Mer hudplager under covid-19 pandemien

En artikkel om håndhygiene, bruk av beskyttelsesutstyr og hudplager blant personell ved legevakter og sykehus er nylig publisert i samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og NKLM.

Bakgrunnen for studien var søkelyset på håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr under Covid-19 pandemien. I en spørreundersøkelse deltok 602 ansatte fra Helse Bergen og legevakter i Bergensområdet. Blant deltakerne var helsepersonell, renholdere og barnehagepersonell.

Målet var å undersøke om endringer i prosedyrer med mer håndhygiene og bruk av personlig beskyttelsesutstyr økte forekomsten av hudsymptomer.

Studien viste at økt hyppighet av håndvask, bruk av hånddesinfeksjonsmidler og hansker hadde sammenheng med mer hudsymptomer fra hånd, håndledd og underarmer. Hyppigere bruk av munnbind/åndedrettsvern gav økt risiko for hudplager i ansiktet.

Deler av studien er  finansiert av samarbeidsmidler fra Arlek helseklynge

Klikk her for å lese hele artikkelen

Klikk her for å lese mer om prosjektet

Helsepersonell på Haukeland
Helsepersonell med smittevernutstyr på Haukeland universitetssjukehus

Oppdatert: 13.01.2023 (Først publisert: 13.01.2023)