valgt å organisere arbeidet?
 • Å lytte og bli lyttet til: Åndelig og eksistensiell omsorg for eldre – hvilken betydning har kjennskap til pasientens livshistorie?
 • Skolefravær – Hva er det, hvorfor er det viktig, og hva kan vi gjøre?

Digitale fagseminarer - oversikt og lenke til webinarene

Torsdag 21. september
12.00-12.30 Sted: Digitalt
Motstand mot helsehjelp: Utfordrende balanseganger i hjemmetjenesten

Min forskning viser at vurderinger rundt motstand fra og ufrivillig helsehjelp til personer med demens er ekstremt utfordrende å stå i for hjemmetjenestene. I webinaret vil jeg ha fokus på at ufrivillig helsehjelp dokumenteres i liten grad, og tvang oppleves ikke som legitimt. Samtidig beskrives bruk av gråsonetvang der det er uforsvarlig å la vær å gi hjelp. Ulike tilnærminger til motstand og forståelse av tvang kan føre til ulike fallgruver i klinisk praksis. 

 • Åshild Gjellestad Åshild Gjellestad Førsteamanuensis og sykepleier
  Fakultet for helsefag og institutt for sykepleie, VID vitenskapelige høgskole
12.30-13.00 Sted: Digitalt
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Hvordan har vi som storkommune valgt å organisere arbeidet?

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er et nasjonalt standardisert pasientforløp som kommer som et supplement til de diagnosespesifikke pakkeforløpene for kreft. 

Pakkeforløpet har som intensjon å styrke samhandlingsflyten mellom sykehus og kommune, og skal sikre at kreftpasienter og deres pårørende får en mer systematisk og individuell oppfølging utover selve kreftbehandlingen. 

Bergen kommune har valgt å implementere Pakkeforløp hjem i form av et prosjekt. Det er utarbeidet en etatsovergripende samhandlingsrutine som er gjeldende for kommunen.  

Presentasjonen vil gi en kort illustrasjon av hvordan Bergen har valgt å organisere arbeidet, og dele erfaringene som vi har gjort oss til nå.

 • Kristin Jakobsen Kristin Jakobsen Kreftkoordinator og spesialsykepleier
  Helsevernenheten, Bergen kommune
 • Lilly Sofie Robertstad Lilly Sofie Robertstad Kreftkoordinator og kreftsykepleier
  Helsevernenheten, Bergen kommune
13.00-13.30 Sted: Digitalt
Eldre og eksistensielle behov

Åndelig og eksistensiell omsorg for eldre – hvilken betydning har kjennskap til pasientens livshistorie?

 • Linda Rykkje Linda Rykkje Førsteamanuensis og studieleder
  Institutt for helse, VID vitenskapelige høgskole
13.30-14.00 Sted: Digitalt
Skolefravær – hva er det, hvorfor er det viktig, og hva kan vi gjøre?

Skolefravær er et tema som er viktig innen skolen, men også for andre som jobber med barn og unge. Det har vært økende fokus på skolefravær de siste årene, men hvorfor er det viktig å jobbe for å forebygge og redusere skolefravær? Innlegget vil gi et kort innblikk i dette, samt en oversikt over hva forskningen kan fortelle oss om virksomme tiltak både ved forebygging, tidlig intervensjon og i mer langvarige og komplekse saker. 

 • Kristin Gärtner Askeland Kristin Gärtner Askeland Forsker II
  NORCE

Ved spørsmål om konseptet, kontakt gjerne Karen Haugvaldstad (medlem av programkomiteen og konseptets arbeidsgruppe) på Karen.Haugvaldstad@bergen.kommune.no

Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer