MENY

Konferanse: «First Nordic Conference on Medical Workplace Learning»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss

Læring gjennom klinisk praksis er helt avgjørende for enhver helsepersonellutdanning - men hvordan utvikles de sunne, kompetente læringsmiljøene hentet fra virkeligheten, i det kliniske miljøet tilegnet pasientomsorgen?

Illustrasjon: Storyset

Information in english

«First Nordic Conference on Medical Workplace Learning» September 17th to 19th 2023

 

*This page will be updated regularly with further information*

 

Premise

Learning through clinical practice is the most powerful part of becoming a health care professional.

Challenge

How to develop and support healthy and competent learning environments in real life, in clinical environments dedicated to patient care?

Aim

The conference aims to introduce cutting edge theory, research methods, and practical strategies to clinicians, educators and academics in medicine and other health professions.

Content

Plenaries will provide an overview of current pedagogical and theoretical developments in medical workplace education internationally. Extensive participatory workshops and symposia will offer participants opportunities for practice, reflection, and sharing of ideas. A 15-hours course in clinical workplace supervisory skills will be offered as one of the parallel activities.

Venue

Stalheim Hotel, 2 hours by car or train from Bergen. Transport from/to Voss station will be organized.
The program will allow participants to explore and delight in the exquisite surroundings at Stalheim.

Arrangers

Organized by University of Bergen, in collaboration with researchers from Maastricht
University and Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Cost estimate (Preliminary)

Conference fee: approx. 250 €

Hotel and all meals:

  • Standard single room (2 nights) approx. 470 €
  • Standard double room (2 nights) approx. 360 € (per person)

Travel costs in addition

Contact

For questions about the conference and non-binding registration, please contact Karen Haugvaldstad
For questions about the course in clinical workplace supervisory skills, please contact Iselin H. Kvamme

 

*Siden vil oppdateres kontinuerlig med ytterligere informasjon*

 

Mål

Konferansen har som mål å introdusere fremragende teori, forskningsmetoder og praksisstrategier for klinikere, pedagoger og akademikere innen medisin og andre helseprofesjoner.

 

Innhold

Programmet vil gi et innblikk i aktuell pedagogisk og teoretisk utvikling innen internasjonal medisinsk arbeidsplasslæring (medical workplace learning). Innholdsrike og produktive workshops og foredrag vil aktivisere deltakerne og skape rom for refleksjon og deling av ideer. Det vil som en prarallell sesjon være mulig å ta et 15-timers emnekurs i klinisk praksisveiledning (separat program og påmelding).

 

Omgivelser

Stalheim Hotel, 2 timer med bil/tog fra Bergen. Busstransport fra Voss stasjon til/fra kurset vil bli organisert.
Det planlegges et sosialt program der kultur og natur vil supplere det faglige innholdet på en fantastisk måte!

 

Arrangører

Organisert av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med forskere ved Maastricht University og NTNU.

 

Kostnadsberegning (foreløpig)

Enkeltrom 2 netter inkl. fullpensjon: 4750kr
Dobbeltrom 2 netter inkl. fullpensjon: 3600kr per person
Konferanseavgift: 2500kr
(Reiseutgifter ikke inkludert)

 

Kontakt

Ved spørsmål om konferansen eller uforpliktende påmelding, vennligst kontakt Karen Haugvaldstad.
Ved spørsmål knyttet til emnekurs i klinisk praksisveiledning, vennligst kontakt Iselin H. Kvamme.

 

Konferanse: «First Nordic Conference on Medical Workplace Learning»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg