MENY

Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 mill til forskning på helse og omsorg i kommunene

8.-8. april 2024

14:00 - 16:00

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Vi inviterer til Kafédialog for kommuner og forskningsmiljøer, for å mobilisere til søknader til Forskningsrådets utlysning av 104 millioner til forskning på helse og omsorg i kommunene.

Unik mulighet til å initiere nye partnerskap

Alrek helseklynge, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og USHT Vestland (Hordaland) har gleden av å arrangere Kafédialog for kommuner og forskningsmiljøer. Bli bedre kjent med utlysningen, med kommunenes behov og ønsker, og med forskere fra ulike felt! Vi bruker første del til presentasjoner, og andre del til kafédialog.

Forskningsrådet, i samarbeid med Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) og KS, vil utlyse nærmere 104 millioner kroner til forskning på helse- og omsorgstjenester i kommunene. Brukerorganisasjoner og næringsliv som har interesse i søknadssamarbeid er også velkommen til å delta.

Påmelding er stengt.

Kontakt og praktisk informasjon finner du nederst på siden.

 

Kommunene sine behov

Satsingen skal ta utgangspunkt i kommunene sine behov, og temaområder for utlysningen har allerede blitt offentliggjort:

  • Forebyggende helsearbeid og livsmestring
  • Sammenhengende helsetjenester – bedre overganger fra 2. – til 1. linjetjeneste (og overganger innad i kommunene)
  • Hvordan jobbe på nye måter – med færre hender (teknologi, innovasjon – mer bærekraftige helsetjenester) – og fokus på sårbare og utsatte grupper som minoriteter, eldre, ROP, og utenforskap.

Hva er kafédialog?

Vi inviterer alle kommuner i Helse Bergen sitt område til å holde hver sitt cafebord og være åpen for dialog. Kafédialogkonseptet er en aktiv møtearena hvor forskere kan sonderer prosjektmuligheter sammen med kommunene. Kommunene får formidle hva de er opptatt av og forskerne får direkte kontakt, mulighet til å bli bedre kjent med de ulike kommunene, og finne ut hvilke kommuner som er aktuelle i samarbeid innenfor deres interessefelt.

Se opptak fra KS og Forskningsrådet sitt webinar om utlysningen, fra 15. februar 2024, her

Formøte med Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, for kommuner

Representerer du en kommune som ikke er med i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest? Da er du velkommen til å delta på et formøte, for å få mer informasjon om samarbeidet. Møtet avholdes kl.12.45-13.45 mandag 08.april på Alrek.

Påmelding finner du her: Påmelding til formøte for Mobiliseringsseminar og kafédialog på Alrek 08.april (office.com)

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er samarbeidsparter til Alrek helseklynge, med åtte kommuner og syv forskningsinstitusjoner. Partnerne samarbeider om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i de kommunale tjenestene – for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene.

Print

Program

Hvordan komme seg til Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Adressen til Alrek helseklynge er Årstadveien 17, 5009 Bergen.

Midgard ligger i 0. etasje, en trapp ned når du ankommer hovedinngangen ved kantina. Se etter skilt til rommet i taket. Her finner du kart til rommet og bygget i Mazemap.

For deltakere som reiser kollektivt: Man kan ta buss nummer 5, 6, eller 16E. Busstoppene Statsarkivet og Årstadveien stopper like ved Alrek helseklynge. Man kan også ta bybanen (Linje 2) i retning Fyllingsdalen, til bybanestopp Haukeland sjukehus.

For deltakere som kommer med bil: Det er parkering mot avgift i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale sykehus, eller ved Statsarkivet. Man kan ellers benytte parkeringsappen «P i Bergen» i boligområdene rundt Alrek.

Alternativt kan man også parkere i ByGarasjen og ta buss/bybane opp derfra.

Kontakt

Kontakt for kommuner:

Karen Haugvaldstad (praktiske spørsmål)
Alrek helseklynge-koordinator i Byrådsavdeling for helse og omsorg,
Tlf: 40 80 16 35

Cathrine Horn Sommersten (om cafebord og tema)
Rådgiver for forskning, innovasjon og utdanning
Tlf: 48 35 05 19

Anne Marita Milde (formøte)
Fagleder
Tlf: 408 16 014

 

Kontakt for forskere og andre:

Berit Angelskår
Klyngeleder Alrek helseklynge
tlf: 971 60 633

Arrangører

Alrek helsedager 2024

18.-20. september 2024

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg