MENY

Høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten

27.-27. september 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Vi følger opp fjorårets suksessrike høstmøte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til nytt møte om forskning i primærhelsetjenesten. Målgruppen er primærhelsetjenesteforskere, klinikere, brukere, registereiere, beslutningstakere og andre interesserte!

Målet for møtet er å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og styrke samarbeidet mellom de ulike miljøene som jobber med forskning på og i primærhelsetjenesten. Det blir presentasjoner med søkelys på bruk av registerdata, men også andre prosjekt og metoder blir presentert. De som blir med på høstmøte inviteres til å melde inn korte presentasjoner av egne prosjekt. Ønsker du det, send en e-post med kort info om ditt prosjekt til inger.haukenes@uib.no, merket «HØSTMØTE» i tittel.

Seminaret er åpent for alle, gratis, og vi spanderer lunsj!

Lenke til påmelding (frist 10. september)

Program kan lastes ned her:

Invitasjon og program – høstmøte 2023

Tid og sted: Alrek helseklynge, onsdag 27.09.2023 kl 10-16 (Midgard)

Spre gjerne informasjon til andre mulige interesserte!

Høstmøtet arrangeres i samarbeid mellom: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)  og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i  NORCE, Forskingsgruppen RegForsk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Alrek helseklynge.  

Program

Onsdag 27. september kl. 10.00 til kl. 16.00
10.00 - 10.15 Sted:
Velkommen

Kaffen er klar fra 09.30!

10.15 - 11.55 TEMA
Registerdata som kilde til kunnskap om primærhelsetjenesten
10.15 - 10.40 Sted:
Slikt har vi brukt data
 • Vi starter dagen med erfaringer fra forskere som har brukt registerdata fra kommunale tjenester til å belyse to viktige tema:
  • Legevaktslegers ulike innleggelsespraksis – en risiko for pasientene?
  • Er det trygt å redusere antibiotikabruk? Pasientforløp ved infeksjoner
 • Ellen Rabben Svedahl Ellen Rabben Svedahl Førsteamanuensis
  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU)
 • Jesper Blinkenberg Jesper Blinkenberg Ph.d. og leder
  Nasjonalt senter for legevaktmedisin (NKLM)
 • Louise Emilsson Louise Emilsson Førsteamanuensis
  Avdelingsmedisin UiO og spesialist i allmennmedisin i Sverige
10.40 - 11.00 Sted:
Innovativ bruk av registerdata
 • I tillegg til kunnskap om helsetjenester og statistisk kompetanse er det behov for nye tilnærminger til registerdata for å bruke tilgjengelige data slik at vi kan få best mulig styringsinformasjon. Innovasjon er et stikkord også på dette feltet!
 • Johan Håkon Bjørngaard Johan Håkon Bjørngaard Professor i helseforskning
  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU) og leder av forskningsgruppen RegForsk
11.00 - 11.15 Sted:
Pause med kaffe/pausemat
11.15 - 11.50 Sted:
Er registerdata en gullgruve eller foreløpig bare sølv?
 • God registerforskning er svær avhengig av kvalitet på data og datahåndtering. Da er dette sentrale spørsmål: Hvordan kan vite at data vi henter fra helsepersonell er til å stole på? Hvordan jobber Kommunalt pasient og bruker register (KPR) for å legge til rette best mulige data for å forske på kommunale helsetjenester? Og hva planlegges av videre utvikling av KPR? Fra nyttår overtar FHI ansvar for registrene, – hva vil Helse- og omsorgsdepartementet oppnå, og hvordan få det til?
 • Tonje Zahl-Thanem Tonje Zahl-Thanem Seniorrådgiver
  Avdeling helseregistre ved Helsedirektoratet
 • Knut Ivar Johansen Knut Ivar Johansen Seksjonssjef
  Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet
 • Ingvild Eide Graff Ingvild Eide Graff Fagdirektør for helseregistre
  Område for helsedata og digitalisering - ledelse og stab, FHI
11.50 - 12.15 Sted:
Panelsamtale
 • Hvordan utvikle registrene som kilder til enda bedre forskning?
  • Panel med noen av formiddagens innledere
12.15 - 14.15 Sted:
«Dette holder vi på med nå - del 1» Prosjektpresentasjoner

For å bli bedre kjent med forskning og forskere i primærhelsetjenesten inviterer vi deltagerne til å presentere egne prosjekt. Det kan være en foreløpig god ide, noe du er godt i gang med eller ferdig gjennomført. 3 minutter på hver! Meld deg til inger.haukenes@uib.no, merk epost «HØSTMØTE» i tittel.

12.45 - 13.45 Sted:
LUNSJ i kantinen, Alrek
13.45 - 14.15 Sted:
«Dette holder vi på med nå. del 2» Prosjektpresentasjoner

Vi tror det er så mye på gang at vi fortsetter med prosjektpresentasjoner etter lunsj.

14.15 - 14.30 Sted:
Pause
14.30 - 15.40 Sted:
Forskning i og med primærhelsetjenesten

Svært mye av forskningen vi gjør, har som overordnet mål å bedre pasientgruppers eller hele befolkningens helse. Kommunen har tjenester til befolkningen gjennom hele livsløpet og er dermed en ideell arena både for å identifisere aktuelle kunnskapshull, og for å iverksette og evaluere ny kunnskap.

Vi får presentert Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, et samarbeid mellom kommuner og forskingsinstitusjoner for å styrke forskning i primærhelsetjenesten. Eksempler fra dette arbeidet er tilrettelegging av helsedata fra helsestasjoner for forsking og følgeforsking til omstilling i hjemmetjenestene.

Praksisnett er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for å rekruttere pasient til forsking via fastlegekontor som har en svært bred pasientkontakt. Vi får her presentert gjennomførte prosjekt og ubrukte muligheter

 • Sverre Litleskare Sverre Litleskare Forsker II, forskningsleder
  Praksisnett Vest
 • Olaug Øygarden Olaug Øygarden Forsker II
  NORCE
 • Cathrine Horn Sommersten Cathrine Horn Sommersten FoU-rådgiver
  Kunnskapskommunen
 • Lars Bergesen Lars Bergesen FoU-rådgiver
  Kunnskapskommunen
15.40 - 16.00 Sted:
Hva gjør vi frem til neste høstmøte

Vi runder av med oppsummering fra deltagere og legger planer for videre møteplasser

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg