MENY

Program for Alrekdagene 22. september

Velkommen til tidenes første Alrekdager! Dette er dagen for å bli kjent med Alrek helseklynge og faggruppene våre. Studentene inviteres særlig til å bryne seg på å løse noen av fremtidens problemer. Alle arrangementene denne dagen finner sted i Årstadveien 17. Se program for tid og rom. Trykk her for påmelding til de ulike sesjonene:

Åpning av Alrekdagene 2021

09:15-10:00 Åpning ved leder av styringsgruppen i Alrek helseklynge, Margareth Hagen. NB! Fulltegnet - tilgjengelig på stream

Margareth Hagen, leder for styringsgruppen og nyansatt rektor ved Universitetet i Bergen, holder åpningsinnlegget til Arlekdagene 2021.

Sted

Kantinen i Årstadveien 17
Åpningen vil også bli filmet og tilgjengelig på live stream (mer info kommer)
Forfriskninger og registrering fra 09:00-09:30

Klikk her for påmelding dersom du vil delta fysisk på Åpningen av Alrekdagene.

10:00-11:00 Åpningssamtalen - Skal samfunnet betale for forskning som ikke blir brukt? NB! Fulltegnet - tilgjengelig på stream

Implementering av kunnskap er avgjørende for at Alrek skal kunne oppfylle sin visjon. Her utfordres ledere i klyngen: Slutter forskerens ansvar når resultatene foreligger, og de vitenskapelige artiklene publisert? Hvis ikke, hvordan kan vi jobbe for at forskningsresultater faktisk kommer til nytte og blir nyttiggjort?

Sted

Kantinen og tilgjengelig på stream (mer info kommer).

Deltakere

Tor Engevik, fagsykepleier fra Bergen kommune
Bård Meland, rektor for VID og representant i styringsgruppen til Alrek helseklynge.
Norman Anderssen, dekan for Det psykologiske fakultet, UiB og representant i Styringsgruppen og Arbeidsgruppen til Alrek helseklynge.
Rebekka Ljosland, strategi- og samhandlingsdirektør på Haraldsplass DS, og representant i Arbeidsgruppen i Alrek helseklynge, og tidligere helsebyråd.
Ellen Berggren, forskningsleder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter og representant i Arbeidsgruppen til Alrek helseklynge.
Simon Nygaard Øverland, prosjektleder, Seksjon for samhandling, Helse Bergen.

Moderator

Guri Rørtveit, Instituttleder for Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiB.

Klikk her for påmelding dersom du vil delta fysisk på Åpningen av Alrekdagene.

Parallelsesjoner

11:15-12:00 Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg - "Eldreomsorg fra A til Å"

Eldreomsorg fra A til Å – Faggruppen presenterer pågåande forskingsprosjekt om eldrehelse og eldreomsorg

Sted

Kantinen, 1. etasje, Årstadveien 17

Innlegg

Når kan musikkterapi hjelpe ved uro hos mennesker med demens? MUSIAGI, Et tverrfaglig forskningssamarbeid.
Frode Aass Kristiansen, POLYFON Kunnskapsklynge for musikkterapi.

Kan smartklokka ta like godt vare på bestemor som en sykepleier kan?
Bettina Husebø, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.

Prioritering og politikk i de kommunale hjemmetjenestene.

Astrid Ouahyb Sundsbø, Senter for Omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet.

Moderator

Bettina Husebø, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og representant i Faggruppen for eldrehelse og eldreomsorg.

11:15-12:00 Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppen presenterer innlegg om tannhelse blant immigranter, musikk, helse og rettigheter, kompetansebehov og hvordan migrasjonshelse i helse- og sosialutdanningene.

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Innlegg

Oral Health among immigrants. Perceptions related to “sugar consumption & tooth brushing”
Manal Mustafa, Senior researcher, Oral health Centre of Expertise
Abstract: Immigrant families are known to be at a higher risk of food insecurity that associated with different diet-related morbidities including chronic heart disease, diabetes, Overweight and obesity. Dental caries is high among immigrants and previous reports indicated that, socio-economic factors, infrequent toothbrushing habits, and consumption of cariogenic beverages were identified as significant caries risk factors. This presentation discusses the most prevalent oral diseases among the immigrant, causes and intervention policies that were adopted and to be adopted in the future.

Musikk, helse og rettigheter – Hvordan kan musikk fremme velvære og styrke medbestemmelse i arbeid med enslige mindreårige migranter?
Ole Kristian Einarsen, PhD stipendiat, Fakultet for kunst og musikk og design, Universitetet i Bergen, musikkterapeut og musiker
Sammendrag: Ole Kristian Einarsen vil i denne presentasjonen gi et innblikk i hvordan forskning fra musikkterapi kan være med på å forstå hvordan musikk kan bli brukt som en helseressurs for økt livskvalitet, egen forståelse av psykisk helse og sosiale strukturer. I presentasjoen vil Ole Kristian gi et innblikk i hans pågående PhD prosjektet: Musikk, helse og rettigheter. Prosjektet er rettet mot enslige mindreårige migranter og vil utforske hvordan musikkaktiviteter og hverdagsbruk av musikk kan være med på å skape bærekraftige strukturer for å møte globale utfordringer som migrasjon og helse, med særlig fokus på musikk, helse og relaterte policyperspektiver i sammenheng med enslige mindreårige migranter.

Migrasjonshelse i helse- og sosialfagene
Maria Nordheim Alme, førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgksulen på Vestlandet
Ingrid Onarheim Spjeldnæs, førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
Sammendrag: Migrasjonshelse er et stadig voksende og aktuelt felt som profesjonsarbeidere i helse- og sosialsektoren trenger oppdatert kunnskap om. Denne presentasjonen tar utgangspunkt i hvilken plass migrasjonshelse har i utdanningene innen helse- og sosialfagene med utgangspunkt i Høgskulen på Vestlandet. Følgende spørsmål blir tatt opp gjennom presentasjonen: 1) Hva er status per i dag? 2) Hva er kompetansebehovet og hvorfor er det viktig å inkludere denne tematikken i helse- og sosialfagutdanningene? 3) Hvilke utfordringer ser vi i implementeringen av migrasjonshelse i disse utdanningene? og 4) Hvilke muligheter kan vi se for oss for tematikken fremover i helse- og sosialfagutdanningene? Disse spørsmålene vil dra oss gjennom status, utfordring og muligheter for migrasjonshelse i helse- og sosialfagutdanningene og avrunde med spørsmål til tilhørerne om innspill på implementering av tema i helse- og sosialfagene.

Lunsjsamtalen

12:00-13:15 Hvordan skaper vi en bærekraftig helsesektor på tvers av næring, akademia og offentlige tjenester?

Hvordan skaper vi en bærekraftig helsesektor?

I Bergen har vi et unikt nettverk som kan tilrettelegge for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene, akademia og helsenæring, men klarer vi å gjøre god nytte av dette? Alrek helseklynge, Eitri helseinkubator, Bergen næringsråd, VIS og Norwegian Smart Care Cluster møtes til lunsjsamtale. Roald Kvam fra Motitech vil innlede med å fortelle om reisen fra en ide i Etat for sykehjem i Bergen Kommune, til at mange tusen eldre  sykler verden rundt.

Med utgangspunktet i fire hovedmål for Forskningsrådets helseportefølje, tar vi en åpen diskusjon om barrierer og muligheter for økt samhandling og koordinering mellom svært ulike aktører. Felles for alle er et stort samfunnsengasjement for å bidra til utvikling av en bærekraftig helsesektor.

Samtalen tar utgangspunkt i erfaringsdeling og refleksjoner fra ulike perspektiv.

  • Hvordan skaper vi god folkehelse og flere leveår for den enkelte?
  • Hvordan sikrer vi at helsesektoren leverer gode, kunnskapsbaserte og bærekraftige helsetilbud?
  • Hvordan skal helseforskningen i Alrek Helseklynge bli verdensledende?
  • Hva skal til for å gjøre helsenæringen robust og konkurransedyktig?

Samtalens viktigste omdreiningspunkt: Hvilke gevinster er det ved å samarbeide, eller er det best å holde fokus på egne mål og meritter?

Vi spanderer lunsj til påmeldte!

Andre kan kjøpe lunsj i kantina til Sammen – rikelig med plasser å nyte denne også i andre deler av kantinen og i fellesarealene.

Deltakere i samtalen:
Arild Kristensen, Leder for Norwegian Smart Care Cluster
Torleif Lunde Markussen, Leder Eitri Helseinkubator
Roald Kvam, Motitech AS
Silje Mæland, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, medlem faglig forum Alrekhelseklynge og leder for FOU møteplassen i Idrettsklynge Vest.

Kari Øritsland fra VIS er moderator for samtalen. Hun jobber med forskningsdrevet innovasjon, og representerer Bergen Næringsråd sin ressursgruppe for helse.

Arrangører:

Alrek Helseklynge
EITRI helseinkubator
Norwegian Smart Care Cluster
Bergen Næringsråd, ressursgruppe helse

Parallelsesjoner

13:15 - 14:00 Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet - Brukermedvirkning og brukerkompetanse. Presentasjon av prosjektet "Brukarstyrt dag på helsepedagogikk kurs for helsepersnell" NB: Snart fulltegnet!

