Alrekdagene er i gang!

I et fullstappet Midgard ble årets Alrekdager i Alrek helseklynge offisielt satt i gang torsdag morgen. Under åpningsinnlegget diskuterte et bredt sammensatt panel hvordan kunnskap kan settes ut i praksis gjennom tettere samarbeid på tvers.

Under åpningen ble også den nye strategien «Alrek helseklynge mot 2026» lansert. Klyngefasilitator Berit Angelskaar kom med noen innledende ord og viste en film der lederne i klyngen delte sine tanker og drømmer om samarbeidet i helseklyngen fram mot 2026.

Hun gav deretter mikronen videre til nyutnevnt byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Ruth Grung. Åpningssekvensen fortsatte med en inspirerende panelsamtale der temaet var «Fra kunnskap til løsning: Hvordan lykkes med implementering?».

I denne samtalen medvirket Ingelin Søraas (administrasjonssjef i byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune), Bjarne Robberstad (professor og fungerende leder, Institutt for global helse og samfunnsmedsin, UiB), Monica Wammen Nordtvedt (Prodekan for samhandling, HVL), Ingvild Eide Graff (fagdirektør, helsedata, FHI) og Randi-Luise Møgster (viseadministrerende direktør, Haukeland sykehus).

Kjernespørsmålet i debatten var hvordan helseprofesjoenne kan samarbeide om å implementere verdifull kunnskap fra forskningen til dem som er nærmest tjenestene.

– «Gullet» er folkene

Viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus, Randi-Luise Møgster, la ikke skjul på at oppgavene vil øke fremover samtidig som budsjettene blir trangere.

– Vi trenger kunnskap, men vi må også oversette kunnskapen til vi får den helt ut til der det virker. Det virkelige «gullet» er folkene og de ansatte som vi må gi rom til å tenke de store tankene, sa Møgster.

Monica Wammen Nordtvedt fra Høgskolen på Vestlandet understrekte at det trengs et radikalt tverrfaglig samarbeid, og minnet om viktigheten av å la studentene utvikle kunnskap som svarer til kommende behov.

Ingvild Eide Graff fra FHI delte erfaringer fra pandemien og forklarte hvordan ulike helseregistre ble brukt til å dele kunnskap om smitteutviklingen i sanntid.

– Dette må vel kunne kalles å sette ut kunnskap i en veldig bred praksis, sa Eide Graff.

Trenger drahjelp fra klyngen

Bjarne Robberstad fra Instiutt for global helse og samfunnsmedisin fikk runde av debatten med å trekke inn det globale perspektivet.

Han brukte som eksempel hvordan malariaforskning fra UiB har bidratt til å endre WHO sine retningslinjer.

– Men denne forskningen har ikke nådd pasientene. Nå starter jobben med å implementeringen, som vil pågå de neste fem årene.

Han minnet også om at å drive denne typen global forskning er krevende, og at det vil være viktig å utnytte ressursene i helseklyngen når forskningen skal settes ut i livet.

Alrekdagene 2022 har et spennende og tettpakket program. Klikk her for å se hele programmet. 

Skrevet av: Paul André Sommerfeldt Oppdatert: 22.09.2022 (Først publisert: 22.09.2022)