MENY

Alrekdagene 2022, 21.-23. september!

22.-23. september 2022

Årstadveollen - flere lokasjoner.

Alrekdagene 2021 fikk svært positive evalueringer! Vi i Faglig forum er nå i full gang med å sette opp programmet for 2022. Følg med, og før sommeren vil det meste være på plass!

«Alrekdagene 2022 – å skape samhandling, kunnskap og løsninger»

Bli kjent med hva som foregår i klyngen! Delta på lansering av vår nye strategi og på startskuddet for Alrekpodden. I årets Alrekdager inviterer vi deg til å besøke Alrekpartnerene dine også utenfor Årstadveien 17, på nye Haraldsplass helsecampus og på Energisenteret i Glassblokkene.

Vi gjentar suksessen fra i fjor med temadag i Bergen kino. Vi kickstarter derfor Alrekdagene 2022 med en «Day Zero» der vi viser filmen «Nattebarn» – en film om å velge livet. Etter filmen får vi høre fra regissør og vi utforsker hvordan vi på tvers av idrett, musikk, helsetjenester og akademia kan bidra til at flere velger å leve. Vi ønsker særlig studenter velkommen til denne temadagen, som arrangeres sammen med Idrettsklynge Vest og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi.

Torsdag 22. september blir det formell åpning i aulaen «Midgard» på Alrek og vi lanserer Alrek sin nye strategi! Vi har invitert ledere i klyngen til å delta i debatt på hvordan vi bedre kan samhandle for å omsette kunnskap til løsninger for folk og tjenester. Under lunsjen beveger vi oss sørover på Årstadvollen til Energisenteret i glassblokkene på Haukeland universitetssykehus. Flere i klyngen tar nå i bruk VR og gamingteknologi i helse- og omsorgstjenester, såvel som i utdanning. Vi tenker det er mye å lære på tvers, og at det dessuten er gøy for alle andre å se hva som er på gang!

Fredag 23. september er det dags for det første Alrekarrangementet på Haraldsplass nye helsecampus. Med overskriften «Praksislæring – fra diltere til bidragsytere?» tar fatt på Alrek sin visjon for utdanning og fullverdige praksisarenaer. Praksis er både en flaskehals og en døråpner, og vi vil utfordre og oppfordre til samhandling for å oppnå mål om mer og bedre praksislæring. Vi avslutter dagsprogrammet med et karrieretorg for studenter og arbeidsliv, der vi håper alle partnere vil se sitt snitt til å komme i kontakt med potensielle rekrutter!

Forskningsnatten «En generasjon satt på spill?» vil sette punktum for årets Alrekdager. Kampen mot skjermen er et velkjent fenomen blant foreldre. Gaming har blitt den største fritidsinteressen blant barn og unge – setter vi helse og fremtid på spill? Eller bekymrer vi oss uten grunn? Alle foreldre er velkommen til kunnskapspåfyll for å gjøre kloke beslutninger om gaming og helse sammen med sine barn.

Alrekdagene legges også i år til Forskningsdagene i Bergen, og som i fjor har samarbeidsarrangement med Idrettsklynge Vest og Polyfon kunnskpasklynge for musikkterapi.

 

Hva gjorde vi i 2021?

Programmet for Alrekdagene 2021, finner du her.

Åpningen med debatten «Skal samfunnet betale for forskning som ikke blir brukt?» finner du her.

Program - kommer her!

Vi er åpne for innspill!

Kontakt

Klyngefasilitator Berit Angelskår: post@alrekhelseklynge.no

«Hvordan få flere til å velge livet?» Tamadag med filmframvisning, Alrekdagene 2022

21.-21. september 2022

Bergen kino Magnus Barfot, MB1

Alrekdagene 2022, 21.-23. september!

22.-23. september 2022

Årstadveollen - flere lokasjoner.

«En generasjon satt på spill?» Forskningsnatt, Alrekdagene 2022

23.-23. september 2022

Spillhuset i Bergen

Digital helse-dager 2023 – sett av dagene

24.-25. mai 2023