DigiFlexHelse – nytt videreutdanningstilbud for arbeidstakere i helsesektoren

– Et digitalt kurs om digitalisering, sier prosjektleder Tine Nordgreen.

DigiFlexHelse er et nytt pilotprosjekt som sikter mot å øke kompetansenivået til ansatte i helsesektoren.

Pilotprosjektet startet opp høsten 2022. Første samling fant sted i Alrek helseklynge 5. september. Fire dager før hadde studentene fått digital tilgang til kurset.

Prosjektet bygger opp under Helseinformatikk og digitalisering, som er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Vi fikk god tilbakemelding fra studentene på dette studiet, og ønsket derfor å øke tilgjengeligheten ved å tilby et digitalt kurs om digitalisering, sier prosjektleder Tine Nordgreen.

Hun sier også at ønsket om mer vekt på studentaktiv læring spilte en stor rolle i utformingen av dette prosjektet.

– Studentene ønsker en mer aktiv rolle i læringen sin, og får mer kunnskap i hvordan de kan fortsette å tilegne kunnskap på en mer fleksibel måte.

Tett samarbeid med partnere

Nordgreen har fått med seg en rekke partnere (se liste til høyre) fra helseinstitusjoner og kommuner i og rundt Bergen. Et tett samarbeid med disse er viktig for prosjektet.

– Vi må jobbe med partnerne for at utdanningen skal bli relevant for deres ansatte. De som tar dette studiet har jobbet i helsesektoren i minst to år, og det er ønskelig at de til daglig jobber med digitalisering slik at de får mest mulig utbytte av studiet.

I april møtte hun alle partnerne i en todagers workshop der de fikk formidle grundig hva de behøvde.

– De ulike instititusjonene har forskjellige behov innen personvern, digital helsetjeneste og brukerinvolvering. Gjennom tett dialog får vi tilpasset studiene etter behovene, sier Nordgreen.

Studiet er på masternivå med 20 studiepoeng til sammen fordelt på fire emner. Studentene må ha fullført bachelorstudiet og jobbet minst to år i helsesektoren for komme inn. Det er meningen at studentene tar kurset ved siden av jobb.

Det blir en ny obligatorisk samling på Alrek helseklynge i november. Nordgreen tror samlingene på Alrek blir viktig.

– Siden studiet foregår digitalt, er det viktig å delta i samlingene slik at studentene kan dele sin erfaring, og ikke minst hvilke typer utfordringer de har – både i arbeidsdagen og i forbindelse med studiet.

Viktig for Alrek helsklynge

Klyngefasilitator ved Alrek helseklynge, Berit Angelskår er svært fornøyd med at kurset er startet opp på Alrek.

–  DigiFlexHelse er eksempel på akkurat det vi ønsker å få til her i Alrek helseklynge. nemlig samhandling på tvers av sektorer, for å ruste oss for fremtiden. I fremtiden har vi ikke råd til å drive velferden slik vi gjør i dag. Digital helse er en viktig vei mot en bærekraftig helse- og omsorgssektor. Da trenger vi økt kompetanse, sier Angelskår.

Hun liker at studiet er tilpasset behovet for helseinstitusjonene.

–  Utdanningen utvikles i samarbeid mellom forskere, utdannere og de som trenger kompetansen, nemlig kommune og sykehus. Dette gjør at den blir mer treffsikker mot arbeidslivets behov. Første kull med studenter er ikke bare prøvekaninene, de er også utdanningens viktigste konsulenter! Derfor får de etterutdanningen gratis, med å dele sine erfaringer og bidra til å forme studiet videre.

Angelskår tror også at det formatet studiet er bygd opp på, gjør det enklere for studentene å tilpasse videreutdanningen etter hvilke behov de har.

– Kurset er bygd opp på en svært fleksibel måte. En kan studere når en har tid, og velge modul utfra kompetansebehovet. En trenger ikke ta modulene i rekkefølge, ei heller ta alle modulene. Rene gavepakken til helse- og omsorgssektoren!

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Samarbeidspartnere

Bergen kommune
Alver kommune
Voss herad
Bergen Næringsråd
Helse Vest IKT
Helse Bergen
VIS Innovasjon
Vaksdal kommune

Mer om DigiFlexHelse kan du lese her.

Første samling ved Alrek for studenter i DigiFlexHelse

Oppdatert: 13.09.2022 (Først publisert: 13.09.2022)