Forsker du på digitale helsetjenester? Call for abstract

Forsker du på utvikling, bruk eller evaluering av digitale helsetjenester? Da inviterer vi deg til å sende inn abstract. Det kan gi mulighet til å presentere din forskning på Digital helse-dager, 25. mai. Frist for å sende inn abstract er 1. april 2023.

Minikonferansen blir holdt torsdag 25. mai i tidsrommet 0900-1145, og er en del av programmet på  konferansen Digital helse-dager som arrangeres 24. og 25. mai 2023 i Bergen.

Til denne minikonferansen ønsker vi å invitere dere som forsker på utvikling, evaluering og bruk av digitale helsetjenester. Dette inkluderer forskning på alt fra brukerinvolvering, utvikling, kliniske studier, helsedata (fair data), datamodeller, til implementeringsprosesser og helsetjenesteutvikling.

Vi ønsker at presentasjonen inkluderer læringspunkter fra studien, både det som gikk som planlagt og de utfordringene dere møtte på. Vi ber deg /dere også om å presentere hva denne forskningen kan bety for fremtidens helsetjenester.

Hør hva forsker Tine Nordgreen har å fortelle om Digital helse-dager og minikonferansen.

Hvordan levere abstract?

Abstract-innlevering gjør du på denne lenken senest 1. april 2023
Du får tilbakemelding på ditt abstract innen 2. mai.

Dersom ditt abstract blir antatt må du:
– Innen 15. mai bekrefte at du ønsker å delta og sende bilde til programmet
– Innen 15. mai sende eventuell powerpoint etc. til: dhd@ihelse.net

En vitenskapelig komite vil vurdere innsendte abstract og velge ut hvilke som skal presenterer på konferansen Digital helse-dager. Hver deltager vil få ca 10 minutt til rådighet til muntlig presentasjon.  Forskningsprosjektene vil også bli presentert på nettsidene til Alrek helseklynge.

Medlemmene i vitenskapelig komite er:

  • Tine Nordgreen, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og leder for ForHelse – Forsknigsssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester og psykologspesialist, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
  • Ingvild Eide Graff Fagdirektør (dr scient) Folkehelseinstituttet
  • Yngve Lamo, professor, Istitutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet
  • Bettina Elisabeth Franziska Sandgathe Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og forsker ved Etat for sykehjem, Bergen kommune.

Spørsmål rundt det faglige? Kontakt Tine Norgreen: tine.nordgreen@helse-bergen.no
Spørsmål rundt det praktiske/organisatoriske? Kontakt janne.bjorheim.boe@hvl.no

Fra Digital helse-dager 2022

Oppdatert: 14.02.2023 (Først publisert: 13.02.2023)