MENY

Høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten

27.-27. september 2023

10:00

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Vi følger opp fjorårets suksessrike høstmøte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til nytt møte om forskning i primærhelsetjenesten. Målgruppen er primærhelsetjenesteforskere, klinikere, brukere, registereiere, beslutningstakere og andre interesserte!

Målet for møtet er å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og styrke samarbeidet mellom de ulike miljøene som jobber med forskning på og i primærhelsetjenesten. Det blir presentasjoner med søkelys på bruk av registerdata, men også andre prosjekt og metoder blir presentert. De som blir med på høstmøte inviteres til å melde inn korte presentasjoner av egne prosjekt. Ønsker du det, send en e-post med kort info om ditt prosjekt til inger.haukenes@uib.no, merket «HØSTMØTE» i tittel.

Seminaret er åpent for alle, gratis, og vi spanderer lunsj!

Lenke til påmelding (frist 10. september)

Program kan lastes ned her:

Invitasjon og program – høstmøte 2023

Tid og sted: Alrek helseklynge, onsdag 27.09.2023 kl 10-16 (Midgard)

Spre gjerne informasjon til andre mulige interesserte!

Høstmøtet arrangeres i samarbeid mellom: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)  og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i  NORCE, Forskingsgruppen RegForsk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Alrek helseklynge.  

Print

Program

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17

Designfrokost

18.-18. juni 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17