Bergen kommune styrker samarbeidet med Alrek helseklynge

Bergen kommune ved Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) har revidert sin strategi for et godt samarbeid i Alrek helseklynge. Karen skal koordinere og synliggjøre samarbeidet internt.

BHO skal bidra til at kunnskap, tjenester og forsknings- og utdanningsprosjekt som utvikles i Alrek helseklynge møter kommunen og innbyggerne sine behov – i dag og for fremtiden. BHO reviderte nylig sin interne strategi som gir retning og veiledning for deltakelsen i Alrek helseklynge, og peker ut mål og tiltak som skal iverksettes de kommende årene for å styrke samarbeidet.

Ett av tiltakene BHO har iverksatt er å opprette en intern Alrek-koordinator som en del av rådgiverteamet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Karen Haugvaldstad ble i høst ansatt i denne stillingen, og jobber konkret med tiltak knyttet til en mer effektiv organisering, integrering og synliggjøring av BHO inn i klyngesamarbeidet. I tillegg jobber hun 50% som prosjektkoordinator for UiB-prosjektet Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS). FRONESIS er ett av flere pågående prosjekter i helseklyngen, hvor Kunnskapskommunen er samarbeidspartner.

Karen er klinisk ernæringsfysiolog, og startet sin arbeidskarriere i Bergen kommune høsten 2020. Første stopp var i Etat for håndtering av Covid-19, og deretter Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestland (Hordaland). Hun er nå klar for nye utfordringer:

  • «Å bli ansatt i en nyopprettet stilling er veldig spennende. Veien må bli til mens vi går, og mulighetene er mange. Jeg opplever allerede at erfaringer jeg har opparbeidet meg så langt i kommunen skaper fordeler i arbeidet som intern koordinator, og jeg gleder meg til fortsettelsen!»

Ingelin Søraas, administrasjonssjef i Seksjon for HR og organisasjon i BHO, har store forventninger til det videre Alreksamarbeidet:

  • «For kommunen er Alrek en arena for å knytte bånd mellom praksis, utdannings- og forskningsfeltet. I kommunen ser vi at flere og flere av innbyggerne våre trenger god helsehjelp. Det vil kreve mer og mer av oss i årene som kommer. Våre medarbeidere må være faglig oppdaterte og kjenne beste praksis, og vi trenger god hjelp både fra forskere og studenter for å finne nye ideer. Dette vil forskerne og utdanningene i klyngen hjelpe oss med. Alrek er for oss et sted å hente ny kunnskap og utvikle den sammen.»

Byrådsavdelingen sin deltakelse i Alrek helseklynge er videre forankret i «Bedre kunnskap – bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene 2022-2027» som tar sikte på å styrke kommunen som aktiv partner i forsknings- og utdanningssamarbeid.

 

Har du spørsmål eller henvendelser knyttet til samarbeidet mellom Bergen kommune og de andre Alrekpartnerne?

Ta gjerne kontakt på e-post Karen.Haugvaldstad@bergen.kommune.no, eller besøk Bergen kommunes kontorlokaler i 3. etasje på Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Portrettbilde Karen Haugvaldstad
Foto: Privat
F.v. Karen Haugvaldstad og Ingelin Søraas diskuterer hvordan Alrekstrategien skal styrke kommunens videre samarbeid i helseklyngen. Foto: Marte E. S. Haaland

Oppdatert: 21.11.2022 (Først publisert: 17.10.2022)