Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning

Kurset «Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning» ved UiB forener helsepersonell, brukere og forskere. Nå har kurset fått 400 000 i støtte til å videreutvikle konseptet.

Kurset «Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning» ble arrangert for første gang for to år siden. Emneansvarlig Kjell-Morten Myhr ved Klinisk institutt 1 og Neuro-SysMed, og Neuro-SysMed, Nina Jebsen ved CCBIO og Tone Skår ved VIS innovasjon mener det et unikt kurs:

– Det er unikt fordi her inkluderer man både brukere, helsepersonell og forskere i ett og samme kurs. På den måten får man truffet hverandre og utvekslet erfaringer, sier Myhr.

Nå har kurset fått en ekstra pengepott på 400 000 fra Stiftelsen Dam. Pengene skal de bruke på å utvide tilbudet til å nå brukere og forskere fra hele landet.

Partnerne i kurset deltok også i arbeidet med brukermedvirkning i Alrek – les mer her: Et fellesskap for brukermedvirkning i Alrek

Fra regionalt til nasjonalt

Til nå har det vært to forskningssentre som har vært inkludert i kurset: Neuro-SysMed og kreftforskningssenteret CCBIO, begge ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. Forskningssentrene har flere brukerorganisasjoner tilknyttet seg, innen MS, Parkinson, ALS, demens og kreft. Nå ønsker de å inkludere flere forskningssentre, og deres brukerorganisasjoner. For eksempel har Nasjonalforeningen for folkehelsen har fått en sentral plass i utforming av kurset.

– Nytt av året er at vi i år også samarbeider med NorCRIN, REMEDY, MATRIX, FORMI, NorHead og deres brukerorganisasjoner, sier Myhr.

Samtidig går kurset fra å være regionalt til å bli nasjonalt. Hodepinesenteret NorHead er eksempelvis plassert i Trondheim og kreftsenteret MATRIX i Oslo, for å nevne noe.

– God brukermedvirkning gir bedre forskning

I kurset får forskere lære om hvordan man kan utøve god brukermedvirkning i forskning, helsepersonell får lære om hvordan de kan bli flinkere til å innlemme brukerstemmen i sitt arbeid, og brukere får mer kompetanse om hvordan de kan medvirke i tjenestene og forskningen.

– Det å være en aktiv bruker krever både kunnskap og erfaring, for det kan være utfordrende for brukere å si hva man mener i møte med fageksperter og forskere, sier Myhr.

Forskerne, på sin side, får mer kunnskap om hva som skal til for å inkludere brukermedvirkere på en god måte i sine prosjekter. Det handler også mye om å se verdien av å innlemme brukerstemmen, for eksempel i arbeidet med å finne de gode forskningsspørsmålene:

– For forskerne sin del kan brukerstemmen bidra til bedre prosjekter, bedre finansieringssøknader og mer gjennomslagskraft.  Vår overordnede mening er at god brukermedvirkning fører til bedre forskning, sier Myhr.

Toårig prosjekt

Foreleserne kommer fra hele landet og inkluderer både forskere og brukerrepresentanter.

– Kurset inneholder gruppearbeid hvor brukerdeltagere og forskerskolekandidater diskuterer hvordan man kan legge til rette for god brukermedvirkning i forskning. Blant annet presenterer ph.d.-kandidater som deltar på kurset sine egne prosjekter, og får direkte tilbakemelding fra brukerne. Læringsutbyttet fra den direkte interaksjonen mellom brukere og forskere er stort, og tidligere deltagere forteller at de oppnår en ny forståelse for betydningen av brukermedvirkning i forskning, sier emneansvarlig for CCBIO, Nina L. Jebsen,

Pengene fra Stiftelsen Dam dekker kursavgift for alle deltagere, og kursarrangørene bidrar til opphold for brukermedvirkere som ønsker å delta:

– Det er et tredagers kurs som gjennomføres fysisk på Eitri medisinske inkubator ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. For å inkludere brukere, må vi dekke deres deltagelse, sier Myhr, og sier de svært glade for midlene som sikrer en toåring utvidelse og evaluering av prosjektet.

Les mer om kurset her: https://www4.uib.no/emner/CCBIONEUR910

kursdeltagere i Eitri
Bilde fra kurset i 2021. Foto av Tone Skår, VIS

Oppdatert: 19.01.2024 (Først publisert: 19.01.2024)