MENY

Brukermedvirkning i helse, forskning og innovasjon

18.-18. mai 2022

Årstadveien 17, Midgard (aulaen), 0. etasje

Prosjektet «Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning» inviterer til fagdag om brukermedvirkning.

Foto: Hanna Busing / Unsplash

Vi inviterer til åpen fagdag i Alrek helseklynge. Her vil dere blant annet få høre fra brukerrepresentanter i Alrek om hva de forventer fra medvirkning, og fra brukerorganisasjonene om hva som skal til for aktiv involvering fra dem. Dere får også høre om hvordan de har bygget opp ulike sentre for involvering i Storbritannia, og innlegg om metodiske tilnærminger for å få dette til i helse- og omsorgstjenestene og i forskning.

Påmeldingen er nå stengt med 115 påmeldte. Vi gleder oss!

Ønsker du likevel å være med? Det er bare å komme, men lunsjen må du da selv skaffe deg i kantinen til Sammen.

Program

onsdag 18. mai
10:00-10:30 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Åpning

Velkommen av prosjektleder for «Et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning». Åpningssamtale med brukerrepresentantene i prosjektet.

 • Berit Angelskår Berit Angelskår Prosjektleder og klyngefasilitator
  Alrek helseklynge
 • Rune Samdal Rune Samdal Brukermedvirker
  Brukerpanelet i Alrek helseklynge
 • Kristin Tuven Kristin Tuven Brukermedvirker
  Brukerpanelet i Alrek helseklynge og erfaringspanelet til Divisjon for psykisk helse og rus, Helse Bergen
 • Stine Hope Spjeld Stine Hope Spjeld Brukermedvirker
  ForHelse Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester
10:30-11:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Gode modeller for brukermedvirkning - Læring fra Storbritannia

Brukermedvirkning implementert i helse og omsorgstjenestene – suksessfaktorer og utfordringer, læring fra Storbritannia. Eksempler fra ulike sentre i England som har lykkes med å bistå forskerer og helsetjenester som ønsker å gjøre brukermedvirkning reell, god og enklere.

 • Simon Denegri Simon Denegri Executive Director
  The Academy of Medical Science, UK
11:15-11:30 Sted:
Pause og mingel
11:30-12:30 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Hvordan sikrer vi reell medvirkning i forskning og blir (bruker)kunnskapen implementert? Å involvere brukere som medvirkere i helse- og omsorgsforskning og innovasjonsarbeid, er en tydelig forventning fra de største forsknings-finansieringsinstitusjonene. I denne bolken utforsker vi gode tilnærminger til brukermedvirkning i helseforskning og innovasjon. Vi spør forskere: Hvilke utfordringer står forskerne i når de skal involvere brukerne i helse- og omsorgsforskning? Hvordan kan forskere jobbe for at medvirkerne får satt sine spor i forskningen? Hvordan skal vi sikre brukermedvirkning fra helt vanlige pasienter og fagfolk når vi skal sjekke behov, utvikle, teste og ta i bruk nye helseløsninger i innovasjonsarbeid?

 • Gro Rosvold Berntsen Gro Rosvold Berntsen Professor og professor II
  Nasjonalt senter for e-helseforskning og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Ann-Mari Lofthus Ann-Mari Lofthus Postdoktor
  Seksjon for psykisk helse og rehabilitering, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høyskolen i innlandet
12:30-13:15 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Lunsj

Vi serverer noe lett å spise i lokalet til påmeldte. Lunsj kan også kjøpes i kantinen til Sammen i 1. etasje

13:15-15:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene

I denne sesjonen ser vi på ulike tilnærminger og metoder for brukerinvolvering i utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Vi utforsker om tjenestene er godt nok rigget for at brukere og innbyggere får påvirke utviklingen av nye helse- og omsorgsløsninger? Er det tilstrekkelig at en oppretter råd og paneler med erfaringskonsulenter, og når må vi eventuelt jobbe på andre måter? Vi ser på hvordan det jobbes lokalt og regionalt, både innad i organisasjoner og på tvers, for å bli gode på medvirkning.

Vi tar en benstrekk midt i sesjonen.

 • Trude Hjortland Trude Hjortland Rådgiver og prosjektleder
  Seksjon for samhandling, Helse Bergen
 • Helen Koldal Helen Koldal Seksjonssjef
  Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet
 • Ragnhild Hvoslef Krüger Ragnhild Hvoslef Krüger Rådgiver
  Byrådsleders avdeling, Bergen kommune
 • Liv Åse Dybdal Liv Åse Dybdal Klinikkdirektør
  Øyane distriktspsykiatriske senter, Helse Bergen
 • Trude Senneseth Trude Senneseth Psykologspesialist og PhD stipendiat
  Øyane distriktspsykiatriske senter, Helse Bergen
 • Mari Gloppen Hunnes Mari Gloppen Hunnes Senior service designer
  EGGS Design
15:00-15:10 Sted:
Pause og mingel
15:10-16:00 Sted: Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17
Medvirkning i praksis - vi gir ordet til brukerorganisasjonene

Bruker- og pårørendeorganisasjoner inviteres til samtale. Basert på deres erfaringer får vi høre om hvordan de jobber med brukermedvirkning, og hva som fungerer godt og mindre godt sett fra deres perspektiv, i forskning og i tjenesteutvikling. Hva skal til for aktiv involvering fra dem? Hva trengst fra et kompetansesenter for å drive fram god brukermedvirkning? Hvordan kan vi få til et godt samarbeid?

Vi får høre fra Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelse og Mental helse. Tone Skår, Norwegian Smart Care Cluster og VIS Innovasjon er moderator for samtalen.

 

 • Kari-Ann Baarlid Kari-Ann Baarlid Spesialpsykepleier og leder for nasjonalt erfaringspanel
  Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Gry Lien Gry Lien Styremedlem og brukermedvirker
  ALS alltid litt sterkere og NeuroSysmed
 • Jill Arild Jill Arild Landsleder
  Mental helse
 • Tone Skår Tone Skår Avdelingsleder Bergen/Prosjektleder
  Norwegian Smart Care Cluster og Vis innovasjon (moderator)

Påmelding innen 13. mai

Påmeldingen er nå stengt med 115 påmeldte. Vi gleder oss!

Ønsker du likevel å være med? Det er bare å komme, men lunsjen må du da selv skaffe deg i kantinen til Sammen.

Folkehelsekonferansen i Bergen 2023

7.-7. desember 2023

Grand Hotel Terminus

Anbefaler: SKIL-Forum 2024 – Psykt urettferdig!

8.-8. februar 2024

Scandic Flesland Airport

Bærekraftig arbeidsinkludering: Migranter

5.-5. april 2024

Auditorium M003, K2, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg