MENY

Brukermedvirkning i forskning: Hva har vi og hva vil vi bygge opp i fellesskap?

18.-18. august 2023

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Velkommen til lunsjworkshop! Dere får en smakebit på de rike ressursene vi har i Alrek helseklynge når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling. Så skal vi ha en idefest om hva vi i fellesskap kan bygge opp.

Foto: Hanna Busing / Unsplash

Fredag 18. august kl.11:00-13:00, med diskusjon og mingling fra 13:00 til 14:00, inviterer vi til en lunsjworkshop om Brukermedvirkning i forskning: Hva har vi og hva vil vi bygge opp i fellesskap?

Seminaret er fulltegnet – vi gleder oss!

Initiativet på en satsing rundt brukermedvirkning i Alrek kom fra klyngens Brukerpanel. I denne workshopen skal vi få en smakebit på de rike ressursene vi har i Alrek helseklynge når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling. Smakebiten blir i form av korte innlegg som viser frem flere prosjekter ved Alrek som involverer medvirkning i forskning og utvikling.

Så skal vi ha en idefest om hva vi I fellesskap kan tenke oss å bygge opp når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling ved Alrek. For å klare å bygge et fellesskap rundt medvirkning på Alrek trenger vi hverandre og hverandre sine ideer!

Bak arrangementet står arbeidsgruppen på brukermedvirkning i Alrek, nedsatt av Styringsgruppen i Alrek helseklynge. Mandatet består blant annet av å samle innsikt om dagens situasjon og utfordringer, samt vurdere behov for samarbeid rundt brukermedvirkning på tvers av fagmiljøer i klyngen.

Lill Susann Ynnesdal Haugen leder arrangementet.

Program
11:00-12:00 Sted: Borgertun, Årstadveien 17
Speedinnlegg om brukermedvirkning i forskning og utvikling

Her får du smakebiter på noe av kompetansen, erfaringer og ressurser som finnes i Alrek på brukermedvirkning.

Speedinnlegg

 1. “Refleksjoner om brukermedvirkning innen mental helse forskning. Erfaringer fra starten ved Universitetet i Bergen.” Anders Lund, professor emeritus ved Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 2. «Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse og rus: Erfaringer fra forskjellige prosjekter». Marius Veseth, professor ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (herfra IKP, UiB)
 3. «Samarbeidsprosjektet UTVID». Kristin Tuven, høgskolelektor ved Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag, VID, campus Haraldsplass
 4. «Juniorforskar – deltakende handlingsforskning blant ungdomsskoleelever». Ingrid Holsen, professor ved Institutt for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (herfra Hemil, UiB)
 5. “Opplæring i brukermedvirkning i forskning ved UiB og EUPATI”. Nina Agnethe Grytten Torkildsen, førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, UiB.
 6. «Partnerskap for bedre helsetjenester: Innovativ brukerinvolvering ved hjelp av dialogmodellen – erfaringer fra fedmefeltet.» Marit Nilsen Albertsen, ph.d.-stipendiat IGS, UiB, psykoterapeut ved Institutt for psykologisk rådgivning, og Målfrid Raaheim, professor IGS, UiB.
 7. «Erfaringer med brukermedvirkning i planarbeid- Strategi for rehabilitering i Bergen kommune». Eileen Langedal, seniorrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune.
 8. «Flerkulturelle doula som medforskere: Viktige perspektiver i forskningsprosjektet rettet mot kvinner med flyktningbakgrunn». Hilde Sjøbø Asbjørnsen, ph.d.-stipendiat ved Hemil, UiB, og Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller, instituttleder ved Hemil, UiB
 9. «Medvirkning i et prosjekt som undersøker hvordan ettervernet i barnevernet fungerer for unge voksne med krysskulturell tilhørighet. Ambisjonen er å komme med kunnskapsbaserte anbefalinger om hva som fremmer medborgerskap ut fra deres eget perspektiv.» Nawar Mahmoud Ali Sayyad, ph.d.-stipendiat ved Hemil, UiB.
 10. «Forstå hvordan innovative boformer kan fremme aktiv aldring: et brukerinvolvert og kvalitativt forskningsprosjekt». Elise Førsund, ph.d.-stipendiat IGS, UiB.
 11. «Medikamentfri» psykosebehandling: et kvalitativt og brukerorientert forskningsprosjekt. Christine Henriksen Ødegård, Ph.d. fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiB (herfra IGS, UiB), etnolog, bystyrepolitiker MDG
 12. «Medforskning i et prosjekt om hvordan det er for mennesker med diagnosen engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse å være en aktør i hverdagslivet og i terapi». Andrea Varga Weme, ph.d.-stipendiat ved IKP, UiB, psykologspesialist ved Voss DPS, Helse Vest
 13. “Forskning og erfaringskompetanse i samme prosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller, funksjoner og involvering”. Kristina Bakke Åkerblom, ph.d.-stipendiat, Institutt for velferd og deltagelse, Høgskulen på Vestlandet, forfatter, psykologspesialist
 • Anders Lund Anders Lund professor emeritus
  Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
 • Marius Veseth Marius Veseth Professor
  Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
 • Kristin Tuven Kristin Tuven Høyskolelektor
  Institutt for sykepleie, VID vitenskapelige høyskole
 • Ingrid Holsen Ingrid Holsen Professor
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Nina Agnethe Grytten Torkildsen Nina Agnethe Grytten Torkildsen Førsteamanuensis
  Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Marit Nilsen Albertsen Marit Nilsen Albertsen PhD-stipendiat
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Eileen Langeldal Eileen Langeldal Spesialrådgiver
  Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
 • Hilde Sjøbø Asbjørnsen Hilde Sjøbø Asbjørnsen PhD-stipendiat
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller Instituttleder
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Nawar Mahmoud Ali Sayyad Nawar Mahmoud Ali Sayyad Ph.D. stipendiat
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Elise Førsund Elise Førsund Ph.D.-stipendiat
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christine Henriksen Ødegaard Christine Henriksen Ødegaard MDG-politier og PhD
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Andrea Varga Weme Andrea Varga Weme Psykologspesialist, Voss DPS og PhD-stipendiat
  Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
 • Kristina Bakke Åkerblom Kristina Bakke Åkerblom Ph.d.-stipendiat
  Institutt for velferd og deltagelse, Høgskulen på Vestlandet
 • Lill Susann Ynnesdal Haugen Lill Susann Ynnesdal Haugen Førsteamanuensis (leder av workshop)
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
12:00-13:00 Sted: Borgertun, Årstadveien 17
Idéfest

Alle deltakere inviteres til å komme med innspill!

13:00-14:00 Sted: Borgertun, Årstadveien 17
Mingel og diskusjon

Vi inviterer alle som har anledning og interesse til å henge igjen for mingel, knask og videre diskusjon.

Kontakt

For faglig innhold og spørsmål om arbiedsguppen: Lill Susann Ynnesdal Haugen | Universitetet i Bergen (uib.no)

For spørsmål om praktisk gjennomføring og påmelding: Berit Angelskår | Universitetet i Bergen (uib.no)

Alrekdagene 2023

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

Day Zero Alrekdagene: Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

20.-20. september 2023

M003, Kronstad 2, Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad