Fremtidens digitale helsetjenester skapes sammen

For å skape fremtidens helse- og omsorgstjenester, må vi jobbe på tvers av helse og teknologi, privat og offentlig sektor, tjenester og akademia. Nysgjerrig på hvordan vi kan få dette til? 

Bli med på Vestlandets største konferanse innen digital helse i Bergen 24.-25. mai. Melder du deg på før 15. januar får du billigere pris. 

Les foreløpig program og meld deg på konferansen her

Digitalisering gir et enormt potensial for samhandling, deling, effektivisering og nytenking, men det krever samarbeid på tvers.

  • Hvordan får vi til bedre samhandling mellom ulike sektorer slik at vi utvikler de beste løsningen?
  • Har vi tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse til å ta ut potensialet?
  • Og hva med etikken? Henger etikken og lovgivningen med den teknologiske utviklingen?

Dette er blant spørsmålene som belyses under konferansen.

Du får blant annet høre om «Samskaping i Vest», der Øyane DPS har jobbet sammen med Askøy kommune, Øygarden kommune og NAV Region Vest for å gi bedre tjenester til felles brukere som har utfordringer med psykisk helse og rus.

Samtidig vektlegger vi brukerperspektivet. På konferansen vil vi løfte fram eksempler på brukermedvirkning i forskning og utvikling, og hvordan det kan bidra til bedre og mer treffsikre digitale løsninger, både for barn og unge og for eldre.

Du vil også møte bedrifter som presenterer innovative tjenester og teknologiske løsninger som kan endre og effektivisere arbeidshverdagen i helsesektoren.

Til slutt retter vi blikket mot andre næringer. Hva kan helsesektoren lære av digital omstilling i andre store næringer på Vestlandet, som olje, energi og finans?

Velkommen til to innholdsrike dager!

Oppdatert: 09.01.2023 (Først publisert: 09.01.2023)