MENY

Brukermedvirkning – hvordan få det til?

Hvordan kan vi bygge opp et fellesskap rundt brukermedvirkning i Alrek? Dette var tema for workshopen 18. august.

Arbeidsgruppe på brukermedvirkning

Styringsgruppen nedsatte en egen arbeidsgruppe for brukermedvirkning i januar tidligere i år. Gruppen skal samle nødvendig innsikt for å vurdere om det er formålstjenlig å gå videre med ideen om et felles senter for brukermedvirkning i Alrek helseklynge. Er det et senter som er løsningen, eller kan vi tenke andre måter å bygge opp et fellesskap rundt brukermedvirkning i Alrek? Dette spørsmålet var noe av det gruppen søkte svar på under workshopen.

Engasjerte forskere under gruppearbeidet. Foto: Berit Angelskår

Lill Susann Ynnesdal Haugen fra Institutt for helse, miljø og likeverd, ved Universitetet i Bergen (UiB), har ledet arbeidet med workshopen på vegene av arebidsgruppen. I arbeidsgruppen representerer hun både Det psykologiske og Det medisinske fakultet ved UiB:

– I arbeidet med workshopen opplevde jeg bred interesse for et fellesskap rundt medvirkning i forskning og utvikling i Alrek, og det at vi fylte opp Borgertun med engasjerte deltagere vitner jo om det.

Hva har vi, og hva kan du bidra med?

Å få en oversikt over hva som finnes i klyngen og hva de enkelte kunne bidra med av ressurser, var noe av innsiktsarbeidet som ble gjort under workshopen. Første delen var «speedpresentasjoner» fra prosjekter og prosesser som involverte brukere.

– De spennende presentasjonene i første del og idefesten i andre del, gir oss et godt innblikk i de rike ressursene Alrek har når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling. Imidlertid så vi gjennom idefesten at mye foregår i hver vår «silo». Vi har en vei å gå for å bygge opp et aktivt fellesskap rundt medvirkning, der vi for eksempel kan lære fra hverandres erfaringer istedenfor at hver enkelt klyngepartner skal finne opp «hjulet» selv. Det er jo også sløsing med verdifulle ressurser, fremhever Haugen.

Engasjerte Helse-Bergen-ansatte i diskusjon og gruppearbeid. Foto: Berit Angelskår

– Noen ble nok litt overrasket over at de i workshopdelen skulle ta utgangspunkt i seg selv og egne ferdigheter, og ikke i avdelingen sin samlede kompetanse. Min erfaring sier at god samhandling nettopp blir en suksess når personene involvert er engasjerte og ønsker bidra – selvsagt i kombinasjon med støtte fra leder, skyter klyngefasilitator, Berit Angelskår inn.

Ny workshop 10. november

– På neste workshop om medvirkning i forskning og utvikling i november skal vi bygge videre på dette med et enda større fokus på hva slags fellesskap vi tar mål av oss å bygge opp rundt medvirkning i forskning og utvikling og hvordan vi kan få det til i praksis, forteller Haugen.

Dersom du ønsker å bidra på november-workshopen, kan du melde deg på her.

Arbeidsgruppen sitt mandat

Arbeidsgruppen på brukermedvirkning i Alrek helseklynge, bes ta utgangspunkt i rapport utarbeidet av såkornsprosjektet og med bakgrunn i denne, samle nødvendig/ utfyllende innsikt for å kunne:

  • beskrive dagens situasjon og utfordringer
  • konkretisere behov for å samarbeide om kompetanse og metodeutvikling på brukermedvirkning i tjenesteutvikling og forskning, i Alrek
  • undersøke behov for samarbeid om forskning på brukermedvirkning, i Alrek
  • vurdere behov for å samordne veiledning, kurs, metoder og rekruttering av brukermedvirkere, og evt andre felt
  • beskrive hva partnerne er villige til å bidra med økonomisk
  • vurdere om det er formålstjenlig å gå videre med ideen om et felles senter for brukermedvirkning i Alrek, herunder kartlegge grenseoppganger for et senter, inkludert hvordan forskjeller i lovpålagt ansvar og eksisterende struktur for brukermedvirkning i helseforetaket, innvirker på et evt senter.

Medlemmer i Arbeidsgruppen på brukermedvirkning, nedsatt av Styringsgruppen 2023

Lill Susann Ynnesdal Haugen

Førsteamanuensis, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Berit Angelskår

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Trude Hjortland

Rådgiver og prosjektleder, Seksjon for samhandling, Haukeland universitetssykehus Helse Bergen

Eileen Langedal

Rådgiver, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

Cathrine Bjorvatn

Spesialrådgiver, Helse Bergen

Jens Christoffer Skogen

seniorforsker, Folkehelseinstituttet

909 52 799

Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Prosjekter

Prosjekter

Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Fullsatt Borgertun under workshop om brukermedvirkning. Foto: Berit Angelskår

Oppdatert: 18.09.2023 (Først publisert: 04.09.2023)