Storfornøyde prisvinnere under Alrek studentkonferanse 2023

Årets studentkonferanse i Alrek helseklynge ble avviklet 7. juni. Det ble en ypperlig anledning for studentene å presentere masteroppgaven sin for publikum.

Alrek studentkonferanse 2023 ble avviklet 7. juni. Dette er tredje året på rad konferansen ble arrangert ved Alrek helseklynge.

Studentkonferansen i Alrek helseklynge er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Den danner en unik ramme for studenter til å vise fram sitt arbeid, og for arbeidslivet til å treffe og lytte til dem som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune, Eduardo Hans Andersen, og rektor ved VID vitenskapelige høyskole, Bård Mæland, åpnet konferansen med hver sin inspirerende velkomsttale. Deretter var det studentene sin tur til presentere sine masterprosjekter. Totalt 21 studenter fikk muligheten til å stå fram på podiet og fortelle hva de har forsket på.


Eduardo Hans Andersen

 

Uventet heder

Tradisjonen tro ble det også i år delt ut tre ulike priser.

– Dette kom jo helt uventet, jeg synes det er kjempegøy at presentasjonen min inspirerer og engasjerer,  sier vinner av pris for beste formidler,  Thea Margrethe Tørrisen. Hun har flere ganger blitt rost for sin formidlingsevne, men at hun skulle vinne prisen her var likevel ikke noe hun trodde på forhånd. – Det er veldig ærefullt å vinne denne prisen, spesielt med tanke på hvor utrolig bra de andre var. 

Tørrisen har i sitt masterprosjekt implementert musikkterapi som et tilbud i avanserte hjemmesykehus for familier.

– Noen ganger jobber jeg med hele familien, noen ganger med enkeltpersoner i familien. Også har jeg samlet erfaringer med familiene gjennom kvalitative intervjuer, sier Tørrisen. 

På spørsmål om hvorfor hun tror prosjektet hennes skiller seg ut, forklarer hun med at hun tror at musikk har en unik evne til å vekke følelser hos oss.

– En del av oss har barn, søsken eller bekjente som er syke eller har vært syke. Det gjør at vi lett får et nært forhold til tematikken. Jeg tror dessuten at koblingen mellom musikk og lindring av sykdom er noe som skaper interesse og vekker nysgjerrigheten hos mange.


Fredrik Brekke og Ingrid Løkensgard Bakkeplass

 

Gir nye muligheter

Fredrik Brekke er masterstudent ved det psykologiske fakultetet i Universitetet i Bergen. I sin masterprosjekt har han forsket på det ikke-verbale arbeidsminnet. Han sammenligner funksjonell nær-infrarød spektroskopi (fNIRS) med funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI). For sin presentasjon vant han pris for høyest vitenskapelig kvalitet.

– Jeg mener jo at studien min har god vitenskapelig kvalitet, men å vinne pris i dette selskapet her hadde jeg ikke noen forventninger om på forhånd, så dette var overraskende og gledelig, sier Brekke.

Studien til Brekke har to hovedformål. Det ene handler om det ikke-verbale arbeidsminnet, og det andre handler om sammeligning av to målmetoder: Funksjonell nær-infrarød spektroskopi (fNIRS) og funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI).

– En ting som skiller fNIRS fra fMRI er at førstnevnte kan brukes i ulike typer situasjoner som ikke fMRI tillater. Med fNIRS får man målt i settinger der man er i bevegelser eller har interaksjon med andre mennsker. Dette er normalt ikke mulig med fMRI, sier Brekke. Når det gjelder det ikke-verbale arbeidsminnet, så mener Brekke at det er et felt som er ganske hetrogent.

– Man bør derfor finne en felles måte å teste dette på. Vi håper at denne type teknologi kan hjelpe oss med å forstå mer om det underliggende hos personer med ulike typer lidelser, avslutter Brekke.

NB! Merethe Smørholm Ulveseth vant prisen for mest arbeidslivsrelevante oppgave. Hun forsker på jordmødres erfaringer med bruk av svangerskapspenger. Hensikten er å beskrive hvilken erfaring jordmødre i kommunal svangerskapsomsorg har med å bistå den gravide med å søke om svangerskapspenger. Ulveseth var ikke tilstede under intervjuet. 


Merethe Smørholm Ulveseth

 

Prisvinnere Alrek konferanse 2023:

Pris for høyest vitenskapelig kvalitet

  • Fredrik Brekke

Pris for beste formidler/presentasjon

  • Thea Margrethe Tørrisen

Pris for mest arbeidslivsrelevante oppgave

  • Merethe Smørholm Ulveseth

 

 

 

 

Thea Margrethe Tørrisen og Fredrik Brekke

Oppdatert: 16.06.2023 (Først publisert: 16.06.2023)