Faggruppen vil presentere forelesningen «Brukermedvirkning og brukerkompetanse  – hva er det og hva skal vi bruke den til? Presentasjon av prosjektet «Brukarstyrt dag på helsepedagogikk kurs for helsepersonell«

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Deltakere

Kristin Tuven, brukerpanelet Alrek helseklynge
Marianne Håheim, tidligere leder av brukerpanelet Alrek helseklynge
Marie Tjelta, leder for Lærings og mestringssenteret, Helse Bergen

 

13:15-14:00 Faggruppe for innovasjon og e-helse NB: fulltegnet!

Vil du lære mer om hvordan vi jobber med kompetanse og møteplasser for innovasjon og e-helse? Da er dette sesjonen for deg! Hør om det nye Alrek-prosjektet for å få på plass et etterutdanningstilbudet skreddersydd for helsetjenestenes behov for kompetanse inne digitalisering, DigiFlexHelse. Hør om den nye og spennende konferansen «Digital helse-dager» som går av stabelen 1.-2. juni 2022. HVL og Helse Bergen står i bresjen for denne, når de nå går fra to til én felles konferanse i Alrek helseklynge. Faggruppen vil også presentere TekPrat som klyngen er partner i, og dere som deltar får anledning til å være med å påvirke disse to viktige møteplassene.

Sted

Edda, 0. etasje, Årstadveien 17

Innledere

Hege Rob Moi, leder for seksjon for e-helse, Helse Bergen
Tine Nordgreen, førsteamanuensis, Insitutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, psykologspesialist og senterleder for ForHelse, Helse Bergen
Synnøve Olset, innovator og TekPrat-ansvarlig, Helse Vest IKT
Liv Jorunn Solstad, rådgiver, Senter for omsorgsforskning Vest, HVL

 

14:15-15:00 Faggruppe for registre

Faggruppe for registre arbeider for god bruk av registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. I denne sesjonen vil vi presentere selve faggruppen (mandat, medlemmer og aktiviteter), et nytt og viktig samarbeidsprosjekt i gruppen (Helseprofil 0-20), samt noen sentrale registre ved Folkehelseinstituttet i Bergen (Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret og Hjerte- og karregisteret)

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Program

  • Presentasjon av faggruppen
  • Helseprofil 0-20 – en forløper til et oppvekstregister
  • Sentrale registre ved Folkehelseinstituttet (FHI)

14:15-15:00 Faggruppe for barn og unge - Sammen om utvikling av tilbud for barn og unge NB! Snart fulltegnet

Hvordan blir gode samarbeid etablert og hva kjennetegner felles utviklingsarbeid som fungerer? I denne sesjonen blir det en presentasjon av program for Folkehelse/prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier», samt en presentasjon av prosjektet «Sammen for barn og unge i Bergen».

Sted

Edda, 0. etasje, Årstadveien 17

Innleggsholdere

Maria Løvvik Norheim, leder faggruppen barn og unge, psykologspesialist,
Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie, Bergen kommune
Randi Træland Hella, prosjektleder, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune
Jens Christoffer Skogen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Birgit Frantzen, prosjektleder, Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie, Bergen kommune
Ragnhild Lygre, prosjektleder, Ambulante tjenester/PBU, Helse Bergen

Studentworkshop – Bergen Entrepreneurial Academy (fulltegnet)

13:15-15:30 Studentworkshop: Innovasjon i helse. NB: Fulltegnet!

Alrek helseklynge og Bergen Entrepreneurial Academy (BEA) inviterer studenter fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NHH Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høyskole til workshop om innovasjon i helse. Her får studentene lære om innovasjon gjennom faktiske caser som de blir utfordret til å løse. Vi gleder oss til å høre studentenes ideer og løsninger – det er dere som skal løse morgendagens utfordringer. Inne helse er det stort innovasjonspotensiale, så vi håper at studenter fra alle studieprogrammer vil melde seg på! 

Vi avslutter workshopen med pizzafest for studentene!

Sted

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17

Deltakere

Bettina Husebø, professor og leder for innovasjon, Institutt for global helse og samfunnmedisin, Universitetet i Bergen
May-Ruth Tolleshaug, programleder for Smart omsorg, Bergen kommune
Lars Peder Vastshelle Bovim, leder for Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen
Susan Johnsen, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdeling ved Universitetet i Bergen, og representant fra BEA.

Trykk her for å melde deg på workshopen

Trykk her for å melde deg på Alrekdagene

Alrekdagene 2021

22.-24. september 2021

Årstadveien 17