Tildeling av samarbeidsmidler 2023

Ni prosjekter er innvilget samarbeidsmidler i 2023. Her kan du se hvem som fikk midler.

Det er nå foretatt tildelinger av samarbeidsmidler for Alrek helseklynge for 2023, og for første gang i år også tildeling fra Rebekka Ege Hegermanns legat.

Det kom inn 14 søknader på samarbeidsmidler på Alrek heleklynge, og 8 av disse ble innvilget. Totalt ble det delt ut 796 720 kroner.

Det kom inn syv søknader til Rebekka Ege Hegermanns legat, og det ble gitt støtte til ett prosjekt.

Psykisk helse og relasjonskompetanse i eldreomsorgen - PHORE

Ansvarlig: Stein Erik Fæø

Samarbeidspartnere: VID, UiB, Bergen kommune

Beløp: 122 720

Overgangsalderen i arbeidslivet

Ansvarlig: Inger Haukenes

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Alrek faggruppe eldrehelse og eldreomsorg, Bergen Spesialistsenter, avd. gynekologi, Roskilde Universitet, Danmark, KI II ved UiB, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Beløp: 79 000

 

 

"Hver dag hele livet"

Ansvarlig: Jorunn Drageset

Samarbeidspartnere: Omsorgsforskning Vest, HVL, Fakultet for helse og sosial vitenskap, HVL, Vitenskapelig Diakonale Høgskole, VID, Bergen Kommune

Beløp: 120 000

Etiske problemstillinger ved akutt sykdom/skade. Utvikling av nytt, tverrfaglig læringsmateriell for helsepersonell og studenter

Ansvarlig: Marit Stordal Bakken

Samarbeidspartnere: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, IGS/UiB, E-helsearena og SimArena, HVL.

Beløp: 75 000

 

Utvid; forprosjekt for fremtidens samarbeidslæring

Ansvarlig: Kristin Tuven

Samarbeidspartnere: VID (Fakultet for helsefag), UiB og HVL v/ TVEPS, Alrek studentpanel, Alrek Brukerpanel

Beløp: 125 000

 

Helsefremmende miljø på sosiale medier: Tilpasning og utprøving av et helsefremmende tiltak på ungdomsskolen

Ansvarlig: Turi Reiten Finserås

Samarbeidspartnere: Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering, Bergen kommune.

Beløp: 100 000

 

Refleksjonsfilmer til bruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i utdanningsinstitusjonene

Ansvarlig: Anne Karine Aspholt Monsen

Samarbeidspartnere: USHT Vestland (Hordaland) VID Bergen, Bergen Kommune/ Etat for sykehjem og Etat for hjemmebaserte tjenester.

Beløp: 125 000

 

Eldre kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge etter pandemien: hva skal vi forske på?

Ansvarlig: Esperanza Diaz

Samarbeidspartnere: UiB (Pandemisenteret og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner), Høgskulen på Vestlandet, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, Kirkens bymisjon, Vestland innvandrerråd.

Beløp: 50 000

 

 

Rebekka Ege Hegermanns legat

Ensomhet og livskvalitet blant eldre

Ansvarlig: Marit Knapstad, seniorforsker, Ph.D., Avd. Helsefremmende arbeid, FHI

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, Universitetet i Bergen (UiB), Folkehelseinstituttet (FHI) og Vestland fylkeskommune

Beløp: 492 931

 

 

Oppdatert: 06.12.2022 (Først publisert: 06.12.2022)