«Så pass må vi jo tåle?!» – Høytidelig filmlansering på Alrek

Det var bobler i høye glass, pyntet med blomster, plommer fra hagen og søte makroner på Borgertun på Alrek ved lanseringen av filmen «Så pass må vi jo tåle?!» denne uken.

«Så pass må vi jo tåle?!» er en refleksjonsfilm til bruk i helsetjenestene, og temaet for filmen er å ivareta ansatte som blir utsatt for trusler og vold i arbeidet sitt. Filmen kan brukes i opplæring, i refleksjon og som et ledd i forbedringsarbeid i alle etater i BHO og Etat for psykisk helse og rus.

Arrangementskomiteen pynter og gjør klart til lanseringsfesten festen. T.h.: Anne Karine Aspholt Monsen presenterer Aldringshuben.

Utdanninger og praksis hånd i hånd

Aldringshuben fikk sammen med USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) og VID Vitenskapelige høyskole tildelt samarbeidsmidler fra Alrek for å lage en refleksjonsfilm til bruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og i utdanningsinstitusjonene. Anne Karine Aspholt Monsen, prosjektleder ønsket oss alle hjertelig velkommen.

Helsebyråd Ruth Grung gratulerte og delte sine refleksjoner omkring filmen. Rigmor Farsund Moe, spesialrådgiver i Bedriftshelsetjenesten, snakket raust om hvordan kan vi støtte hverandre på jobb, og Stein Erik Fæø, førsteamanuensis ved VID fikk æren av å avslutte seansen med å anerkjenne verdien av Alreksamarbeidet. Her går utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet hånd i hånd.

«Både i helsevesenet og i akademia (og ellers) så har konseptet samarbeid en tendens til å koke ned til fordeling av ansvar og oppgaver. Jeg har vært så heldig å få være med på flere Alrekprosjekter, og det er her jeg får oppleve hva samarbeid virkelig kan være: engasjerte mennesker med et mangfold av erfaringer og kompetanse som kommer sammen for å skape noe – ikke fordi de må eller det forventes av dem, men fordi de brenner for tematikken.»

Se filmen her:

Et samarbeid mellom etater og kompetansenettverk 

Manuset til filmen er utarbeidet av Aldringshuben etter innspill fra ansatte fra: Etat for hjemmebaserte tjenester, Etat for sykehjem, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Etat for psykisk helse og rus, Kompetansesenteret for demens, Bedriftshelsetjenesten, USHT Vestland Hordaland og Høgskolen VID.

Lenke til filmen finner dere ligger også på YouTube og du finner den ved å søke på «Aldringshuben».

Mer om prosjektet kan du også finne her: Refleksjonsfilmer til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester og utdanningsinstitusjoner – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Produsenter og arrangementskomiteen sammen med byråden. Fra venstre: Anne Karine Aspholt Monsen (rådgiver EHBT), Runhild Lægreid Syse (rådgiver USHT), Ruth Grung (byråd), Siv Bjønnum (rådgiver USHT), Anita Wøbbekind Johansen (etatsdirektør sykehjem), Rigmor Farsund Moe (bedriftssykepleier/spesialrådgiver i Bedriftshelsetjenesten), Stein Erik Fæø (førsteamanuensis VID Campus Bergen) og Turid Valle Risnes (prosjektleder Aldringshuben).

Skrevet av: Berit Angelskår Oppdatert: 05.09.2023 (Først publisert: 01.09.2023)