Engasjerte deltakere og potensielle partnerskap – en vellykket første kafédialog

Mandag 8. april var det kafèdialog for kommuner og forskningsmiljøer, med l om å mobilisere til søknader til Forskningsrådets utlysning av 150 millioner kroner til forskning helse og omsorg i kommunene. Deltakerlister nederst i saken.

150 millioner til forskning på helse og omsorg!

På seminaret kunne spesialrådgiver Torbjørg Øyslebø i Forskningsrådet røpe at det vil utlyses rundt 150 millioner kroner til forskning på helse- og omsorgstjenester i kommunene, som er 46 mill mer enn tidligere annonsert!

Med utgangspunkt i dette, arrangerte Alrek helseklynge, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og USHT Vestland (Hordaland) for første gang kafédialog. Dette ble en ypperlig sjanse for kommuner og forskningsmiljøer til å knytte kontakt med hverandre, som en potensiell start på nye samarbeid og ny helseforskning. 

Potensial for nye partnerskap. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Et spennende initiativ 

Initiativet ble tatt godt i mot av deltakerne, deriblant professor May Hauken fra senter for krisepsykologi. 

Jeg synes det er et veldig flott og viktig samarbeid som foregår her. Selv har jeg et konkret forskningsprosjekt og ønsker rekruttering. Prosjektet handler om kommunal kreftrehabilitering, og jeg ønsker å nå ut til flere kommuner. 

Hauken er ikke alene om å håpe på å få knytte relevante forskere opp mot egen kommunes konkrete problemstillinger. 

– Det er utrolig spennende å få muligheten til komme i kontakt med forskere som har interessefelt som samsvarer med våre lokale spørsmål, som for eksempel prioriteringsspørsmål. Her kan må få konkrete svar basert på kunnskap, sa Elizabeth Bell fra Voss herad.  

Representantene fra Etat for vurdering og rehabilitering i Bergen Kommune syntes også at initiativet var spennende: – Man får fantastiske muligheter for å sy sammen forskerens interesser med behov fra kommunen. Vi observerte flere forskere på den forhåndspubliserte deltakerlisten som går over ens med våre problemstillinger. Vi gleder oss til resten av seminaret, sa Anita Brekke Røed i forkant av Kafédialogen. 

Siv Raum og Anita Brekke Røed. Foto: Vilde Opheimshaug Moheim

En arena for nye partnerskap 

Blant deltakerne var også Synnøve Ygre Hauge og Hilda Andersen fra Forskningsenhet for helseundersøkelser. I løpet av seminaret fungerte de som fluer på veggen med mål om å bistå med å realisere eventuelle partnerskap: – Dersom det foregår magi her inne, og forskerne og kommunene finner potensielle samarbeid, er vi her for å stille opp med vår forskningserfaring. 

Hilda Andersen og Synnøve Ygre Hauge. Foto: Vilde Opheimshaug Moheim

På vei ut sørget arrangørene for å forhøre seg med deltakerne om hvordan de opplevde Kafédialogen, og om de hadde truffet noen potensielle samarbeidspartnere. 

– Både forskere og kommunerepresentanter virket veldig fornøyd, og hadde fått med seg både navn, nummer og nye ideer. En av forskerne sa at de ble bedre kjent med kommunene sine behov, og kunne innrette prosjektplaner mot dem – og det er jo akkurat det kommunene ønsker! En kommunerepresentant formelig strålte på vei ut døren, og sa at de hadde to potensielle prosjektideer og samarbeidspartnere med seg når de gikk. Det var mange tilbakemeldinger i samme lei, så det var utrolig inspirerende, forteller en engasjert klyngeleder, Berit Angelskår, mens hun rydder stoler og bord, og avslutter: 

– Dette ville de ha mer av, og det var fullt opp på begge sidene av kafébordene hele tiden. Veldig gøy, siden dette var et slags prøveprosjekt med et konsept vi aldri har testet ut før. 

Sosialisering i pausen. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg
Fra venstre: Gunnhild Neerland, Bergen kommune etat for barn og familie. Maria Norheim, Bergen kommune etat for barn og familie. Lin Sørensen, professor UiB. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg
Fra høyre: Lillebeth Larun, FHI. Herdis Moldøen, Kunnskapskommunen Vest. Nina Rydland Olsen, fagseksjon for kunnskapsbasert praksis ved HVL. Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Utlysningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) og KS. Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er de som har kommet lengst i å pilotere og utvikle en struktur for å organisere kommuner i lokale klynger og regionale forskningsorgan. De har også kommet med viktige innspill på behovene som utlysningen bør innrettes mot.

Forskningsmiljøer tilknyttet Alrek helseklynge var invitert, sammen med alle kommunene i Helse Bergen og USHT sitt nedslagsfelt. Seminaret samlet fagpersoner fra sykehus, forskningsinstitusjoner, universitet og høyskoler.

Seminaret startet med en gjennomgang fra kommunesektoren som kartla hvilke behov og ønsker kommunene har. Disse behovene var sentrert rundt tema som forebyggende helsearbeid og livsmestring, sammenhengende helsetjenester, og hvordan man kan jobbe på nye måter med færre hender.

Basert på disse satsingsområdene ble det deretter lagt til rette for dialog der forskere kunne gripe sjansen til å ta kontakt med kommunene aktuelle innenfor deres interessefelt, for å sondere prosjektmuligheter sammen med dem.

Foto: Silje Losnegaard Hakvåg

Presentasjoner, deltakerliste, kommuneoversikt og nyttige lenker

presentasjoner kommer snart

Presentasjoner fra Forskningsrådet, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og Kommunenes Strategiske Forskningsorgan

Deltakerliste: Følg opp og ta kontakt med forskere eller andre deltakere du traff på seminaret, her finner du deltakerliste

Kommuneoversikt: Følg opp og ta kontakt med kommunene du fikk dialog med på cefeen

Utlysningen fra Forskningsrådet

Program for mobiliseringsseminaret 8. april 2024, inkludert deltakerliste

Arrangører

Alrek helseklynge

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

USHT Vestland (Hordaland)

Foto: Vilde Opheimshaug Moheim

Skrevet av: Vilde Opheimshaug Moheim Oppdatert: 23.04.2024 (Først publisert: 09.04.2024)