MENY

Brukermedvirkning i forskning: Hva har vi og hva vil vi bygge opp i fellesskap?

18.-18. august 2023

11:00

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Velkommen til lunsjworkshop! Dere får en smakebit på de rike ressursene vi har i Alrek helseklynge når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling. Så skal vi ha en idefest om hva vi i fellesskap kan bygge opp.

Foto: Hanna Busing / Unsplash

Fredag 18. august kl.11:00-13:00, med diskusjon og mingling fra 13:00 til 14:00, inviterer vi til en lunsjworkshop om Brukermedvirkning i forskning: Hva har vi og hva vil vi bygge opp i fellesskap?

Seminaret er fulltegnet – vi gleder oss!

Initiativet på en satsing rundt brukermedvirkning i Alrek kom fra klyngens Brukerpanel. I denne workshopen skal vi få en smakebit på de rike ressursene vi har i Alrek helseklynge når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling. Smakebiten blir i form av korte innlegg som viser frem flere prosjekter ved Alrek som involverer medvirkning i forskning og utvikling.

Så skal vi ha en idefest om hva vi I fellesskap kan tenke oss å bygge opp når det gjelder medvirkning i forskning og utvikling ved Alrek. For å klare å bygge et fellesskap rundt medvirkning på Alrek trenger vi hverandre og hverandre sine ideer!

Bak arrangementet står arbeidsgruppen på brukermedvirkning i Alrek, nedsatt av Styringsgruppen i Alrek helseklynge. Mandatet består blant annet av å samle innsikt om dagens situasjon og utfordringer, samt vurdere behov for samarbeid rundt brukermedvirkning på tvers av fagmiljøer i klyngen.

Lill Susann Ynnesdal Haugen leder arrangementet.

Print

Kontakt

For faglig innhold og spørsmål om arbiedsguppen: Lill Susann Ynnesdal Haugen | Universitetet i Bergen (uib.no)

For spørsmål om praktisk gjennomføring og påmelding: Berit Angelskår | Universitetet i Bergen (uib.no)

Alrekdagene 2023

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

Day Zero Alrekdagene: Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

20.-20. september 2023

M003, Kronstad 2, Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad