Nå er Alrekdagene i gang!

Rektor Margareth Hagen fikk æren av å åpne tidenes første Alrekdager i Alrek helseklynge. – Skal vi finne gode og fremtidsrettede løsninger, trenger vi tverrfaglig samarbeid, sier Hagen.

Fra 22. til 24. september går Alrekdagene av stabelen i Alrek helseklynge. Onsdag kunne UiB-rektor Margareth Hagen endelig holde sin åpningstale, etter at arrangementet i fjor måtte utsettes i ett år på grunn av pandemien.

– Vi trenger gode arenaer der vi kan bryne oss på hverandre og der nye ideer kan skapes. Alrek er en arena for innovasjon og samarbeid. Med Alrekdagene viser vi oss ikke bare åpne for hverandre, men også for omverdenen ved å invitere folk inn i klyngen, sa Hagen.

Rektorens ord ble etterfulgt av en åpningssamtale ledet av instituttleder og professor Guri Rørtveit. Hun reiste det viktige spørsmålet «Skal samfunnet betale for forskning som ikke blir brukt?».

I panelet satt fagsykepleier Tor Engevik fra Bergen kommune, rektor Bård Meland fra VID, dekan Norman Andersen fra Det psykologiske fakultet, strategi og samhandlingsdirektør Rebekka Ljosland fra Haraldsplass diakonale sykehus, forskningsleder Ellen Berggren fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter og prosjektleder Simon Nygaard Øverland fra Helse Bergen.

Klikk her for å se åpningen i opptak.

Alrekdagene har et fullspekket program som består av en rekke faglige parallellsesjoner. De fleste av sesjonene er fulltegnet, men det åpnes for drop-in ved ledig plass. Følg med på Alrek sine nettsider for oppdatering om hvilke sesjoner som har ledig plass.

Skrevet av Paul Andre Sommerfeldt, UiB.

Rektor Margareth Hagen snakker på åpningen av Alrekdagene 2021. Foto: Paul Andre Sommerfeldt, UiB

Oppdatert: 11.10.2021 (Først publisert: 22.09.2021)