MENY

Alrek studentkonferanse 2024

5.-5. juni 2024

08:30 - 15:30

Alrek helseklynge, Midgard

Sett av datoen: Onsdag 5. juni 2024 avholdes Studentkonferansen på Alrek - for fjerde år på rad! Der vil studenter presentere sine hoved- og masteroppgaver. Konferansens hovedtemaer er diagnostikk og behandling, kjønn og minoriteter, helseplager og mestring, og barn og unge

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

For English version, click here.

«God forberedelse til eksamen», «motivasjon til videre arbeid» og «bekreftelse på at prosjektet er viktig» er noen av tilbakemeldingene etter fjorårets studentkonferanse i regi av Alrek helseklynge.

Konferansen er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Her vil studenter presentere master- og hovedoppgaver innen tema helse og samfunn. Både studenter i starten og i slutten av sine prosjekter kan presentere.

Studentkonferansen er en unik sjanse for studenter til å vise fram sitt arbeid, for arbeidslivet til å treffe de som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, og for bachelorstudenter til å bli inspirert for master!

Påmelding til konferansen finner dere her!
Påmeldingsfrist: 29. mai

Print

Alrek studentkonferanse 2024

Er du student og vurderer å presentere? Call for abstracts

Call for abstracts er ute, og du kan sende inn abstract til Alrek studentkonferanse her. Frist for innsending er mandag 12. mai kl. 23.59.

Her sender du inn et kort sammendrag fra ditt master- eller hovedprosjekt. Du kan presentere prosjektplanen din for å få innspill og tilbakemeldinger, eller presentere konklusjon eller foreløpige analyser. De med prosjektplan vil ha 5 minutter å presentere, og de med analyser og funn vil ha 10 minutter.

En vitenskapelig komite vil vurdere innsendte abstracts, og du får svar i midten av mai om du blir valgt ut til å presentere. Da blir dere plassert i ulike tematiske symposier.

Tema for de ulike symposiene blir definert på bakgrunn av innsendte abstracts. Hovedtema for konferansen er helse og samfunn.

Hva får jeg ut av å presentere?

Studenter melder tilbake at å spisse prosjektet ned til en kort presentasjon på 5 eller 10 minutter, gir dem bedre forståelse for eget prosjekt og at de opplever prosjektet som viktig og meningsfylt.

De som blir valgt ut til å presentere, får:

  • veiledning i presentasjonsteknikk
  • øvd deg på å stå på en scene og presentere eget arbeid
  • god øvelse til muntlig eksamen
  • innspill fra arbeidsliv, akademia og medstudenter
  • formidle et prosjekt du bruker mye tid og tankekraft på
  • bedre forståelse for hovedfunn og problem i egen oppgave
  • lunsj, sosialt treff, mat og drikke med de andre studentene etter konferansen!

Vi opplever at studentene har enorm fremgang i formidlingsferdigheter etter veiledning i presentasjonsteknikk – en ferdighet du vil kunne få god bruk for i senere arbeidsliv. Veiledningen gis av glimrende formidlere som har deltatt i Forsker Grand Prix, og gjennom det har de selv fått omfattende opplæring i formidling.

Kan jeg bli med på konferansen uten å presentere?

Selvsagt kan du være med! Vi ønsker alle velkommen!  Særlig velkommen er studenter på helse- eller sosialrelaterte fag på alle årstrinn, ansatte fra forskning, utdanning og helse-, omsorg- og sosialtjenesten. I tillegg må gjerne innbyggere med interesse eller erfaring fra helse- og omsorgssektoren som pasient eller pårørende, bli med!

Når er programmet klart?

Programmet vil være klart i midten av mai.

Kontakt og transport

Praktiske spørsmål vedrørende påmelding: oda.oksholm@vid.no

Arbeidslivsrepresentant som skal være tilstede eller ha stand: Karen.Haugvaldstad@bergen.kommune.no

Spørsmål om abstract: froydis.bruvik@uib.no

Spørsmål om veiledning/andre spørsmål: berit.angelskar@uib.no

Parkering og transport:

Det går bybane med nærmeste stopp Haukeland, og utgang mot Haraldsplass. Tar du buss kan du gå av på bussholdeplass Årstadveien eller Statsarkivet. Reiseplanlegger finner du på skyss reise app, eller skyss.no

Kommer du med bil kan du parkere i boligparkeringssonene i nærområdet, og bruke Bergen kommune sin P app for å betale. Du kan også parkere ved Statsarkivet eller Haraldsplass sykehus. Det er også et parkeringshus under Årstadveien 19/Odontologen, men her bruker det å være fullt.

Designfrokost

18.-18. juni 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17